SENSOGENE - Cancer biosensors based on gene regulatory elements

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), Фонд за науку Републике Србије, 2020-2022

Руководилац: Др Александра Николић, ИМГГИ

Учесници из ИМГГИ: Др Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић

Биосензорске технологије представљају обећавајући приступ за неинвазивно и ефикасно рано откривање малигних болести, што и даље представља велики изазов у лечењу малигнитета. Технике снимања и традиционални туморски биомаркери омогућавају откривање узнапредовалих тумора, али су се показали неуспешним у откривању раних стадијума тумора и премалигних лезија. Овај пројекат ће испитати хипотезу да регулаторни генски елементи могу да осете малигнитет на молекуларном нивоу и истражити иновативни приступ у молекуларној дијагностици тумора заснован на биосензорима. У основи концепта је универзално својство регулаторних генских елемената да прикупљају сложене информације из молекуларне мреже унутар ћелије и преводе их у јединствени сигнал који се може квантификовати. Пројекат ће се фокусирати на регулаторне генске елементе одабране помоћу доступних база података и биоинформатичких алата. Структурна и функционална анализа ће идентификовати оне регулаторне генске елементе који имају потенцијал као биосензори и истовремено открити молекуле од интереса за даља истраживања. Прототип биосензора за малигнитет ће комбиновати одабране регулаторне генске елементе као компоненте биопрепознавања са широко коришћеним генима за флуоресцентне протеине као претварачима сигнала. Дијагностичка сензитивност биосензора ће се тестирати коришћењем органоидних култура и клиничких узорака пацијената са колоректалним карциномом. Ова врста малигнитета је одличан модел вишестепене прогресије малигне болести са морфолошки и генетички добро окарактерисаним премалигним лезијама и стадијумима тумора. Главни очекивани резултат студије је молекуларно дијагностичко средство развијено за колоректални карцином које има потенцијал за даље побољшање и примену у различитим врстама малигних болести. За пројектни тим студија ће такође омогућити увођење нових метода, изградњу капацитета, унапређење међународне сарадње и чврсте темеље за будуће пројектне апликације.

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.