Успостављање компатибилних институционалних регистара и мреже саветовалишта за хередитарне гастроинтестиналне туморе

Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Гастроинтестинални тумори су један од најчешћих узрока смртности у свету, а хередитарни гастроинтестинални тумори (хГИТ) представљају 5-10% свих малигних обољења. Напредак у области геномике довео је до идентификације великог броја гена чији поремећаји узрокују развој гастроинтестиналних тумора. Како би пацијенти са хГИТ и њихове породице били адекватно дијагностиковани и испраћени неопходан је ангажман мултидисциплинарних тимова који покривају различите аспекте у клиничкој обради ових пацијаната (хирургија, онкологија, молекуларна генетика, итд). Сврха овог пројекта је да се успостави регионална мрежа како би се оптимизовали и ускладили протоколи за обраду пацијената са хГИТ и развио што ефикаснији приступ за идентификацију и праћење ових пацијената. Овај пројекат ће обухватити прикупљање и обраду постојећих података, формирање обједињене базе података, развој процедура за приступ узорцима и подацима, оптимизацију протокола за генетичко тестирање и развој и унапређење пратећег генетичког саветовања и активности у смеру едукације пацијената и примарне здравствене заштите. Очекује се да кроз овај пројекат буде успостављена централизована регионална координација ради идентификације и праћења пацијената са хГИТ као и адекватне подршке породицама ових пацијената.

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.