Функционална карактеризација мишићног сигналног протеина Аnkrd2 код птица

Руководилац: Др Снежана Којић 

            Протеини фамилије мишићно-специфичних механосензора (МАРП, енгл. Muscle Ankyrin Repeat Proteins) Ankrd2 и Ankrd1/CARP имају важну улогу у регулацији транскрипције, одржавању структуре миофибрила, кардиогенези и миогенези. У мишићној ћелији протеин Ankrd2 je важан регулаторни молекул који активно учествује у међу- и унутарћелијским сигналним путевима. Ankrd2 физички интерагује како са транскрипционим факторима (p53, YB-1 i PML), тако и са структурним и сигналним протеинима (телетонин, ZASP, калпаин 3, титин, Akt2, ZO-1). Акумулација Ankrd2 у једрима мишићних ћелија након повреде мишића, као и у току пролиферације миобласта подржава његову улогу у регулацији експресије гена.

Осим што су окарактерисани код човека и глодара, чланови фамилије MARP су проучавани и на моделу свиње, овце, пилета, бика и јунета. Резултати ових студија могу имати потенцијални импакт на економски аспект производње меса. Новији резултати наших сарадника из Кине су показали да се Ankrd1/CARP код птица примарно експримира у скелетним мишићима, за разлику од сисара где се специфично експримира у срцу. Ови резултати намећу питање функције протеина Ankrd2 у скелетним мишићима птица. Зато смо претпоставили да се функција Ankrd2 променила током еволуције, као што се десило и са функцијом Ankrd1/CARP. Сходно томе, циљ овог пројекта је да функционално окарактеришемо Ankrd2 птица на моделу White Leghorn пилета. Геноми пилета и сисара се доста разликују како у величини, тако и у кодирајућим и регулаторним секвенцама, што за последицу има и различитe механизмe развића скелетних мишића. Стога ће карактеризација протеина Ankrd2 код птица обухватити: in silico анализу гена и протеина Ankrd2 код птица; утврђивање просторног и временског обрасца експресије код адултних птица, као и током миогенезе; испитивање утицаја миостатина, негативног регулатора миогенезе, на експресију Ankrd2, и функционалну анализу Ankrd2 у процесима пролиферације миобласта, миогене диференцијације и апоптозе. Реализацијом овог пројекта очекујемо добијање првих информација везаних за експресију и локализацију Ankrd2 код птица. Подаци који се односе на овај протеин у не-сисарским модел системима су веома оскудни. Такође очекујемо информације које ће указати на еволутивни пут МАРП фамилије мишићно специфичних регулаторних протеина. Поред тога, фетални миобласта пилета биће уведени као нови анимални модел систем за проучавање биомаркера у нашој лабораторији, који je од значаја и за карактеризацију других мишићно-специфичних протеина.

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.