Улога протромбина у карциному дебелог црева

Руководилац: Др Валентина Ђорђевић 

            Карцином дебелог црева је један од најчешћих злоћудних тумора и други је по реду узрочник смрти оболелих од малигних болести у развијеним земљама. Упркос бројним истраживањима, молекуларно-генетичка основа његове туморогенезе још увек није у потпуности разјашњена. Улога фактора коагулације у патологији овог карцинома углавном је разматрана са аспекта хиперкоагулације и повећане учесталости тромбоза код оболелих. Међутим, новија истраживања указују да фактори коагулације, а нарочито тромбин као њихов централни регулатор, могу имати значајну улогу у процесима саме туморогенезе, пролиферацији малигних ћелија, формирању строме и појави метастаза. Протромбин је прекурсор тромбина и синтетише се у највећој мери у јетри. Ген за протромбин карактерише неканонски организован 3’крај гена у оквиру кога је до сада описан велики број генских варијанти које доводе до промене у експресији гена за протромбин. Циљ овог истраживања је да се испита могућа улога протромбина у туморогенези карцинома дебелог црева. Планирано је да ово истраживање обухвати одређивање генотип-фенотип корелација за варијанте 3’краја протромбинског гена код пацијената оболелих од овог типа карцинома. Такође, биће праћена експресија иРНК за протромбин у ткиву тумора и околном здравом ткиву, као и локализација протеина протромбина, односно његове активне форме тромбина, на пресецима ткива тумора. Како је ово ново подручје истраживања, партнери су изабрани на темељу комплементарности њихових експертиза. Планирано је да у овом истраживању као партнер из Србије учествује Лабораторија за молекуларну биологију, Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитета у Београду, а као партнер из Хрватске Лабораторија за персонализирану медицину, Завода за молекуларну медицину Института Руђер Бошковић. Партнер из Србије има вишегодишње искуство у истраживањима на пољу хемостазе, са фокусом на  испитивању улоге 3’краја гена за протромбин у регулацији његове експресије и настанку различитих болести. Партнер из Хрватске се бави истраживањем молекуларне генетике гастроинтестиналних тумора, укључујући и истраживања генотип-фенотип корелација код пацијената са карциномом дебелог црева. Комплементарност експертиза партнерских лабораторија ће омогућити различите експерименталне приступе и свеобухватније сагледавање истраживане проблематике. Имајући у виду да постоји  врло мало података о могућој улози протромбина и његових генских варијанти у етиопатогенези карцинома дебелог црева, резултати овог истраживања ће допринети расветљавању сложене генотип-фенотип корелације код оболелих од ове болести. Такође, очекује се да ће резултати ове студије бити основа за отварање нових истраживања на овом пољу и на тај начин дати партнерским лабораторијима компаративну предност при пријављивању на будуће националне и међународне научно-истраживачке пројекте.

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.