Лабораторија за молекуларну биологију

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

У Лабораторији за молекуларну биологију се изучавају молекуларни механизми који леже у основи кардоваскуларних, малигних, плућних и неуромишићних болести. Наши истраживачки циљеви обухватају расветљавање фундаменталних физилошких процеса и етиопатолошких механизама у овим болестима, као и примену добијених резултата у дијагностици и терапији. Области истраживања лабораторије су:

 • Испитивање молекуларних механизама хемостазе, инфламације, ремоделовања ткива и одговора на механички и оксидативни стрес.
 • Изучавање биолошке функције одабраних молекула и њихове улоге у обољењима од интереса: MARP протеини, протромбин, алфа 1-антитрипсин, TGFB1, SMAD4, CYP2C19 и VKORC1.
 • Анализа утицаја генских варијанти и срединских фактора на фенотип.
 • Идентификација и функционална карактеризација молекуларних маркера.
 • Фармакогенетика.
 • Проучавање молекуларних механизама физиолошких и патолошких процеса од интереса in vitro (примарне и континуиране ћелијске линије) и in vivo (зебрице).
 • Развој метода за неинвазивну молекуларну дијагностику.

Лабораторија за молекуларну биологију успешно сарађује са бројним научно-истраживачким и здравственим установама у Србији, као и еминентним институтима из иностранства и отворена је за све видове сарадње.

Текући пројекти
Одабране публикације
 • Dragicevic S, Kosnik M, Divac Rankov A, Rijavec M, Milosevic K, Korosec P, Skerbinjek Kavalar M, Nikolic A. The Variants in the 3' Untranslated Region of the Matrix Metalloproteinase 9 Gene as Modulators of Treatment Outcome in Children with Asthma. Lung. 2018 Mar 29. doi: 10.1007/s00408-018-0113-y.
 • Divac Rankov A, Ljujic M, Petric M, Radojkovic D, Pesic M, Dinic J. Targeting autophagy to modulate cell survival: a comparative analysis in cancer, normal and embryonic cells. Histochem Cell Biol. 2017;148(5):529-544.
 • Miljic P, Gvozdenov M, Takagi Y, Takagi A, Pruner I, Dragojevic M, Tomic B, Bodrozic J, Kojima T, Radojkovic D, Djordjevic V. Clinical and biochemical characterization of the Prothrombin Belgrade mutation in a large Serbian pedigree: new insights into antithrombin resistance mechanism. J Thromb Haemost. 2017;15(4):670-677.
 • Supic G, Zeljic K, Rankov AD, Kozomara R, Nikolic A, Radojkovic D, Magic Z. miR-183 and miR-21 expression as biomarkers of progression and survival in tongue carcinoma patients. Clin Oral Investig 2017 Jun 14. doi: 10.1007/s00784-017-2126-y.
 • Backovic D, Ignjatovic S, Rakicevic L, Novkovic M, Kusic-Tisma J, Radojkovic D, Strugarevic E, Calija B, Radak D, Kovac M. Clopidogrel High On-Treatment Platelet Reactivity in Patients with Carotid Artery Stenosis Undergoing Endarterectomy. A Pilot Study. Curr Vasc Pharmacol. 2016;14(6):563-569.
 • Jasnic-Savovic J, Krause S, Savic S, Kojic A, Kovcic V, Boskovic S, Nestorovic A, Rakicevic L, Schreiber-Katz O, Vogel JG, Schoser BG, Walter MC, Valle G, Radojkovic D, Faulkner G, Kojic S. Differential expression and localization of Ankrd2 isoforms in human skeletal and cardiac muscles. Histochem Cell Biol. 2016;146(5):569-584.
 • Stankovic M, Kojic S, Djordjevic V, Tomovic A, Nagorni-Obradovic L, Petrovic-Stanojevic N, Mitic-Milikic M, Radojkovic D. Gene-environment interaction between the MMP9 C-1562T promoter variant and cigarette smoke in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. Environ Mol Mutagen. 2016;57(6):447-454.
 • Kojic S, Nestorovic A, Rakicevic L, Protic O, Jasnic-Savovic J, Faulkner G, Radojkovic D. Cardiac transcription factor Nkx2.5 interacts with p53 and modulates its activity. Arch Biochem Biophys. 2015;569:45-53.
 • Nikolic A, Ristanovic M, Zivaljevic V, Rankov AD, Radojkovic D, Paunovic I. SMAD4 gene promoter mutations in patients with thyroid tumors. Exp Mol Pathol. 2015;99(1):100-103.
 • Djordjevic V, Kovac M, Miljic P, Murata M, Takagi A, Pruner I, Francuski D, Kojima T, Radojkovic D. A novel prothrombin mutation in two families with prominent thrombophilia--the first cases of antithrombin resistance in a Caucasian population.  J Thromb Haemost. 2013;11(10):1936-1939.
Контакт

Војводе Степе 444a
Поштански фах 23
11010 Београд, Србија

Tел: +381 11 3976658
Факс: +381 11 3975808

labmolbio@imgge.bg.ac.rs 

  ИСТРАЖИВАЧИ

  Please publish modules in offcanvas position.