Лабораторија за молекуларну биологију

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

У Лабораторији за молекуларну биологију се изучавају молекуларни механизми који леже у основи кардоваскуларних, малигних, плућних и неуромишићних болести. Наши истраживачки циљеви обухватају расветљавање фундаменталних физилошких процеса и етиопатолошких механизама у овим болестима, као и примену добијених резултата у дијагностици и терапији. Области истраживања лабораторије су:

 • Испитивање молекуларних механизама хемостазе, инфламације, ремоделовања ткива и одговора на механички и оксидативни стрес.
 • Изучавање биолошке функције одабраних молекула и њихове улоге у обољењима од интереса: MARP протеини, протромбин, алфа 1-антитрипсин, TGFB1, SMAD4, CYP2C19 и VKORC1.
 • Анализа утицаја генских варијанти и срединских фактора на фенотип.
 • Идентификација и функционална карактеризација молекуларних маркера.
 • Фармакогенетика.
 • Проучавање молекуларних механизама физиолошких и патолошких процеса од интереса in vitro (примарне и континуиране ћелијске линије) и in vivo (зебрице).
 • Развој метода за неинвазивну молекуларну дијагностику.

Лабораторија за молекуларну биологију успешно сарађује са бројним научно-истраживачким и здравственим установама у Србији, као и еминентним институтима из иностранства и отворена је за све видове сарадње.

Текући пројекти
Одабране публикације
 • Boskovic S, Marín-Juez R, Jasnic J, Reischauer S, El Sammak H, Kojic A, Faulkner G, Radojkovic D, Stainier DYR, Kojic S. Characterization of zebrafish (Danio rerio) muscle ankyrin repeat proteins reveals their conserved response to endurance exercise. PlosOne. 2018;13(9):e0204312.
 • Dragicevic S, Kosnik M, Divac Rankov A, Rijavec M, Milosevic K, Korosec P, Skerbinjek Kavalar M, Nikolic A. The Variants in the 3' Untranslated Region of the Matrix Metalloproteinase 9 Gene as Modulators of Treatment Outcome in Children with Asthma. Lung. 2018;196(3):297-303.
 • Novkovic M, Matic D, Kusic-Tisma J, Antonijevic N, Radojkovic D, Rakicevic L. Analysis of CYP2C19 genotype associated with bleeding in Serbian STEMI-patients undergone primary PCI and treated with clopidogrel. Eur J Clin Pharmacol. 2018;74(4):443-451.
 • Rakicevic L, Nestorovic A. Pharmacogenetics of Clopidogrel Therapy and Neurointerventional Procedures: We Need Precision Data for Precision Medicine. Clin Pharmacol Ther. 2019;105(3):547-549.
 • Divac Rankov A, Ljujić M, Petrić M, Radojković D, Pešić M, Dinić J. Targeting autophagy to modulate cell survival: a comparative analysis in cancer, normal and embryonic cells. Histochem Cell Biol. 2017;148(5):529-544.
 • Djordjevic V, Kovac M, Miljic P, Murata M, Takagi A, Pruner I, Francuski D, Kojima T, Radojkovic D. A novel prothrombin mutation in two families with prominent thrombophilia--the first cases of antithrombin resistance in a Caucasian population. J Thromb Haemost. 2013;11(10):1936-1939.
 • Miljic P, Gvozdenov M, Takagi Y, Takagi A, Pruner I, Dragojevic M, Tomic B, Bodrozic J, Kojima T, Radojkovic D, Djordjevic V. Clinical and biochemical characterization of the Prothrombin Belgrade mutation in a large Serbian pedigree: new insights into antithrombin resistance mechanism. J Thromb Haemost. 2017;15(4):670-677.
 • Supic G, Zeljic K, Rankov AD, Kozomara R, Nikolic A, Radojkovic D, Magic Z. miR-183 and miR-21 expression as biomarkers of progression and survival in tongue carcinoma patients. Clin Oral Investig 2018;22(1):401-409.
 • Jasnic-Savovic J, Krause S, Savic S, Kojic A, Kovcic V, Boskovic S, Nestorovic A, Rakicevic L, Schreiber-Katz O, Vogel JG, Schoser BG, Walter MC, Valle G, Radojkovic D, Faulkner G, Kojic S. Differential expression and localization of Ankrd2 isoforms in human skeletal and cardiac muscles. Histochem Cell Biol. 2016;146(5):569-584.
 • Nikolic A, Ristanovic M, Zivaljevic V, Rankov AD, Radojkovic D, Paunovic I. SMAD4 gene promoter mutations in patients with thyroid tumors. Exp Mol Pathol. 2015;99(1):100-103.
Контакт

Адреса седишта / Поштанска адреса:
Војводе Степе 444а,
11042 Београд 152, Србија

Tел: +381 11 3976658
Факс: +381 11 3975808

labmolbio@imgge.bg.ac.rs 

  ИСТРАЖИВАЧИ

  Please publish modules in offcanvas position.