Рaзвoj инoвaтивнoг прoбиoтичкoг фeрмeнтисaнoг прoизвoдa нa бaзи прирoдних изoлaтa бaктeриja млeчнe кисeлинe зa трeтмaн пaсa и мaчaкa oбoлeлих oд диjaбeтeсa

Руководилац: Др Маја Толиначки 

            Предмет иновационог пројекта је развој инoвaтивнoг прoбиoтичкoг фeрмeнтисaнoг прoизвoдa зa трeтмaн пaсa и мaчaкa оболелих од дијабетеса, као алтернатива за употребу инсулина код наведених кућних љубимаца. Кућни љубимци као и њихови власници плаћају данак савременом начину живота у урбаној средини, који често обухвата обилну, неправилну исхрану, смањено кретање и повећан стрес. Код паса и мачака се углавном јавља диабетес типа 1 који се развија због немогућности панкреаса да производи инсулин. С обзиром да се у том случају прибегава употреби инјекција инсулина у терапији дијабетеса, што представља значајан проблем власницима кућних љубимаца, алтернативни приступ који укључује примену пробиотика представља задовољавајуће решење за третман дијабетичних кућних љубимаца. Показано је да поједини пробиотички сојеви лактобацила могу помоћи у превенцији и третману дијабетеса путем имуномодулације, спречавањем инфламације, а доприносе и обнављању инсулин продукујућих бета ћелија панкреаса. C обзиром на проблеме везане за потешкоће које се јављају приликом третмана инсулином или примене таблета, овим пројектом желимо да власницима кућних љубимаца препоручимо пробиотички препарат у замену за употребу инсулинских инјекција и таблета у терапији дијабетеса, што је једино могуће уколико је производ свима доступан, једноставан за коришћење и има конкурентну цену. Тренутно на нашем тржишту нема адекватних пробиотичких препарата за псе и мачке. Стога је значај овог иновационог пројекта то што ће производ развијен током овог пројекта бити први домаћи пробиотички производ за псе и мачке произведен искључиво од домаћих сировина и специфичних природних изолата БМК са пробиотичким својствима из лабораторијске колекције реализатора. Пробиотички потенцијал природних изолата БМК је окарактерисан у установи реализатора током претходних и текућег пројеката финансираних од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој, Републике Србије.

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.