Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

БИОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ, БИОКАТАЛИЗАТОРИ И БИОМАТЕРИЈАЛИ ИЗ БАКТЕРИЈА

Научноистраживачки интереси Лабoраторије за молекуларну генетику и екологију микроорганизама (ЛМГЕМ) обухватају биотехнологију, молекуларну генетику, биохемију и екологију микроорганизама и њихових заједница.

Наша лабораторија поседује јединствену колекцију стрептомицета и других бактеријских врста које нам служе као извор нових биоактивних једињења и ензима од значаја за биотехнологију.

Стручност чланова лабораторије у областима микробиологије, молекуларне генетике, синтетичке хемије, ветеринарске медицине, ферментационе технологије и биокатализе, у спрези са дугогодишњим сарадњама пре свега са индустријским микробиолозима, биохемијским инжењерима, медицинским миколозима и хемичарима омогућава нам да се бавимо интересантним областима као што су:

 • Биотехнологија (одржива и еколошка решења за продукцију вредних молекула и биоматеријала као и за конверзију отпадног материјала у материјале са већом вредношћу)
 • Производња и карактеризација биоактивних једињења (колекција Streptomyces spp.)
 • Нови приступи у антимикробиолошким третманима (молекули који модулишу микробиолошку комуникацију; агенси који модулишу вируленцију; домаћин-патоген интеракције; спречавање формирање биофилмова; антифунгална терапија)
 • Биокатализа (откривање и конструисање нових биокатализатора за производњу хиралних молекула и побољшање биокаталитичких процеса)
 • Биоремедијација (ароматични угљоводоници, тешки метали) и биодетериорација (културна добра – слике, књиге, споменици)
 • Утврђивање таксономске структуре микробиолошких заједница метагеномским приступом и идентификација бактеријских изолата секвенцирањем 16S гена.

Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама непрекидно тражи партнере за сарадњу али истовремено и нуди услуге које укључују, микробиолошку анализу узорака, анализу и карактеризацију биоактивних молекула у различитим модел системима као што су C. elegans и D. rerio, као и дириговану еволуцију ензима.

Текући пројекти
 • Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима
  172061
  Руководилац: Др Нико Радуловић, Природно математички факултет, Универзитет у Нишу
Одабране публикације
 • Aleksić I, Šegan S, Andrić F, Zlatović M, Moric I, Opsenica D, Senerovic L. Long-chain 4‑aminoquinolines as quorum sensing inhibitors in Serratia marcescens and Pseudomonas aeruginosa. ACS Chem Biol. 2017;12(5): 1425–1434.
 • Pavić A, Glišić BĐ, Vojnović S, Warżajtisc B, Savić ND, Antić M, Radenković S, Janjić GV, Nikodinovic-Runic J, Rychlewska U. Mononuclear gold(III) complexes with phenanthroline ligands as efficient inhibitors of angiogenesis: A comparative study with auranofin and sunitinib. J Inorg Biochem. 2017;174,156-168.
 • Aleksic I, Petkovic M, Jovanovic M, Milivojevic D, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J,  Senerovic L. Anti-biofilm properties of bacterial di-rhamnolipids and their semi-synthetic amide derivatives. Front Microbiol. 2017; doi.org/10.3389/fmicb.2017.02454.
 • Jeremic S, Beskoski V, Djokic L, Vasiljevic B, Vrvic M, Avdalovic J, Gojgic Cvijovic G, Slavkovic Beskoski L, Nikodinovic-Runic J. Interactions of the metal tolerant heterotrophic microorganisms and iron oxidizing autotrophic bacteria from sulphidic mine environment during bioleaching experiments. J Environ Manage. 2016;172:151-161.
 • Radivojevic J, Skaro S, Senerovic L, Vasiljevic B, Guzik M, Kenny S, Maslak V, Nikodinovic-Runic J, O’Connor K. Polyhydroxyalkanoate-based 3-hydroxyoctanoic acid and its derivatives as a platform of bioactive compounds. Appl Microbiol Biotechnol. 2016;100(1):161-172.
 • Glisic B, Aleksic I, Comba P, Wadepohl H, Ilic-Tomic T, Nikodinovic-Runic J, Djuran M. Copper(II) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles as effective inhibitors of quorum sensing activity in Pseudomonas aeruginosa. RSC Adv. 2016;6:86695-86709
 • Pekmezovic M, Aleksic I, Barac A, Arsic-Arsnijevic V, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J, Senerovic L. Prevention of polymicrobial biofilms composed of Pseudomonas aeruginosa and pathogenic fungi by essential oils from selected Citrus species. Pathog Dis. 2016;74(8):ftw102.
 • Ilic-Tomic  T, Genčić  M,  Živković  M, Vasiljevic B, Djokic L, Nikodinovic-Runic J, Radulović N. Structural diversity and possible functional roles of free fatty acids of the novel soil isolate Streptomyces sp. NP10. Appl Microbiol Biotechnol. 2015; 99(11):4815-4833.
 • Pavic A, Ilic-Tomic T, Pacevski A, Nedeljkovic T, Vasiljevic B, Moric I. Diversity and biodeteriorative potential of bacterial isolates from deteriorated modern combined-technique canvas painting. Int Biodeter Biodeg. 2015;97:40-50.
 • Senerovic  L, Zivkovic MD, Veselinovic  A, Pavic A, Djuran MI, Rajkovic S, Nikodinovic-Runic  J. Synthesis and evaluation of series of diazine-bridged dinuclear  platinum(II) complexes through in vitro toxicity and molecular modeling: correlation between structure and activity of Pt(II) Complexes. J Med Chem. 2105;58(3):1442-1451.
Контакт

Војводе Степе 444a
Поштански факс 23
11010 Београд, Србија

Teл: +381 11 3976034
Факс: +381 11 3975808

lab05@imgge.bg.ac.rs 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.