Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

БИОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ, БИОКАТАЛИЗАТОРИ И БИОМАТЕРИЈАЛИ ИЗ БАКТЕРИЈА

Научноистраживачки интереси Лабoраторије за молекуларну генетику и екологију микроорганизама (ЛМГЕМ) обухватају биотехнологију, молекуларну генетику, биохемију и екологију микроорганизама и њихових заједница.

Наша лабораторија поседује јединствену колекцију стрептомицета и других бактеријских врста које нам служе као извор нових биоактивних једињења и ензима од значаја за биотехнологију.

Стручност чланова лабораторије у областима микробиологије, молекуларне генетике, синтетичке хемије, ветеринарске медицине, ферментационе технологије и биокатализе, у спрези са дугогодишњим сарадњама пре свега са индустријским микробиолозима, биохемијским инжењерима, медицинским миколозима и хемичарима омогућава нам да се бавимо интересантним областима као што су:

 • Биотехнологија (одржива и еколошка решења за продукцију вредних молекула и биоматеријала као и за конверзију отпадног материјала у материјале са већом вредношћу)
 • Производња и карактеризација биоактивних једињења (колекција Streptomyces spp.)
 • Нови приступи у антимикробиолошким третманима (молекули који модулишу микробиолошку комуникацију; агенси који модулишу вируленцију; домаћин-патоген интеракције; спречавање формирање биофилмова; антифунгална терапија)
 • Биокатализа (откривање и конструисање нових биокатализатора за производњу хиралних молекула и побољшање биокаталитичких процеса)
 • Биоремедијација (ароматични угљоводоници, тешки метали) и биодетериорација (културна добра – слике, књиге, споменици)
 • Утврђивање таксономске структуре микробиолошких заједница метагеномским приступом и идентификација бактеријских изолата секвенцирањем 16S гена.

Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама непрекидно тражи партнере за сарадњу али истовремено и нуди услуге које укључују, микробиолошку анализу узорака, анализу и карактеризацију биоактивних молекула у различитим модел системима као што су C. elegans и D. rerio, као и дириговану еволуцију ензима.

Текући пројекти
Одабране публикације
Контакт

Адреса седишта / Поштанска адреса:
Војводе Степе 444а,
11042 Београд 152, Србија

Teл: +381 11 3976034
Факс: +381 11 3975808

lab05@imgge.bg.ac.rs 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.