Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

БИОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ, БИОКАТАЛИЗАТОРИ И БИОМАТЕРИЈАЛИ ИЗ БАКТЕРИЈА

Научноистраживачки интереси Лабoраторије за молекуларну генетику и екологију микроорганизама (ЛМГЕМ) обухватају биотехнологију, молекуларну генетику, биохемију и екологију микроорганизама и њихових заједница.

Наша лабораторија поседује јединствену колекцију стрептомицета и других бактеријских врста које нам служе као извор нових биоактивних једињења и ензима од значаја за биотехнологију.

Стручност чланова лабораторије у областима микробиологије, молекуларне генетике, синтетичке хемије, ветеринарске медицине, ферментационе технологије и биокатализе, у спрези са дугогодишњим сарадњама пре свега са индустријским микробиолозима, биохемијским инжењерима, медицинским миколозима и хемичарима омогућава нам да се бавимо интересантним областима као што су:

 • Биотехнологија (одржива и еколошка решења за продукцију вредних молекула и биоматеријала као и за конверзију отпадног материјала у материјале са већом вредношћу)
 • Производња и карактеризација биоактивних једињења (колекција Streptomyces spp.)
 • Нови приступи у антимикробиолошким третманима (молекули који модулишу микробиолошку комуникацију; агенси који модулишу вируленцију; домаћин-патоген интеракције; спречавање формирање биофилмова; антифунгална терапија)
 • Биокатализа (откривање и конструисање нових биокатализатора за производњу хиралних молекула и побољшање биокаталитичких процеса)
 • Биоремедијација (ароматични угљоводоници, тешки метали) и биодетериорација (културна добра – слике, књиге, споменици)
 • Утврђивање таксономске структуре микробиолошких заједница метагеномским приступом и идентификација бактеријских изолата секвенцирањем 16S гена.

Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама непрекидно тражи партнере за сарадњу али истовремено и нуди услуге које укључују, микробиолошку анализу узорака, анализу и карактеризацију биоактивних молекула у различитим модел системима као што су C. elegans и D. rerio, као и дириговану еволуцију ензима.

Текући пројекти
Одабране публикације
 • Jeremic S, Djokic L, Ajdačić V, Božinović N, Pavlovic V, Manojlović DD, Babu R, Senthamaraikannan R, Rojas O, Opsenica I, Nikodinovic-Runic J. Production of bacterial nanocellulose (BNC) and its application as a solid support in transition metal catalysed cross-coupling reactions. Int J Biol Macromol. 2019;129:351-360.
 • Mandic M, Spasic J, Ponjavic M, Nikolic MS, Cosovic VR, O'Connor KE, Nikodinovic-Runic J, Djokic L, Jeremic S. Biodegradation of poly(ε-caprolactone) (PCL) and medium chain length polyhydroxyalkanoate (mcl-PHA) using whole cells and cell free protein preparations of Pseudomonas and Streptomyces strains grown on waste cooking oil. Polym Degrad Stab. 2019;162:160-168.
 • Pavić A, Mitić-Ćulafić D, Jasnić N, Nikolić B, Simin N, Vasiljević B, Jelena Knežević-Vukčević J. Wild edible onions - Allium flavum and Allium carinatum – successfully prevent adverse effects of chemotherapeutic drug doxorubicin. Biomed Pharmacother. 2019;109: 2482-2491.
 • Pavic A, Savić ND, Glišić BĐ, Crochet A, Vojnovic S, Kurutos A, Stanković DM, Fromm KM, Nikodinovic-Runic J, Djuran MI. Silver(I) complexes with 4,7-phenanthroline efficient in rescuing the zebrafish embryos of lethal Candida albicans infection. J Inorg Biochem. 2019;195:149-163.
 • Aleksic I, Ristivojevic P, Pavic A, Radojevic I, Čomić LR, Vasiljevic B, Opsenica D, Milojković-Opsenica D, Senerovic L. Anti-quorum sensing activity, toxicity in zebrafish (Danio rerio) embryos and phytochemical characterization of Trapa natans leaf extracts. J Ethnopharmacol. 2018;222:148-158.
 • Milivojevic D, Šumonja N, Medić S, Pavic A, Moric I, Vasiljevic B, Senerovic L, Nikodinovic-Runic J. Biofilm forming ability and infection potential of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from animals and humans. Pathog Dis. 2018;76: doi: 10.1093/femspd/fty041.
 • Spasic J, Mandic M, Djokic L, Nikodinovic-Runic J. Streptomyces spp. in the biocatalysis toolbox. Appl Microbiol Biotechnol. 2018;102:3513-3536.
 • Schneider O, Ilic-Tomic T, Rückert C, Kalinowski J, Genčić MS,  Živković MZ,  Stankovic N, Radulović NS, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J, Zotchev SB. Genomics-based insights into the biosynthesis and unusually high accumulation of free fatty acids by Streptomyces sp. NP10. Front Microbiol. 2018;9:1302.
 • Aleksic I, Petkovic M, Jovanovic M, Milivojevic D, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J,  Senerovic L. Anti-biofilm properties of bacterial di-rhamnolipids and their semi-synthetic amide derivatives. Front Microbiol. 2017; doi.org/10.3389/fmicb.2017.02454.
 • Radivojevic J, Skaro S, Senerovic L, Vasiljevic B, Guzik M, Kenny S, Maslak V, Nikodinovic-Runic J, O’Connor K. Polyhydroxyalkanoate-based 3-hydroxyoctanoic acid and its derivatives as a platform of bioactive compounds. Appl Microbiol Biotechnol. 2016;100(1):161-172.
Контакт

Адреса седишта / Поштанска адреса:
Војводе Степе 444а,
11042 Београд 152, Србија

Teл: +381 11 3976034
Факс: +381 11 3975808

lab05@imgge.bg.ac.rs 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.