Молекуларни механизми одговора биљака на абиотички стрес – улога транскрипционих фактора и малих РНК и анализа генетичког диверзитета биљних култура од интереса за пољопривреду и биотехнологију

Руководилац: Др Весна Максимовић

Биљке, као сесилни организми, развиле су низ морфолошких, физиолошких и биохемијских адаптација као одговор на промене фактора спољашње средине. У основи ових адаптација леже комплексни биохемијски путеви који су оркестрирани на нивоу регулације генске експресије. Посебан интерес у овом пројекту фокусиран је на транскрипционе факторе, као и протеине чија активност омогућава биљци преживљавање стресних услова у смислу директног смањења штетног утицаја. Гени за транскрипционе факторе који припадају фамилијама DREB и МYB биће изоловани из пољопривредно значајних биљних врста из фамилија Fabaceae и Poaceae, а њихова експресија и карактеристике биће поређене у варијететима који се међусобно разликују у отпорности на сушу и остале абиотичке факторе. Пројектом је предвиђена и анализа укључености miRNA у одговоре поменутих биљака на абиотичке стресне услове, посебно улога високо-конзервисаних miRNA, mir398 и mir408, чије је учешће уочено код А. thaliana и М. truncatula. Од интереса су и протеини који повећавају отпорност биљака на абиотички стрес, као што су металотионеини који спречавају потенцијално штетно деловање стресора, или аспартичне протеиназе које санирају последице евентуалних оштећења на нивоу ћелије. Истраживања генетичког диверзитета дивљих врста, као и локалних популација агрономски значајних врста, су неопходан корак ка биотехнолошком унапређивању гајених врста у смеру повећања отпорности на абиотички стрес.

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.