Дефинисање таксономског статуса букве у Србији

Руководилац: Проф. др Мирјана Шијачић-Николић 

            Чисте и мешовите букове састојине су веома заступљене на Балкану. Међутим, не постоји концензус у вези са бројем врста рода Fagus L. које постоје на овом подручју нити и у вези са њиховом дистрибуцијом. Једна група аутора признаје само европску (Fagus sylvatica L.) и источну букву (Fagus orientalis Lipsky), док друга група аутора сматра да су наведене врсте слабо заступљене на Балкану, на којем доминира мезијска буква (Fagus moesiaca /Domin, Maly/ Czeczott.). Мезијска буква је по морфологији врло слична европској и источној букви те може представљати подврсту која је настала интерспецијском хибридизацијом. Међутим, постоји и мишљење да мезијска буква представља засебну врсту, која је издвојена на основу морфолошких својстава. С обзиром да букове шуме у Србији заузимају 29,3% обрасле површине и да је неопходно извршити хармонизацију са европским стандардима који не признају мезијску букву, што представља проблем и током промета репродуктивног материјала, неопходно је разрешити све недоумице у вези са таксономским статусом мезијске букве. То ће бити реализовано ангажовањем стручњака из различитих научних области (дендрологије, генетике, фитоценологије, ботанике, педологије и семенартства) и применом мултидисциплинарног приступа који ће обухвати молекуларно-генетичке, морфолошке и анатомске анализе индивидуа сва тритаксонабукве(мезијске, европске и источнебукве) из популација изцелог ареала распрострањења у Европи.

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.