Лабораторија за молекуларну биологију биљака

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање

Лабораторија за молекуларну биологију биљака је основана 2002. године. Истраживања у лабораторији покривају различите аспекте молекуларне биологије биљака:

 • испитивање механизама одговора биљака на различите факторе абиотичког стреса (нутритивни стрес, токсични метали, суша, салинитет, температурни стресс…) на транскрипционом и посттранскрипционом нивоу
 • истраживања на пољу микроеволуције (популационе генетике), филогеографије и макроеволуције (филогенетике) биљака значајних за пољопривреду
 • изолација и карактеризација биоактивних фенолних једињења из биљака; тестирање биорасположивости и ефеката на хумане ћелије
 • проучавање хомологне рекомбинације и њене улоге у патогенези гљива на моделу Ustilago maydis

У Лабораторији за молекуларну биологију биљака развијена је и услуга: Детекција, идентификација и квантификација генетичких модификација присутних код биљака и у храни биљног порекла, применом методе квалитативног PCR и квантитативног RealTime PCR. Методе садржане у понуђеној услузи су акредитоване према SRPS ISO/IEC 17025.

Tекући пројекти
Oдабране публикације
 • Jevtic B, Djedovic N,  Stanisavljevic S,  Despotovic J,  Miljkovic Dj,  Timotijevic G.  Cucurbitacin E potently modulates the activity of encephalitogenic cells. J Agric Food Chem. 2017; 37: 249-262.
 • Pavlovic J, Samardzic J, Kostic L, Stevic N, Laursen KH, Natic M, Timotijevic G, Schjoerring JK, Nikolic M. Silicon enhances leaf remobilization of iron in cucumber under limited iron conditions. Ann Bot. 2016;118(2):271-280.
 • De Sena-Tomas C, Sutherland JH, Milisavljevic M, Nikolic DB, Perez-Martín J, Kojic M, Holloman WK. LAMMER kinase contributes to genome stability in Ustilago maydis. DNA Repair (Amst). 2015; 33:70-77.
 • Stanisavljevic N, Samardzic J, Jankovic T, Savikin K, Mojsin M, Topalovic V, Stevanovic M. Antioxidant and antiproliferative activity of chokeberry juice phenolics during in vitro simulated digestion in the presence of food matrix. Food Chem. 2015;175:516-522.
 • Lockwood JD, Aleksic JM, Zou J, Wang J, Liu J, Renner SS. A new phylogeny for the genus Picea from plastid, mitochondrial, and nuclear sequences. Mol Phylogenet Evol. 2013; 69(3):717-727.
 • Pavlovic J, Samardzic J, Maksimovic V, Timotijevic G, Stevic N, Laursen KH, Hansen TH, Husted S, Schjoerring JK, Liang YC, Nikolic M. Silicon alleviates iron deficiency in cucumber by promoting mobilization of iron in the root apoplast. New Phytologist. 2013; 198:1096-1107.
 • Stanisavljevic N, Jovanovic Z, Cupic T, Lukic J, Dukic JM, Radovic S, Mikic A. Extractability of antioxidants from legume seed flour after cooking and in vitro gastrointestinal digestion in comparison with methanolic extraction of the unprocessed flour. Int J Food Sci Tech. 2013;48:2096-2104.
 • Nikolic DB, Samardzic JT, Bratic AM, Radin IP, Gavrilovic SP, Rausch T, Maksimovic VR. Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) FeMT3 gene in heavy metal stress: protective role of the protein and inducibility of the promoter region under Cu(2+) and Cd(2+) treatments. J Agric Food Chem. 2010;58:3488-3494.
 • Samardzic JT, Nikolic DB, Timotijevic GS, Jovanovic ZS, Milisavljevic MD, Maksimovic VR. Tissue expression analysis of FeMT3, a drought and oxidative stress related metallothionein gene from buckwheat (Fagopyrum esculentum). J Plant Physiol. 2010;167:1407-1411.
 • Timotijevic GS, Milisavljevic M, Radovic SR, Konstantinovic MM, Maksimovic VR. Ubiquitous aspartic proteinase as an actor in the stress response in buckwheat. J Plant Physiol. 2010;167:61-68.
Kонтакти

Војводе Степе 444a
Поштански фах 23
11010 Београд, Србија

Teл: +381 11 3976414
Факс: +381 11 3975808

lab08@imgge.bg.ac.rs 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.