Јелена Поповић

Научни сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степe 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:  +381 65 397 62 12
Teл:   +381 11 297 62 12
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: jpopovic@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2010 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
("Транскрипциона регулација експресије хуманог SОX14 гена")
2003 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
1998 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2011 - Научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2001 - 2011 - Истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
1998 - 2001 - Истраживач приправник, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2016- Јан/Мај - Northwestern University, Лабораторија за  Радијациону Онкологију, Чикаго, САД
1998 - Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан Друштва генетичара Србије и Друштва за неуронауке Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Карактеризација и функционална анализа одабраних хуманих SОX гена током развића и у малигној трансформацији, са посебним акцентом на SОX14 ген
  • Одређивање молекуларних механизама у којима учествују одабрани SОX гени
  • Регулација експресије одабраних хуманих SОX гена
  • Увођење молекуларно генетичких тестова у сфери репродуктивне медицине
  • Примена флуоресцентне ин ситу хибридизације (FISH) за детекцију нумеричких и структурних хромозомских аберација

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

SOX14 activates the p53 signaling pathway and induces apoptosis in a cervical carcinoma cell line.Stanisavljevic D, Petrovic I, Vukovic V, Schwirtlich M, Gredic M, Stevanovic M, Popovic J. PLoS One. 2017.Sep 19;12(9):e0184686. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28926586

Apigenin-7-O-glucoside versus apigenin: Insight into the modes of anticandidal and cytotoxic actions.Smiljkovic M, Stanisavljevic D, Stojkovic D, Petrovic I, Marjanovic Vicentic J, Popovic J, Golic Grdadolnik S, Markovic D, Sankovic-Babice S, Glamoclija J, Stevanovic M, Sokovic M. EXCLI J. 2017 May 23;16:795-807. doi: 10.17179/excli2017-300. eCollection 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5547395/ 

Chemical composition of the mushroom Meripilus giganteus Karst. And bioactive properties of its methanolic extract. Stojkovic D, Kovacevic-Grujicic N, Reis FS, Davidovic S, Barros L, Popovic J, Petrovic I, Pavic A, Glamoclija J, Ciric A, Stevanovic M, Ferreira I.C.F.R., Sokovic M. LWT - Food Science and Technology: (2017) 79: 454-462. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643817300452

SOX18 Is a Novel Target Gene of Hedgehog Signaling in Cervical Carcinoma Cell Lines. Petrovic I., Milivojevic M., Popovic J., Schwirtlich M., Rankovic B., Stevanovic M. PLoS One 2015.Nov 20;10(11): e0143591. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26588701

Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells., Popovic J, Stanisavljevic D, Schwirtlich M, Klajn A, Marjanovic J, Stevanovic M. PLoS One. 2014 Mar 17;9(3):e91852. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637840

Cyclic AMP response element binding (CREB) protein acts as a positive regulator of SOX3 gene expression in NT2/D1 cells. Kovacevic-Grujicic N, Mojsin M, Popovic J, Petrovic I, Topalovic V, Stevanovic M. BMB Rep. 2014 Apr;47(4):197-202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257117

Construction and Functional Analysis of Novel Dominant_Negative Mutant of Human SOX18 Protein. M. Milivojevic, I. Petrovic, N. Kovacevic_Grujicic, J. Popovic, M. Mojsin, and M. Stevanovic, Biochemistry (Moscow), 2013, Vol. 78, No. 11, pp. 1287_1292.  

TG-interacting factor (TGIF) downregulates SOX3 gene expression in the NT2/D1 cell line. Mojsin M, Popovic J, Kovacevic Grujicic N, Stevanovic M. J Genet Genomics. 2012 Jan;39(1):19-27.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293114

Members of the CREB/ATF and AP1 family of transcription factors are involved in the regulation of SOX18 gene expression. I.Petrović, N. Kovačević Grujičić, J. Popović, A. Krstić, M. Milivojević and M. Stevanović. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 2011, 63 (3), 517-525. 

Comparative analysis of SOX3 protein orthologs: Expansion of homopolymeric amino acid tracts during vertebrate evolution. Mojsin M, Kovacevic-Grujicic N, Krstic A, Popovic J, Milivojevic M, Stevanovic M. Biochem Genet. 2010 Aug;48(7-8):612-23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495863

Tissue-specific Forkhead protein FOXA2 up-regulates SOX14 gene expression. Popovic J, Klajn A, Petrovic I, Stevanovic M. Biochim Biophys Acta. 2010 May-Jun; 1799(5-6):411-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074681

Remarkable evolutionary conservation of SOX14 orthologues. Popovic J, Stevanovic M. J Genet. 2009 Apr;88(1):15-24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19417540

Comparison of promoter regions of SOX3, SOX14 and SOX18 orthologs in mammals. DNA sequence. Kovacevic Grujicic N., Mojsin M., Djurovic J., Petrovic I., Stevanovic M., DNA Seq 2008. 19: 185-194 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17852354

Rapid detection and purification of sequence specific DNA binding proteins using magnetic separation. Mojsin M, Djurovic J, Petrovic I, Krstic A, Drakulic D, Savic T, Stevanovic M.. J. Serb. Chem. Soc. 2006. 71(2):135-141.Structural and functional characterization of the human SOX14 promoter. Djurovic J, Stevanovic M. Biochim Biophys Acta. 2004 Oct 5;1680(1):53-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15451172

Please publish modules in offcanvas position.