Јелена Миловановић

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизма,

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Тел:   +381 11 397 60 34
Факс: +381 11 397 58 08
E-mail: jelenaradivojevic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2016 - доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2012 - дипломирани хемичар мастер, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2010 - дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2017 - научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2014- 2017 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2013 - 2014 - истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2013 - 2016 - сарадник у настави на предметима Органска хемија 1 и 2 и Супрамолекулска хемија на основним студијама, Хемијски факултет

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2009 - члан Управног одбора “Клуба младих хемичара Србије”

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • БИОКАТАЛИЗА (таутомеразе, аминотрансферазе, биотрансформације, развој и оптимизација биокаталитицких процеса);
  • НОВИ МАТЕРИЈАЛИ (биополимери, полихидроксиалканоати, функционализација биополимера);

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Radivojevic J, Minovska G, Senerovic L, O' Connor K, Jovanovic P, Savic V, Tokic-Vujosevic Z, Nikodinovic-Runic J, Maslak V. Synthesis of γ-nitroaldehydes containing quaternary carbon in α-position using 4-oxalocrotonate tautomerase whole-cell biocatalyst (2014) http://pubs.rsc.org/EN/content/articlepdf/2014/ra/c4ra05517a?page=search

Radivojevic J., Škaro S., Senerovic L., Vasiljevic B, Guzik M., S. T. Kenny, Maslak V., Nikodinovic-Runic J., O’Connor K. E. Polyhydroxyalkanoate -based 3-hydroxyoctanoic acid and its derivatives as a platform of bioactive compounds. Appl Microbiol Biotechnol 100, 161–172. (2016) https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-015-6984-4 

Narancic, T., Radivojevic, J., Jovanovic, P., Francuski, D., Bigovic, M., Maslak, V., Savic, V., Vasiljevic, B., O'Connor, K.E., Nikodinovic-Runic, J. Highly efficient Michael-type addition of acetaldehyde to b-nitrostyrenes by whole resting cells of Escherichia coli expressing 4-oxalocrotonate tautomerase. Biores Technol (2013) 142, 462–468. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23759430

Please publish modules in offcanvas position.