Молекуларна детекција АМЛ и ЦМЛ и праћење минималне резидуалне болести

Генетичке промене повезане са патогенезом различитих облика акутних и хроничних леукемија дају могућност постављања дијагнозе, прогнозирање болести, као и праћење минималне резидуалне болести. Специфичне хромозомске транслокације које су повезане са акутном мијелоидном леукемијом (АМЛ) доводе до стварања фузионих транскрипата (протеина). Најчешће транслокације код АМЛ које се користе као маркери за праћење ове болести су:

  • t(15;17) PML/RAR
  • t(8;21) АМL/ЕТО
  • t(9;22) BCR-ABL(p190, p210)
  • inv(16) CBF/МYХ11

Материјал за детекцију ових транслокација добија се изоловањем РНК из мононуклеара костне сржи или периферне крви, синтезом цДНК и применом одређених PCR програма. За праћење минималне резидуалне болести користи се двостепени PCR (“nested” PCR) уз употребу два пара прајмера, чија је осетљивост 1:1 000 000.

За анализу је потребно доставити до 4 до 5 ml костне сржи или пуне венске крви (у зависности од фазе обољења), узете са 3.8% На-цитратом као антикоагулансом у запреминском односу 1:9. Узорак мора бити достављен истог дана када је извађен, не сме се замрзавати. Узорак се може предати сваког радног дана у периоду од 10-13 часова. Такође, постоји могућност да се узорак посаље брзом поштом. Време потребно да се анализа изврши је 10 радних дана. Резултат и рачун се шаљу на кућну адресу, а могу се такође подићи лично на Институту у периоду од 10-16 часова сваког радног дана.

Цена анализе молекуларне детекције АМЛ и ЦМЛ и праћење минималне резидуалне болести износи 18.000,00 дин са ПДВ-ом (цена по узорку).
Цена анализе молекуларне детекције АМЛ и ЦМЛ и праћење минималне резидуалне болести (за продужени мониторинг – више од три пута) износи 7.500,00 дин са ПДВ-ом.
Уплату извршити на жиро рачун Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство:
160-350089-28 позив на број 01
са назнаком за анализу молекуларне детекције АМЛ и ЦМЛ и праћење минималне резидуалне болести.

КОНТАКТ:

  • др Татјана Костић
  • др Наташа Тошић
  • др Соња Павловић

Тел: +381 11 3976 445
Моб: +381 65 3976 445
Фаx: +381 11 3975 808
e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.