Молекуларна детекција АЛЛ и праћење минималне резидуалне болести

Генетичке промене повезане са патогенезом различитих облика акутних и хроничних леукемија дају могућност постављања дијагнозе, прогнозирање болести, као и праћење минималне резидуалне болести. Специфичне хромозомске транслокације које су повезане са акутном лимфоидном леукемијом (АЛЛ) доводе до стварања фузионих транскрипата (протеина). Најчешће транслокације код АЛЛ које се користе као маркери за праћење болести су:

  • t(9;22) BCR-ABL(п190, п210)
  • t(1;19) Е2А-PBX1
  • t(12;21) TEL-АМL
  • t(4;11) МLL-АF4

Материјал за детекцију ових транслокација добија се изоловањем РНК из мононуклеара костне сржи или периферне крви, синтезом цДНК и применом одређених PCR програма.

За анализу је потребно доставити до 4 до 5 ml костне сржи или пуне венске крви (у зависности од фазе обољења), узете са 3.8% На-цитратом као антикоагулансом у запреминском односу 1:9. Узорак мора бити достављен истог дана када је извађен, не сме се замрзавати. Узорак се може предати сваког радног дана у периоду од 10-13 часова. Такође, постоји могућност да се узорак посаље брзом поштом. Време потребно да се анализа изврши је 10 радних дана. Резултат и рачун се шаљу на кућну адресу, а могу се такође подићи лично на Институту у периоду од 10-16 часова сваког радног дана.

Цена анализе молекуларне детекције и праћења минималне резидуалне болести код АЛЛ износи 16.800,00 дин са ПДВ-ом (цена по узорку).
Цена анализе молекуларне детекције и праћења минималне резидуалне болести код АЛЛ (праћење минималне резидуалне болести – једна транслокација) износи 18.000,00 дин са ПДВ-ом.
Уплату извршити на жиро рачун Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство:
160-350089-28 позив на број 01
са назнаком за анализу молекуларна детекција АЛЛ и праћење минималне резидуалне болести.

КОНТАКТ:

  • др Татјана Костић
  • др Наташа Тошић
  • др Соња Павловић

Тел: +381 11 3976 445
Моб: +381 65 3976 445
Фаx: +381 11 3975 808
e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.