Детекција V617F мутације у JAK2 гену

Мутација V617F у JAK2 гену представља обележје мијелопролифеартивних неоплазија. Овој групи клоналних хематолошких малигнитета припадају три болести: полицитемија вера, есенцијална тромбоцитемија и идиопатска мијелофиброза. Тачкаста мутација V617F гену у 14.-ом егзону JAK2 гена доводи до замене нуклеотида G у Т на позицији 1849, што на протеинском нивоу доводи до замене аминокиселине валин у фенилалалнин на позицији 617 (V617F).

Материјал за детекцију мутације V617F JAK2 добија се изоловањем ДНК из гранулоцита периферне венске крви. Детекција мутације се врши методом алел специфичног PCR-а.

За анализу је потребно доставити до 4 до 5 ml пуне венске крви узете са 3.8% На-цитратом као антикоагулансом у запреминском односу 1:9. Узорак мора бити достављен истог дана када је крв извађена, не сме се замрзавати. Узорак се може предати сваког радног дана у периоду од 10-13 часова. Такође, постоји могућност да се узорак посаље брзом поштом. Време потребно да се анализа изврши је 10 радних дана. Резултат и рачун се шаљу на кућну адресу, а могу се такође подићи лично на Институту у периоду од 10-16 часова сваког радног дана.

Цена анализе износи 13.500,00 дин са ПДВ-ом.
Уплату извршити на жиро рачун Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство:
160-350089-28 позив на број 01
са назнаком за анализу детекције V617F мутације у JAK2 гену.

КОНТАКТ:

  • др Весна Спасовски
  • др Бранка Зукић
  • др Соња Павловић

Тел: +381 11 3976 445
Моб: +381 65 3976 445
Фаx: +381 11 3975 808
e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.