Детекција, идентификација и квантификација генетичких модификација присутних код биљака и хране биљног порекла, применом методе квалитативног PCR и квантитативног Real Time PCR

Метода обухвата изоловање ДНК из достављеног материјала и одговарајуће ПЦР анализе:

  1. Утврђивање присуства CaMV35S промотора и NOS tерминатора
  2. Утврђивање специфичних генетичких модификација
  3. Квантификација присутних генетичких модификација (% w/w) уз осетљивост 0.1%

Граница осетљивости методе је 1 pg DNK, што омогућује детектовање у:

  • узорцима семена са само 0.01% GMO ( једно GM зрно у 10 000)
  • производима за хуману ишрану и храну за животиње (лецитин, брашно, протеински изолати, смеше, кондиторски производи)

Метода је поуздана, осетљива и стандардизована према критеријумима важећим у одговарајућим лабораторијама ЕУ и акредитована према стандарду СРПС ИСО 17025 код Акредитационог тела Србије.

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Управа за заштиту биља је 10. априла 2012. године донело решење којим се ИМГГИ -Лабораторија за молекуларну биологију биљака овлашћује да за потребе Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде врши испитивање узорака биља и биљних производа у циљу идентификације и квантификације генетичке модификације у испитиваном узорку.

Контакт:

др Јелена Самарџић

Лабораторија за молекуларну биологију биљака
Војводе Степе 444а, Поштански фах 23, 11010 Београд, Србија
Teл: +381 11 3976414
Факс: +381 11 3975808
E-mail: lab08@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.