Детекција присуства структурних и нумеричких аберација полних хромозома код инфертилних мушкараца

Ова анализа подразумева брзи скрининг анеуплоидија полних хромозома и три локуса на Y хромозому који су најчешће обухваћени  микроделецијама (AZFa, AZFb, AZFc). Анализа се заснива на QF-PCR реакцији и омогућава да се у истом моменту идентификује присуство неке од поменутих генетичких промена код инфертилних мушкараца. Ова процедура омогућава да пацијент једном анализом добије одговор да ли је инфертилитет настао као последица нумеричких аберација полних хромозома или као последица микроделеција на Y хромозому што у многоме скраћује време неопходно за идентификацију проблема и предузимања даљих корака у лечењу инфертилитета. 

Ова врста анализе спроводи се на узорку ДНК изолованом из крви пацијента. Неопходно је да узорак крви буде помешан са натријум-цитратом као антикоагулантним агенсом у односу 1:9. Неопходна количина крви је 5мл. 

Пријем узорака врши се уз предходни договор и у заказаном термину. Цена анализе зависи од броја пацијената који се истовремено анализирају.  

Контакт:

др  Јелена Поповић                  

Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Тел. 011/3976-212

Моб. 065/3976212

email: jpopovic@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.