Детекција мутација у BCR-ABL фузионом гену код пацијената оболелих од хроничне мијелоидне леукемије – резистенција на терапију

Хронична мијелоидна леукемија (Chronic myeloid leukemia - CML) је један од најчешћих типова леукемија код одраслих. У преко 80% случајева, појава овог обољења је праћена присуством транслокације t(9;22) (Филаделфија хромозома) која узрокује формирање BCR-ABL фузионог транскрипта. Овај фузиони транскрипт претставља таргет за специфичну терапију (Гливек – иматиниб мезилат). Код неких пацијената у току терапије Гливеком долази до развоја резистенције која је условљана присуством мутација у BCR-ABL фузионом транскрипту.

У лабораторији за молекуларну биомедицину вршимо детекцију присуства мутација у BCR-ABL транскрипту које могу бити узрок појаве резистенције на Гливек. Метода која се примењује је препоручена од стране European LeukemiaNet групе и заснива се на „reverse-transcriptase PCR“ и методи директног секвенцирања.

За анализу је потребно доставити 10 мл пуне венске крви, узете са 3.8% На-цитратом као антикоагулансом у запреминском односу 9:1. Узорак мора бити достављен истог дана када је извађен, не сме се замрзавати. Узорак се може предати сваког радног дана у периоду од 10-13 часова. Такође, постоји могућност да се узорак посаље брзом поштом. Време потребно да се анализа изврши је 10 радних дана. Резултат и рачун се шаљу на кућну адресу, а могу се такође подићи лично на Институту у периоду од 10-16 часова сваког радног дана.

Уплату извршити на жиро рачун Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство:

160-350089-28 позив на број 01

КОНТАКТ:

  • др Наташа Тошић
  • др Соња Павловић

Тел: +381 11 3976 445
Моб: +381 65 3976 445
Фаx: +381 11 3975 808
e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.