Одређивање мутационог статуса реаранжираних гена за тешке ланце имуноглобулина (IGHV) код пацијената оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије

Хронична лимфоцитна леукемија (ЦЛЛ) је најчешћи облик леукемије у Европи и Северној Америци где обухвата око 30% свих леукемија, и манифестује се као клонска експанзија зрелих CD5+ CD19+ CD23+ sIgMlow Б лимфоцита. Иако је ЦЛЛ клинички изразито хетерогено обољење, последњих година је откривено неколико нових молекуларних маркера који показују асоцијацију са током и прогнозом болести. Мутациони статус реаранжираних гена за тешке ланце имуноглобулина (IGHV) се показао као најинформативнији прогностички маркер који је стабилан током времена и може се одредити у било ком тренутку болести. Пацијенти без или са малим процентом IGHV мутација обично имају много агресивнији облик болести и лошију прогнозу од пацијената са мутираним IGHV.

Почетни материјал за ову анализу је РНК изолована из мононуклеарних ћелија периферне крви. IGHV мутациони статус се одређује RT-PCR амплификацијом и директним секвенцирањем клоналног IGHV реаранжмана.

За анализу је потребно доставити 10 мл пуне венске крви, узете са 3.8% натријум-цитратом као антикоагулансом у запреминском односу 9:1. Узорак мора бити достављен истог дана када је извађен, не сме се замрзавати. Узорак се може предати сваког радног дана у периоду од 10-13 часова. Такође, постоји могућност да се узорак пошаље брзом поштом. Време потребно да се анализа изврши је 10 радних дана. Резултат и рачун се шаљу на кућну адресу, а могу се такође подићи лично на Институту у периоду од 10-16 часова сваког радног дана.

Цена анализе износи 18.000,00 рсд са ПДВ-ом.

Уплату извршити на жиро рачун Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство:

160-350089-28 позив на број 01

са назнаком за анализу одређивања мутационог статуса реаранжираних гена за IGHV код ЦЛЛ.

 

КОНТАКТ:

о др Теодора Каран-Ђурашевић

о др Наташа Тошић

о др Соња Павловић

Тел: +381 11 3976 445

Моб: +381 65 3976 445

Фаx: +381 11 3975 808

e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.