Одређивање in vivo токсичности једињења на ембрионима зебра рибица

Токсичност хемијски синтетисаних једињења и једињења природног порекла (из биљака, гљива, бактерија и др.) се испитује на ембрионима зебра рибица (Danio reriо; eng. zebrafish) као анималном модел систему. Због велике сличности са сисарима на молекуларно-генетичком нивоу, уључујући и човека, зебра рибице представљају адекватну замену за сисарске моделе (мишеви и пацови), и поздан су и брз анималнi модел за испитивање токсичности различитих врста једињења.

ВРСТА АНАЛИЗЕ: Цена са ПДВ-ом (рсд)
Тест 1 - Тест акутне токсичности 13.020,00
Тест 2 – Одређивање тератогеног потенцијала 13.020,00
Тест 3 - Тест кардиотоксичности 13.020,00
Тест 1 + Тест 3 или Тест 2 + Тест 3 17.004,00

Токсичност једињења може бити испитана у било којем од понуђених појединачних тестова, или у некој од понуђених комбинација од два теста.

У тесту акутне токсичности резултат се издаје у форми LC50 вредности (концентрација која изазива смрт 50% ембриона).

У тесту одређивања тератогеног потенцијала испитује се ефекат једињења на развој ембриона, и одређују се токсиколошки параметри, као што су:  LC50 (концентрација која изазива смрт 50% ембриона), EC50 (концентрација која изазива негативне ефекте на развој 50% ембриона), Ti (индекс тератогености), LOEC (најмања концентрација при којој једињење изазива негативан ефекат на ембрионе), NOEC (највећа концентрација при којој једињење нема негативан ефекат на преживљавање или развој ембриона).

У тесту кардиотоксичности испитује се утицај једињења на кардио-васкуларни систем ембриона зебрица праћењем промене морфологије срца, појаве перикардијалних едема, промене срчане ритмике и циркулације крви кроз тело.

Потребно време да се анализе изврше је две до три недеље, након чега ће те бити обавештени преко е- mail адресе.

КОНТАКТ:

Др Александар Павић

Тел: +381 11 3976034

Моб: +381 63 3976034
Факс: +381 11 3975808
е-mail: sasapavic@imgge.bg.ac.rs 

Please publish modules in offcanvas position.