Детекција присуства t(4;14) код оболелих од мултиплог мијелома

Мултипли мијелом је прогресивна малигна болест плазма ћелија коштане сржи, коју карактерише екстремна генетска нестабилност ћелија. Код транслокације (4;14)(p16;q32), FGFR3 и MMSET гени су дерегулисани и подпадају под снажан утицај IgH енхенсера на хромозому 14. Постоје три могуће тачке прекида у MMSET гену, што резултује у детекцији три IgH/MMSET фузиона транскрипта. Транслокација t(4;14) је прогностички маркер краћег преживљавања и лошијег одговора на хемотерапију. Материјал за детекцију транслокације добија се изоловањем РНК из мононуклеара костне сржи, синтезом цДНК и применом одређених PCR програма. За праћење минималне резидуалне болести користи се двостепени PCR (“nested” PCR) уз употребу два пара прајмера, чија је осетљивост 1:1 000 000.

За анализу је потребно доставити до 4 до 5 мл костне сржи узете са 3.8% натријум-цитратом као антикоагулансом у запреминском односу 9:1. Узорак мора бити достављен истог дана када је извађен, не сме се замрзавати. Узорак се може предати сваког радног дана у периоду од 10-13 часова. Такође, постоји могућност да се узорак пошаље брзом поштом. Време потребно да се анализа изврши је 10 радних дана. Резултат и рачун се шаљу на кућну адресу, а могу се такође подићи лично на Институту у периоду од 10-16 часова сваког радног дана.

Цена анализе износи 14.400,00 рсд са ПДВ-ом.

Уплату извршити на жиро рачун Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство:

160-350089-28 позив на број 01

са назнаком за анализу детекције присуства t(4;14) код оболелих од мултиплог мијелома.

КОНТАКТ:

о Ирена Марјановић

о др Наташа Тошић

о др Соња Павловић

Тел: +381 11 3976 445

Моб: +381 65 3976 445

Фаx: +381 11 3975 808

e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.