Детекција нумеричких аберација и микроделеција применом флуоресцентне in situ хибридизације

Методом флуоресцентне in situ хибридизације врши се детекција хромозома или делова хромозома фиксираних на плочици. Ова метода се заснива на формирању хибрида између специфичне, флуоресцентно обележене ДНК пробе и одговарајуће комплементарне секвенце у биолошком материјалу, после чега се формирани хибриди детектују употребом микроскопа. 

Врста анализе:

1. Детекција нумеричких аберација хромозома 1, 13, 18, 21, X i Y

2. Детекција микроделеције 15q11

3. Детекција микроделеције 22q11 

Пријем узорака врши се искључиво уз захтев попуњен од стране лекара. 

 

Контакт: 

др Данијела Дракулић 

Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство,
Универзитет у Београду

Војводе Степе 444а

Поштански фах 23

11010 Београд

Србија

Moб:   +381 65 397 62 12
Teл:    +381 11 397 62 12
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: danijeladrakulic@imgge.bg.ac.rs 

Please publish modules in offcanvas position.