ПФГЕ генотипизација

Електрофореза у пулсирајућем пољу (енглески Pulsed Field Gel Electrophoresis - PFGE) је метода раздвајања великих молекула ДНК у агарозним геловима користећи пулсирајуће електрично поље. Овом методом је могуће раздвојити бактеријске  геноме и хромозоме неких еукариотских организама (на ПФГЕ геловима је могуће раздвојити фрагменте величине од неколико килобаза до неколико мегабаза). ПФГЕ комбинована са дигестијом тоталне ДНК рестрикционим ензимима у агарозним блокчићима се користи за генотипизацију микроорганизама и за детекцију геномских реаранжмана као што су делеције, дупликације, транслокације и инверзије. У научној литератури ПФГЕ важи за “златни стандард” детерминације зато што је најпрецизнија метода за детекцију разлика међу сојевима једне врсте. Последњих година су развијене брзе методе молекуларне детерминације микроорганизама, али ПФГЕ и даље задржава позицију најпрецизније и најпоузданије методе поготову када се утврђују разлике/сличности међу блиским микроорганизмима. Поред утврђивања разлика међу микроорганизмима ПФГЕ се користи и за одређивање нивоа сродности/удаљености међу сојевима/врстама (дендограм).

 

КОНТАКТ:

Др Милан Којић

Mob: +381 64 499 86 68

Tel: +381 11 397 59 60

Fax: +381 11 397 58 08

E-mail: mkojic@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.