Цитотоксичност

Цитотоксичност природних и хемијски синтетисаних једињења одређује се МТТ методом на ћелијама у култури. МТТ метода је колориметријска метода којом се одређује метаболичка активност ћелија мерењем настанка обојеног производа формазана редукцијом 3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил тетразолиум бромида (МТТ) митохондријалном сукцинат дехидрогеназом.

Врста анализе:

1. Oдређивање цитотоксичности на нормалним ћелијама (фибробласти плућа)

2. Oдређивање цитотоксичности на неколико типова туморских ћелијских линија.

Резултат се издаје у форми израчунате IC50 концентрације једињења (концентрације која смањује вијабилност ћелија за 50 %).

Цена анализе за једно једињење износи 9.360,00 дин са ПДВ-ом, а за 2 до 3 узорка износи 12.600,00 дин са ПДВ-ом.

Контакт:

др Лидија Шенеровић

Teл: +381 11 3976034, Моб:+381 65 3976034
Faкс: +381 11 3975808
е-mail: seneroviclidija@imgge.bg.ac.rs 

Please publish modules in offcanvas position.