Идентификација врсте бактерија секвенцирањем 16Ѕ рДНК региона

Ген за 16S рРНК је најчешће коришћени генетички маркер у таксономији односно филогенетској анализи бактерија јер је присутан код свих бактерија, а његова функција се није мењала током времена, упућујући да промене у секвенци осликавају еволуционе промене. За идентификацију бактерија као полазни материјал користимо чисту бактријску културу, изоловану ДНК, односно 16S рРНК ген уможен у PCR реакцији. За добијање парцијалне или скоро целе секвенце гена за 16S рРНК користимо универзалне бактеријске прајмере, а секвенце анализирамо SеqMаtch и BLAST алатима.

Идентификација бактерија Врста анализе Укупно (RSD)
a) изолација ДНК 3.000,00
б) PCR анализа 3.000,00
б) секвенцирање 8.100,00
г) идентификација 1.080,00
УКУПНО 15.180,00

 

КОНТАКТ:

др Маја Толиначки

Тел: +381 11 3975 960

Моб: +381 65 3975 960

Факс: +381 11 3975 808

e-mail: maja_tolinacki@imgge.bg.ac.rs

др Лидија Ђокић

др Ивана Морић

Тел: +381 11 3976 034

Mоб: +381 65 3976 034

Факс: +381 11 3975 808

имејл: lidijadjokic@imgge.bg.ac.rs; ivanamoric@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.