Соња Павловић

Научни саветник
Лабораторија за молекуларну биомедицину

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Моб: +381 65 397 64 45
Тел:  +381 11 397 64 45
Фаx: +381 11 397 58 08
E-mail: sonya@imgge.bg.ac.rs                                

ОБРАЗОВАЊЕ

2001 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(Молекуларна генетика таласемијских синдрома: корелација између молекуларне патологије и фенотипа)
1996 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
1992 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2011 - Научни саветник, ИМГГИ, УБ
2007 - 2011 - Виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2002 – 2007 - Научни сарадник, ИМГГИ, УБ
1996 - 2002 - Истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
1993 - 1996 - Истраживач приправник, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2015 - Руководилац лабораторије за молекуларну биомедицину (ЛМБ) ИМГГИ           
2013
- Руководилац пројеката Лабораторије за молекуларну биомедицину (ЛМБ) ИМГГИ
2013 - 2001 - Руководилац Лабораторије за молекуларну хематологију (ЛМХ), ИМГГИ
2000 - Предавач на Докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Молекуларна биологија
2005 - Гостујући истраживач. Centro Ricerca M. Tettamanti, Universita di Milano-Biccoca, H. San Gerardo, Monza, Italy
1999 - Гостујући истраживач. Istituto di Clinica e Biologià dell’Età Evolutiva Università degli Studi, Cagliari, Italy
1993 - 2001 - Истраживач, ЛМХ, ИМГГИ
1983 - 1994 - Професор клавира у Музичкој школи

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ          

2009 - Руководилац програма за популаризацију и промоцију науке “Мала школа ДНКлогије”
2011 - Национални координатор за PGENI (Pharmacogenetics for Every Nation Initiative)
2011 - Члан Већа института УБ
2012 - Члан Већа групације медицинских наука УБ

ОДАБРАНИ ПРОЈЕКТИ

 1. Европска мрежа за дијагностику и терапију хроничних неутропенија „EuNet-INNOCHRON” - COST акција CA18233, 2019-2023.
 2. Фармакогеномички маркери у имуносупресивној и имуномодулаторској терапији: од валидираних маркера до китова за генотипизацију и клиничких алгоритама (билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније 451-03-3095/2014-09/45), 2014- 2015.
 3. Унапређење истраживачког потенцијала ИМГГИ кроз напредак биомедицинске науке о ретким болестима у Србији - пут ка иновацијама „SERBORDISinn” (страни пројекaт, бр.: EU FP7-REGPOT-2012-2013-1), Европска комисија, 2013-2016. Руководилац пројекта
 4. RD-CONNECT“ (међународни пројекат, EU-FP7), Европска комисија, 2012-2018.
 5. Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти (пројекaт интегралног и интердисциплинарног истраживања, бр.: 41004) - Министарство за науку и технолошки развој, Републике Србије, 2011-2014. Руководилац пројекта
 6. Researchers’Night Fever „RENIFEVER“ (међународни пројекaт, бр.: CSА-SА, FP7-PEOPLE-2011-NIGHT- 287432), Европска комисија, 2011. Руководилац проојекта
 7. Мала школа ДНКлогије (пројекaт популаризације науке) - Центар ѕа популаризацију науке, Републике Србије, 2011. Руководилац пројекта
 8. Побољшање здравља у Србији кроз јачање биомедицинске науке и технологије „HISERBS” (међународни пројекaт, бр.: SSA, FP6-INCO-026357), Европска комисија, 2006-2009.
 9. Јачање и развој научне и технолошке изврсности у истраживању и терапији леукемија кроз интеграцију водећих националних леукемијских мрежа Ииинтердисциплинарних партнерских група у Европи „European LeukemiaNet“ (међународни пројекaт, бр.: FP6, LSHC-CT-2004-503216) European Commission, 2004-2015.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Молекуларна генетика ретких болести, таласемија(регулација транскрипције бета-глобинских гена, гени модификатори), хематолошки малигнитети (молекуларни маркери дечје и адултне акутне и хроничне мијелоидне и лимфоидне леукемије, лимфома и мултиплих мијелома), молекуларна основа метаболичких болести (фенилкетонурија, гликогенозе, органске ацидурије), молекуларна генетика инфламаторних болести црева (Kронова болест, улцерозни колитис, целијакија), пулмолошке болести (туберкулоза, идиопатска фиброза, плућна хипертензија, саркоидоза, примарна цилијарна дискинезија), реуматолошке болести (системска склероза, миозитис, реуматоидни артритис), ортопедске болести, инфламација, аутоимуност, корелација генотипа и фенотипа, популациона генетика, ћелијска и генска терапија, фармакогеномика.

Резултати истраживања су омогућили увођење молекуларне дијагностике за ретке болести у Србији, као и унапређење терапијских протокола за више болести. 

ПАДАГОШКА АКТИВНОСТ

Соња Павловић је предавач на Биолошком, Медицинском и Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Била је ментор у више од 40 магистарских и докторских теза.

OДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Соња Павловић је објавила више од 180 публикација у часописима интернационалног значаја и неколико монографија и поглавља у књигама. који су цитирани више од 2000 пута.
https://scholar.google.com/citations?user=Ebd9aX0AAAAJ&hl=en

 1. Klaassen, K., Stankovic, B., Zukic, B., Kotur, N., Gasic, V., Pavlovic, S., Stojiljkovic, M. Functional prediction and comparative population analysis of variants in genes for proteases and innate immunity related to SARS-CoV-2 infection. Infect Genet Evol. 2020 Aug 7;84:104498. doi: 10.1016/j.meegid.2020.104498. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1567134820303294
 1. Stankovic B, Kotur N, Gasic V, Klaassen K, Ristivojevic B, Stojiljkovic M, Pavlovic S, Zukic B. Pharmacogenomics landscape of COVID-19 therapy response in Serbian population and comparison with worldwide populations. Journal of Medical Biochemistry (2020);39(4),:488-499. Doi: 10.5114/aoms.2020.96537. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7710379/
 1. Pavlovic S, Kotur N, Stankovic B, Zukic B, Gasic V, Dokmanovic L. Pharmacogenomic and Pharmacotranscriptomic Profiling of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia: Paving the Way to Personalized Treatment. Genes (Basel). 2019 Mar 1;10(3). pii: E191. doi: 10.3390/genes10030191. https://www.mdpi.com/2073-4425/10/3/191
 1. Komazec J, Zdravkovic V, Sajic S, Jesic M, Andjelkovic M, Pavlovic S, Ugrin M. The importance of combined NGS and MLPA genetic tests for differential diagnosis of maturity onset diabetes of the young. Endokrynol Pol. 2019;70(1):28-36. doi: 10.5603/EP.a2018.0064. Epub 2018 Sep 27. https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/57752
 1. Andjelkovic M, Minic P, Vreca M, Stojiljkovic M, Skakic A, Sovtic A, Rodic M, Skodric-Trifunovic V, Maric N, Visekruna J, Spasovski V, Pavlovic S. Genomic profiling supports the diagnosis of primary ciliary dyskinesia and reveals novel candidate genes and genetic variants. PLoS One. ; 13(10):e0205422; doi: 10.1371/journal.pone.0205422. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0205422
 1. Spasovski D, Spasovski V, Bascarevic Z, Stojiljkovic M, Vreca M, Andjelkovic M, Pavlovic S. Intra-articular Injection of Autologous Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells in Treatment of Knee Osteoarthritis. The Journal of Gene Medicine, 2018; 20(1). https://doi.org/10.1002/jgm.3002
 1. Dragasevic S, Stankovic B, Milosavljevic T, Sokic-Milutinovic A, Lukic S, Alempijevic T, Zukic B, Kotur N, Nikcevic G, Pavlovic S, Popovic D. Genetic and environmental factors significant for the presentation and development of inflammatory bowel disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017 Aug;29(8):909-915. https://www.ingentaconnect.com/content/wk/ejghe/2017/00000029/00000008/art00007
 1. Skakic A, Djordjevic M, Sarajlija A, Klaassen K, Tosic N, Kecman B, Ugrin M, Spasovski V, Pavlovic S, Stojiljkovic M. Genetic characterization of GSD I in Serbian population revealed unexpectedly high incidence of GSD Ib and three novel SLC37A4 variants. Clin Genet. 2017 Jul 7. doi: 10.1111/cge.13093. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cge.13093
 1. Viennas E, Komianou A, Mizzi C, Stojiljkovic M, Mitropoulou C, Muilu J, Vihinen M, Grypioti P, Papadaki S, Pavlidis C, Zukic B, Katsila T, van der Spek PJ, Pavlovic S, Tzimas G, Patrinos GP. Expanded national database collection and data coverage in the FINDbase worldwide database for clinically relevant genomic variation allele frequencies. Nucleic Acids Res. 2017 Jan 4;45(D1):D846-D853 https://academic.oup.com/nar/article/45/D1/D846/2290898?login=true
 1. Mizzi C, Dalabira E, Kumuthini J, Dzimiri N, Balogh I, Başak N, Böhm R, Borg J, Borgiani P, Bozina N, Bruckmueller H, Burzynska B, Carracedo A, Cascorbi I, Deltas C, Dolzan V, Fenech A, Grech G, Kasiulevicius V, Kádaši Ľ, Kučinskas V, Khusnutdinova E, Loukas YL, Macek M Jr, Makukh H, Mathijssen R, Mitropoulos K, Mitropoulou C, Novelli G, Papantoni I, Pavlovic S, Saglio G, Setric J, Stojiljkovic M, Stubbs AP, Squassina A, Torres M, Turnovec M, van Schaik RH, Voskarides K, Wakil SM, Werk A, Del Zompo M, Zukic B, Katsila T, Lee MT, Motsinger-Rief A, Mc Leod HL, van der Spek PJ, Patrinos GP. A European spectrum of pharmacogenomic biomarkers: Implications for clinical pharmacogenomics. PLoS One. 2016 Sep 16;11(9):e0162866. doi: 10.1371/journal.pone.0162866 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0162866 .
 1. Stojiljkovic M, Klaassen K, Djordjevic M, Sarajlija A, Brasil S, Kecman B, Grkovic S, Kostic J, Rodriguez-Pombo P, Desviat LR, Pavlovic S, Perez B. Molecular and phenotypic characteristics of seven novel mutations causing branched-chain organic acidurias. Clin Genet. 2016 Sep;90(3):252-7. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cge.12751
 1. Todorovic Balint M, Jelicic J, Mihaljevic B, Kostic J, Stanic B, Balint B, Pejanovic N, Lucic B, Tosic N, Marjanovic I, Stojiljkovic M, Karan-Djurasevic T, Perisic O, Rakocevic G, Popovic M, Raicevic S, Bila J, Antic D, Andjelic B, Pavlovic S. Gene Mutation Profiles in Primary Diffuse Large B Cell Lymphoma of Central Nervous System: Next Generation Sequencing Analyses. Int J Mol Sci. 2016 May 6;17(5). pii: E683. doi: 10.3390/ijms17050683. https://www.mdpi.com/1422-0067/17/5/683
 1. Milacic I, Barac M, Milenkovic T, Ugrin M, Klaassen K, Skakic A, Jesic M, Joksic I, Mitrovic K, Todorovic S, Vujovic S, Pavlovic S, Stojiljkovic M. Molecular genetic study of congenital adrenal hyperplasia in Serbia: novel p.Leu129Pro and p.Ser165Pro CYP21A2 gene mutations. J Endocrinol Invest. 2015; 38(11): 1199-210. https://link.springer.com/article/10.1007/s40618-015-0366-8
 1. Stankovic B, Dragasevic S, Popovic D, Zukic B, Kotur N, Sokic-Milutinovic A, Alempijevic T, Lukic S, Milosavljevic T, Nikcevic G, Pavlovic S. Variations in inflammatory genes as molecular markers for prediction of inflammatory bowel disease occurrence. J Dig Dis. 2015; 16(12):723-33. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1751-2980.12281
 1. Pavlovic S, Ugrin M, Stojiljkovic M. Novel Therapy Approaches in Beta Thalassemia Syndromes — A Role of Genetic Modifiers In: Hemoglobin Disorders (ed: Anjana Munshi), pp. 75-94 (2015). InTech, Rijeka, Croatia.
  https://books.google.rs/books?hl=en&lr=&id=9GmQDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA137&dq=info:i2Xgp_wJtiIJ:scholar.google.com&ots=lzX_ZubLtp&sig=8Exe3sB3x-ZYKZ8w-BOn9Wnmpso&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 1. Srzentić S, Nikčević G, Spasovski D, Baščarević Z, Živković Z, Terzic-Šupić Z, Matanović D, Djordjević V, Pavlović S, Spasovski V. Predictive genetic markers of coagulation, inflammation and apoptosis in Perthes disease - Serbian experience. European Journal of Pediatrics. 2015; 174(8): 1085-92.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-015-2510-z
 1. Paschou P, Drineas P, Yannaki E, Razou A, Kanaki K, Tsetsos F, Padmanabhuni SS, Michalodimitrakis M, Renda MC, Pavlovic S, Anagnostopoulos A, Stamatoyannopoulos JA, Kidd KK, Stamatoyannopoulos G. Maritime route of colonization of Europe. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Jun 24;111(25):9211-6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24927591
 1. Rodic P, Pavlovic S, Kostic T, Suvajdzic Vukovic N, Djordjevic M, Sumarac Z, Dajak M, Bonaci Nikolic B, Janic D. Gammopathy and B lymphocyte clonality in patients with Gaucher type I disease. Blood Cells Mol Dis. 2013 50: 222-225. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23265739
 1. Jančić I, Arsenović-Ranin N, Sefik-Bukilica M, Zivojinović S, Damjanov N, Spasovski V, Srzentić S, Stanković B, Pavlović S. -174G/C interleukin-6 gene promoter polymorphism predicts therapeutic response to etanercept in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2013 Jun;33(6):1481-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23233117
 1. Giardine B, Borg J, Higgs D, Peterson K, Philipsen S, Maglott D, Singleton B, Anstee D, Basak AN, Clark B, Costa F, Faustino P, Fedosyuk H, Felice A, Francina A, Galanello R, Gallivan M, Georgitsi M, Gibbons R, Giordano P, Harteveld C, Hoyer J, Jarvis M, Joly P, Kanavakis E, Kollia P, Menzel S, Miller W, Moradkhani K, Old J, Papachatzopoulou A, Papadakis M, Papadopoulos P, Pavlovic S, Perseu L, Radmilovic M, Riemer C, Satta S, Schrijver I, Stojiljkovic M, Thein SL, Traeger-Synodinos J, Tully R, Wada T, Waye J, Wiemann C, Zukic B, Chui D, Wajcman H, Hardison R, Patrinos P. Systematic documentation and analysis of human genetic variation in hemoglobinopathies using the microattribution approach. Nat Genet 2011: 43(4): 295-301. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21423179
 1. Pavlovic S. TPMT gene polymorphisms: on the doorstep of personalized medicine. Indian J Med Res. 2009 May;129(5):478-80. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19675373
 1. Stojiljkovic M, Jovanovic J, Djordjevic M, Grkovic S, Cvorkov Drazic M, Petrucev B, Tosic N, Karan Djurasevic T, Stojanov L, Pavlovic S. Molecular and phenotypic characteristics of patients with phenylketonuria in Serbia and Montenegro. Clin Genet. 2006 Aug;70(2):151-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16879198
 1. Pavlovic S, Urosevic J, Poznanic J, Perisic Lj, Petrucev B, Tosic N, Krivokapic-Dokmanovic L, Janic D, Cvorkov-Drazic M, Bunjevacki G. (2005) Molecular basis and origin of thalassemia syndromes in Serbia. Acta Haematologica 113, 175-180. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15870487

Please publish modules in offcanvas position.