Сандра Драгичевић

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну биологију

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:   +381 64 397 66 58
Teл:     +381 11 397 66 58
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: sandra.d@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2017 - доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ); докторска дисертација
„Анализа промоторских варијанти гена TGFB1 као фактора ризика и модулатора одговора на терапију астме“
2011 - дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСKУСТВО

2019 - научни сарадник
2016-2019 - истраживач сарадник
2016 - истраживач сарадник
2015 - 2016 - истраживач приправник
2012 - 2015 - стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија

РАДНО ИСКУСТВО

2011 - Лабораторија за молекуларну биологију, ИМГГИ, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2018-2019 - Научна супер-комби-нација, под покровитељством Центра за промоцију науке (179-2018), координатор пројекта
2012 - 2015 - учесник манифестације „Ноћ истраживача“ под покровитељством Европске уније
2012 - 2014 - учесник манифестације „Dan DNK “ у организацији Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, УБ, под покровитељством ГО Стари град 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Изучавање корелације генотипа са фенотипом у наследним болестима
  • Генетички фактори ризика и молекуларни механизми инфламаторних процеса у болестима плућа
  • Генетички фактори ризика у гастроинтестиналним болестима
  • Туморска имунологија и импликације цитокина у имунској толеранцији на туморске антигене 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

  1. Dragicevic S, Petrovic-Stanojevic N, Nikolic A. TGFB1 Gene Promoter Polymorphisms in Serbian Asthmatics. Adv Clin Exp Med 2016; 25(2):273-278
  2. Dragicevic S, Miosevic K, Nestorovic B, Nikolic A. Influence of the polymorphism C-509T in the TGFB1 gene promoter on the response to montelukast. Pediat Aller Imm Pul 2017; 30(4) 239-245.
  3. Dragicevic S, Kosnik M, Divac Rankov A, Rijavec M, Milosevic K, Korosec P, Skerbinjek Kavalar M,  Nikolic A. The Variants in the 3′ Untranslated Region of the Matrix Metalloproteinase 9 Gene as Modulators of Treatment Outcome in Children with Asthma. Lung 2018; 196(3): 297-303.
  4. Petrovic-Sunderic J, Dragicevic S, KrnjajicM, Ristanovic M, Nikolic A, Krivokapic Z. Polymorphism RAD51 172G>T in Serbian patients with colorectal cancer. JBUON 2018; 23(4): 936-940.
  5. Jovicic N, Babic T, Dragicevic S, Nestorovic B, Nikolic A. ADRB2 gene polymorphisms and salbutamol responsiveness in Serbian children asthma. BJMG 2018; 21(1): 7.

Please publish modules in offcanvas position.