Етички одбор

Етички одбор Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитета у Београду (ИМГГИ) је почео са радом 09.07.2014. године. Предмет разматрања Етичког одбора су популационе, асоцијативне и функционалне научно-истраживачке студије сарадника запослених у ИМГГИ, у којима се користе молекуларно-биолошке, молекуларно-генетичке, епидемиолошке, статистичке и друге признате методе, а које за предмет истраживања имају биолошки материјал добијен од хуманих субјеката.

Чланови Етичког одбора:

  • др Валентина Ђорђевић, виши научни сарадник ИМГГИ, председник Етичког одбора
  • др Наташа Ковачевић Грујичић, научни сарадник ИМГГИ
  • др Горан Чутурило, педијатар, клинички генетичар, доцент Медицинског факултета УБ, Универзитетска дечја клиника
  • др Бранка Зукић, виши научни сарадник ИМГГИ
  • Виолета Евтов, дипломирани правник, секретар ИМГГИ, секретар Етичког одбора

Приликом подношења захтева за одобрење спровођења научно-истраживачке студије, истраживачи достављају на е-маил адресу Етичког одбора (etickiodbor@imgge.bg.ac.rs) одговарајућу документацију:

1. потписани и датирани захтев за одобрење спровођења научно-истраживачке студије (Образац 1);
2. биографију са одабраном библиографијом руководиоца истраживања (Образац 2);
3. обавештење за испитанике у писаној форми на српском језику (по потреби и на енглеском или неком другом језику);
4. обрасце за давање писане сагласности за учешће у истраживању како пунолетних испитаника тако и старатеља и/или родитеља уколико испитаници не могу самостално дати сагласност. Уколико је студијом предвиђено да испитаници попуњавају Упитник, онда и форму Упитника.

Изузетно, за научно-истраживачке студије које обухватају биолошки материјал, прикупљен у сврху реализације научно-истраживачких пројеката, пре оснивања Етичког одбора ИМГГИ, могу се поднети и други релевантни документи: постојеће сагласности Научног већа ИМГГИ, постојеће потписане сагласности испитаника, као и одобрења других етичких одбора. У том случају руководилац истраживања подноси детаљно образложење студије и прилаже одговарајућа документа.

pdfОбразац 1 - Захтев за спровођење студије.pdf

pdfОбразац 2 - Биографија са одабраном библографијом.pdf

pdfОбавештење за испитанике.pdf

pdfЕтички одбор - Опште обавештење.pdf

pdfОбрасци за давање сагласности.pdf

 

Please publish modules in offcanvas position.