Докторске студије

Један од главних интереса Институтa за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је обезбеђивање интелектуалних оквира за развој високообразованих и креативних младих научника у областима молекуларне биологије, молекуларне генетике и биотехнологије од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима и настави и да помере границе сазнања. Сходно томе, ИМГГИ је постао чланица Универзитета у Београду 2005. године, чиме је и формално озваничена дугогодишња образовна активност Института која се до тада остваривала кроз експерименталну и теоријску израду дипломских радова, магистарских и мастер радова, и докторских дисертација.

Убрзо потом ИМГГИ је заједно са још две чланице Универзитета у Београду – Биолошким факултетом и Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић” осмислио и организовао докторски студијски програм Молекуларна биологија, у чијем извођењу и непрекидном унапређивању до данас учествује.

Докторски студијски програм Молекуларна биологија (http://www.bio.bg.ac.rs/01_centar_osnovno.php?id_centra=64) обухвата два модула – модул Молекуларнa биологијa еукариота и модул Молекуларнa биологијa прокариота.

Настава у оквиру модула обухвата четири обавезна и већи број изборних предмета, од који сваки студент бира пет предмета и на тај начин обликује своје образовање према сопственим потребама. Флексибилност овог студијског програма омогућава студенту да, у договору са својим ментором, изабере као изборни предмет и предмете из других студијских програма које организује Биолошки факултет и/или други факултети Универзитета у Београду.

У овом моменту истраживачи ИМГГИ су ангажовани у организовању и извођењу чак седам предмета у оквиру студијског програма Молекуларна биологија:

Пред тога и бројни други истраживачи су активно укључени у наставу у оквиру ових, али и других предмета студијског програма Молекуларна биологија.

Please publish modules in offcanvas position.