Немања Станисављевић

Истраживач сарадник
Лабораторија за молекуларну микробиологију 

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:    +381 65 397 59 60
Teл:     +381 11 3976414
Факс:   +381 11 3976414
E-mail: nemanjalab08@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2010 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду (УБ)

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2011 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2010 - 2011 - истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2011 - истраживач сарадник у Лабораторији за молекуларну биологију биљака

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Проучавање оксидативног стреса изазваног абиотичким факторима на биљкама из фамилије Fabaceae. Анализа активности антиоксидативних ензима, антиоксиданата мале молекулске масе и детекција рективних кисеоничних врста у билњим ткивима изложеним абиотичком стресу. Анализа композиције фенолних једињења присутних у семенима акономски значајних врста фамилије Fabaceae. Изучавање биолошке расположивости, антиоксидативне и антипролиферативне активности фенолних једињења током ин витро дигестије у присуству комплексних хранљивих матрикса. Молкуларно-биолошка анализа древне ДНК врста фамилије Fabaceae пореклом са археолошких налазишта у источној Србији.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Jovanović Ž., Stanisavljević N., Mikić A., Radović S., Maksimović V. (2014): Water deficit down-regulates miR398 and miR408 in pea (Pisum sativum L.),Plant Physiology and Biochemistry 83C, 26-31, DOI: 10.1016/j.plaphy.2014.07.008. http://www.journals.elsevier.com/plant-physiology-and-biochemistry

Mikić, Medović, Jovanović, Ž., Stanisavljević, N. (2014): Integrating archaeobotany, paleogenetics and historical linguistics may cast more light onto crop domestication: the case of pea (Pisumsativum), Genetic Resources and Crop Evolution 61(5), 887-892 http://link.springer.com/journal/10722

Smykal, P., Jovanović, Ž., Stanisavljević, N., Zlazković, B., Ćupina, B., Đorđević, V., Mikić, A., Medović, A. (2014) .:A comparative study of ancient DNA isolated from charred pea (Pisum sativum L.) seeds from an Early Iron Age settlement in southeast Serbia: inference for pea domestication, Genetic Resources and Crop Evolution, DOI10.1007/s10722-014-0128-z  http://link.springer.com/journal/10722

Stanisavljević, N., Jovanović, Ž., Čupić, T., Lukić, J., Miljuš-Đukić, J., Radović, S., Mikić, A. (2013): Extractability of antioxidants from legume seed flour after cooking and in vitro gastrointestinal digestion in comparison with methanolic extraction of the unprocessed flour. International Journal of Food Scence and Technology,48:2096-2104. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2621

Jovanović, Ž., Stanisavljević, N., Mikić, A., Radović, S., Maksimović, V. (2013): The expression of drought responsive element binding protein (DREB2A) related gene from pea (Pisum sativum L.) as affected by water stress. Australian Journal of Crop Science 7, 1590-1596  http://www.cropj.com/

Miljuš-Djukić, J., Stanisavljević, N., Radović, S., Jovanović, Ž., Mikić, A., Maksimović, V. (2013) Differential response of three contrasting pea (Pisum arvense, P. sativum and P. fulvum) species to salt stress: assessment of variation in antioxidative defence and miRNA expression. Australian Journal of Crop Science, 7,13, 2145-2153 http://www.cropj.com/

Stanisavljević, N., Savić, J., Jovanović, Ž., Miljuš-Đukić, J., Radović, S., Vinterhalter,  http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/11738

Stanisavljević, N., Majić, D., Jovanović, Ž., Samardžić J., Radović S., Maksimović V. (2011): Antioxidative enzymes in response of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) to complete submergence. Archives of biological sciences 63 (2), 399-405 http://archonline.bio.bg.ac.rs/

Medović, A., Jovanović, Ž., Stanisavljević, N., Radović, S., Mikić A., Đorđević, V., Ćupina, B. (2010): An archaeobotanical and molecular fairy tale about the early Iron Age Balkan princess and the charred pea. Pisum Genetics, 42, 35-38. http://hermes.bionet.nsc.ru/pg/

Please publish modules in offcanvas position.