Немања Мирковић

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну микробиологију
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),

Универзитет у Београду
Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија

Тел:    +381 11 397 59 60
Факс: +381 11 397 58 08
Маил адреса: nemanja.mirkovic@agrif.bg.ac.rs                                  

ОБРАЗОВАЊЕ

2016 - Доктор наука технолошког инжењерства, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
2009 - Докторске студије, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
2007 - Дипломирани инжињер биотехничких наука, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду. 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО 

2017 - Научни-сарадник у Лабораторији за молекуларну микробиологију, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду
2011-2017 - Истраживач сарадник у Лабораторији за технолошку микробиологију, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.

РАДНО ИСКУСТВО

2011 - Практична настава у области Микробиологије хране, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ           

2010 - Члан ФЕМС удружења
2010 - Члан Удружења микробиолога Србије
2012 - Члан Српског удружења технолога за храну
2016 - Члан Српског друштва за молекуларну биологију 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА 

  • Изолација и молекуларна карактеризација антимикробних једињења из различитих еколошких ниша као и њихова потенцијална употреба у прехрамбеној индустрији и медицини.
  • Изучавање интеракције молекула бактериоцина и рецептора на ћелијској мембрани.
  • Испитивање различитих техника инкапсулације (спреј-сушење, екструзија, лиофилизација) пробиотика и антимикробних једињења. 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ 

Lozo J, Mirkovic N, O'Connor PMMalesevic MMiljkovic MPolovic NJovcic BCotter PDKojic M. (2017) Lactolisterin BU, a novel Class II broad spectrum bacteriocin from Lactococcus lactis subsp. lactis bv. diacetylactis BGBU1-4. Applied and Environmental Microbiology 2017. (In press). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=lactolisterin+BU

Mirkovic N, Polovic N, Vukotic G, Jovcic B, Miljkovic M, Radulovic Z, Diep DB, Kojic M. (2016) Lactococcus lactis LMG2081 Produces Two Bacteriocins, a Nonlantibiotic and a Novel Lantibiotic. Applied and Environonmental Microbioliology. 82: 8: 2555-2562. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26896142 

Miljkovic M, Uzelac G, Mirkovic N, Devescovi G, Diep D, Venturi V, Kojic M. (2016) LsbB bacteriocin interacts with the third transmembrane domain of the YvjB receptor. Applied and Environmental Microbiology 82: 17: 5364-5374. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27342562 

Vukotic G, Mirkovic N, Jovcic B, Miljkovic M, Strahinic I, Fira D, Radulovic Z and Kojic M (2015) Proteinase PrtP impairs lactococcin LcnB activity in Lactococcus lactis BGMN1-501: new insights into bacteriocin regulation. Frontiers in Microbiology 6:92. doi: 10.3389/fmicb.2015.00092. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4322719/

Oketič K, Bogovič Matijašić B, Obermajer T, Radulović Z, Lević S, Mirković N,  Nedović V. (2015) Evaluation of propidium monoazide real-time PCR for enumeration of probiotic lactobacilli microencapsulated in calcium alginate beads. Beneficial Microbes 6:4:573-581. http://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/BM2014.0095 

Novovic N, Filipic B, Veljovic K, Begovic J, Mirkovic N, Jovcic N. (2015) Environmental waters and bla NDM-1 in Belgrade, Serbia: endemicity questioned. Science of the Total Environment 511: 393-398. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Environmental+waters+and+blaNDM1+in+Belgrade%2C+Serbia%3A+Endemicity+questioned

Please publish modules in offcanvas position.