Наташа Ковачевић Грујичић

Научни сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степe 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 65 3976212
Teл:    +381 11 3976212
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: natasakovacevic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2009 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
("Карактеризација базалног промотора хуманог SOX3 гена и идентификација регулаторних елемената одговорних за индукцију SOX3 гена ретиноичном киселином")
2000 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
1996 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2010 - научни сарадник, Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ
2001 - 2010 - истраживач сарадник, Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ
1998 - 2001 - истраживач приправник, Лабораторија за молекуларну хематологију, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2011 - Руководилац потпројекта “Молекуларно генетичка анализа ДНК у популацијама које су насељавале подручје југозападне Србије у периоду од бронзаног доба до средњег века“ у оквиру пројекта “Етногенеза Срба у Средњем веку: упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемије“ (MPNTRS, 47025, 2011-2017)
2001 - Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ
1998 - 2001 - Лабораторија за молекуларну хематологију, ИМГГИ, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2016 - члан Српског друштва за молекуларну биологију
2015- заменик председника Научног већа ИМГГИ, УБ
2014 - члан Етичког одбора ИМГГИ, УБ
2011- члан Научног већа ИМГГИ, УБ
2011 - члан Друштва генетичара Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Анализа диверзитета митохондријске ДНК савремене популације Србије што представља основу за компаративна истраживања древних популација које су насељавале ово подручје.

Тестирање биоактивних компоненти изолованих из гљива и анализа њихових потенцијалних терапеутских својстава применом in vitro тестова за испитивање цитотоксичности, ћелијске адхезије и миграторног потенцијала ћелија. Испитивање ефеката биоактивних једињења на експресију појединих SOX гена као и познатих тумор супресора и онкогена.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 1. Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic J, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Skonieczna K, Rogalla U, Grzybowski T, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial super-haplogroup U diversity in Serbians. Ann Hum Biol. 2017 Aug;44(5):408-418. doi: 10.1080/03014460.2017.1287954. Epub 2017 Feb 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28140657
 2.  Podolski-Renić A, Banković J, Dinić J, Ríos-Luci C, Fernandes MX, Ortega N, Kovačević-Grujičić N, Martín VS, Padrón JM, Pešić M. DTA0100, dual topoisomerase II and microtubule inhibitor, evades paclitaxel resistance in P-glycoprotein overexpressing cancer cells. Eur J Pharm Sci. 2017 Jul 15;105:159-168. doi: 10.1016/j.ejps.2017.05.011. Epub 2017 May 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28502672
 3. Stojković DS, Kovačević-Grujičić N, Reis FS, Davidović S, Barros L, et al. Chemical composition of the mushroom Meripilus giganteus Karst. and bioactive properties of its methanolic extract. LWT - Food Science and Technology. 2017; 79:454–462.
 4. Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic JM, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial DNA perspective of Serbian genetic diversity. Am J Phys Anthropol. 2015 Mar;156(3):449-65. doi: 10.1002/ajpa.22670. Epub 2014 Nov 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25418795
 5. Kovacevic-Grujicic N, Mojsin M, Popovic J, Petrovic I, Topalovic V, Stevanovic M. Cyclic AMP response element binding (CREB) protein acts as a positive regulator of SOX3 gene expression in NT2/D1 cells. BMB Rep. 2014 Apr;47(4):197-202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257117
 6. Milivojevic M, Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Popovic J, Mojsin M, Stevanovic M. Construction and functional analysis of novel dominant-negative mutant of human SOX18 protein. Biochemistry (Mosc). 2013 Nov;78(11):1287-92. doi: 10.1134/S0006297913110096. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24460943
 7. Mojsin M, Popovic J, Kovacevic Grujicic N, Stevanovic M. TG-interacting factor (TGIF) downregulates SOX3 gene expression in the NT2/D1 cell line. J Genet Genomics. 2012 Jan;39(1):19-27. doi: 10.1016/j.jgg.2011.11.006. Epub 2011 Dec 24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293114
 8. Nikčević G, Kovačević-Grujičić N, Mojsin M, Krstić A, Savić T, Stevanović M. Regulation of the SOX3 gene expression by retinoid receptors. Physiol Res. 2011;60 Suppl 1:S83-91. Epub 2011 Jul 19. Review. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21777018
 9. Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M Early growth response protein 1 acts as an activator of SOX18 promoter. Exp Mol Med. 2010 Feb 28;42(2):132-42. doi: 10.3858/emm.2010.42.2.015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20054233
 10. Mojsin M, Kovacevic-Grujicic N, Krstic A, Popovic J, Milivojevic M, Stevanovic M. Comparative analysis of SOX3 protein orthologs: Expansion of homopolymeric amino acid tracts during vertebrate evolution. Biochem Genet. 2010 Aug;48(7-8):612-23. doi: 10.1007/s10528-010-9343-2. Epub 2010 May 21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495863
 11. Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M. ZBP-89 and Sp3 down-regulate while NF-Y up-regulates SOX18 promoter activity in HeLa cells. Mol Biol Rep. 2009 May;36(5):993-1000. doi: 10.1007/s11033-008-9272-x. Epub 2008 May 22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18496767
 12. Nikcević G, Savić T, Kovacević-Grujicić N, Stevanović M. Up-regulation of the SOX3 gene expression by retinoic acid: characterization of the novel promoter-response element and the retinoid receptors involved. J Neurochem. 2008 Dec;107(5):1206-15. doi: 10.1111/j.1471-4159.2008.05670.x. Epub 2008 Sep 11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18786169
 13. Kovacevic-Grujicic N, Mojsin M, Djurovic J, Petrovic I, Stevanovic M. Comparison of promoter regions of SOX3, SOX14 and SOX18 orthologs in mammals. DNA Seq. 2008 Jun;19(3):185-94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17852354
 14. Mojsin M, Grujicić NK, Nikcević G, Krstić A, Savić T, Stevanović M. Mapping of the RXRalpha binding elements involved in retinoic acid induced transcriptional activation of the human SOX3 gene. Neurosci Res. 2006 Dec;56(4):409-18. Epub 2006 Sep 26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17005281
 15. Kovacevic Grujicic N, Mojsin M, Krstic A, Stevanovic M. Functional characterization of the human SOX3 promoter: identification of transcription factors implicated in basal promoter activity. Gene. 2005 Jan 3;344:287-97. Epub 2004 Dec 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15656994
 16. Nikcevic G, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M. Improved transfection efficiency of cultured human cells. Cell Biol Int. 2003;27(9):735-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12972278
 17. Skoko N, Argamante B, Grujicić NK, Tisminetzky SG, Glisin V, Ljubijankić G. Expression and characterization of human interferon-beta1 in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. Biotechnol Appl Biochem. 2003 Dec;38(Pt 3):257-65. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12911337
 18. The rat bbminy-globin promoter: nuclear protein factors and erythroid-specific induction of transcription. Pavlović S, Mitrović T, Nikcević G, Grujicić N, Lazić D, Glisin V, Popović Z. Cell Mol Life Sci. 1999 Nov 30;56(9-10):871-81. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11212345

Please publish modules in offcanvas position.