Наташа Ковачевић Грујичић

Виши научни сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:   +381 65 3976212
Teл:    +381 11 3976212
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: natasakovacevic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2009 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
("Карактеризација базалног промотора хуманог SOX3 гена и идентификација регулаторних елемената одговорних за индукцију SOX3 гена ретиноичном киселином")
2000 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
1996 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2018 – виши научни сарадник, Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ
2010 - научни сарадник, Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ
2001 - 2010 - истраживач сарадник, Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ
1998 - 2001 - истраживач приправник, Лабораторија за молекуларну хематологију, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2011 - Руководилац потпројекта “Молекуларно генетичка анализа ДНК у популацијама које су насељавале подручје југозападне Србије у периоду од бронзаног доба до средњег века“ у оквиру пројекта “Етногенеза Срба у Средњем веку: упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемије“ (MPNTRS, 47025, 2011-2017)
2001 - Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ
1998 - 2001 - Лабораторија за молекуларну хематологију, ИМГГИ, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2016 - члан Српског друштва за молекуларну биологију
2015- заменик председника Научног већа ИМГГИ, УБ
2014 - члан Етичког одбора ИМГГИ, УБ
2011- члан Научног већа ИМГГИ, УБ
2011 - члан Друштва генетичара Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Анализа варијабилности митохондријске ДНК (мтДНК) популације Србије са популационо генетичког, филогенетског и филогеографског аспекта у циљу стицања бољег увида у доприносе демографских и других процеса у успостављању савременог митохондријског генског пула српске популације.

Тестирање биоактивних компоненти изолованих из гљива и анализа њихових потенцијалних терапеутских својстава применом in vitro тестова за испитивање цитотоксичности, ћелијске адхезије и миграторног потенцијала ћелија. Испитивање ефеката биоактивних једињења на експресију појединих SOX гена као и познатих тумор супресора и онкогена.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Tosic N, Petrovic I, Grujicic NK, Davidovic S, Virijevic M, Vukovic NS, Pavlovic S, Stevanovic M. Prognostic significance of SOX2, SOX3, SOX11, SOX14 and SOX18 gene expression in adult de novo acute myeloid leukemia. Leuk Res. 2018 Apr;67:32-38. doi: 10.1016/j.leukres.2018.02.001. Epub 2018 Feb 6. PubMed PMID: 29428447. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29428447/

Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic J, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Skonieczna K, Rogalla U, Grzybowski T, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial super-haplogroup U diversity in Serbians. Ann Hum Biol. 2017 Aug;44(5):408-418. doi: 10.1080/03014460.2017.1287954. Epub 2017 Feb 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28140657

 Podolski-Renić A, Banković J, Dinić J, Ríos-Luci C, Fernandes MX, Ortega N, Kovačević-Grujičić N, Martín VS, Padrón JM, Pešić M. DTA0100, dual topoisomerase II and microtubule inhibitor, evades paclitaxel resistance in P-glycoprotein overexpressing cancer cells. Eur J Pharm Sci. 2017 Jul 15;105:159-168. doi: 10.1016/j.ejps.2017.05.011. Epub 2017 May 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28502672

Stojković DS, Kovačević-Grujičić N, Reis FS, Davidović S, Barros L, et al. Chemical composition of the mushroom Meripilus giganteus Karst. and bioactive properties of its methanolic extract. LWT - Food Science and Technology. 2017; 79:454–462.

Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic JM, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial DNA perspective of Serbian genetic diversity. Am J Phys Anthropol. 2015 Mar;156(3):449-65. doi: 10.1002/ajpa.22670. Epub 2014 Nov 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25418795

Kovacevic-Grujicic N, Mojsin M, Popovic J, Petrovic I, Topalovic V, Stevanovic M. Cyclic AMP response element binding (CREB) protein acts as a positive regulator of SOX3 gene expression in NT2/D1 cells. BMB Rep. 2014 Apr;47(4):197-202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257117

Milivojevic M, Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Popovic J, Mojsin M, Stevanovic M. Construction and functional analysis of novel dominant-negative mutant of human SOX18 protein. Biochemistry (Mosc). 2013 Nov;78(11):1287-92. doi: 10.1134/S0006297913110096. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24460943

Mojsin M, Popovic J, Kovacevic Grujicic N, Stevanovic M. TG-interacting factor (TGIF) downregulates SOX3 gene expression in the NT2/D1 cell line. J Genet Genomics. 2012 Jan;39(1):19-27. doi: 10.1016/j.jgg.2011.11.006. Epub 2011 Dec 24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293114

Nikčević G, Kovačević-Grujičić N, Mojsin M, Krstić A, Savić T, Stevanović M. Regulation of the SOX3 gene expression by retinoid receptors. Physiol Res. 2011;60 Suppl 1:S83-91. Epub 2011 Jul 19. Review. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21777018

Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M Early growth response protein 1 acts as an activator of SOX18 promoter. Exp Mol Med. 2010 Feb 28;42(2):132-42. doi: 10.3858/emm.2010.42.2.015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20054233

Mojsin M, Kovacevic-Grujicic N, Krstic A, Popovic J, Milivojevic M, Stevanovic M. Comparative analysis of SOX3 protein orthologs: Expansion of homopolymeric amino acid tracts during vertebrate evolution. Biochem Genet. 2010 Aug;48(7-8):612-23. doi: 10.1007/s10528-010-9343-2. Epub 2010 May 21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495863

Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M. ZBP-89 and Sp3 down-regulate while NF-Y up-regulates SOX18 promoter activity in HeLa cells. Mol Biol Rep. 2009 May;36(5):993-1000. doi: 10.1007/s11033-008-9272-x. Epub 2008 May 22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18496767

Nikcević G, Savić T, Kovacević-Grujicić N, Stevanović M. Up-regulation of the SOX3 gene expression by retinoic acid: characterization of the novel promoter-response element and the retinoid receptors involved. J Neurochem. 2008 Dec;107(5):1206-15. doi: 10.1111/j.1471-4159.2008.05670.x. Epub 2008 Sep 11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18786169

Kovacevic-Grujicic N, Mojsin M, Djurovic J, Petrovic I, Stevanovic M. Comparison of promoter regions of SOX3, SOX14 and SOX18 orthologs in mammals. DNA Seq. 2008 Jun;19(3):185-94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17852354

Mojsin M, Grujicić NK, Nikcević G, Krstić A, Savić T, Stevanović M. Mapping of the RXRalpha binding elements involved in retinoic acid induced transcriptional activation of the human SOX3 gene. Neurosci Res. 2006 Dec;56(4):409-18. Epub 2006 Sep 26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17005281

Kovacevic Grujicic N, Mojsin M, Krstic A, Stevanovic M. Functional characterization of the human SOX3 promoter: identification of transcription factors implicated in basal promoter activity. Gene. 2005 Jan 3;344:287-97. Epub 2004 Dec 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15656994

Nikcevic G, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M. Improved transfection efficiency of cultured human cells. Cell Biol Int. 2003;27(9):735-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12972278

The rat bbminy-globin promoter: nuclear protein factors and erythroid-specific induction of transcription. Pavlović S, Mitrović T, Nikcević G, Grujicić N, Lazić D, Glisin V, Popović Z. Cell Mol Life Sci. 1999 Nov 30;56(9-10):871-81. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11212345

Please publish modules in offcanvas position.