Наташа Голић

Научни саветник
Лабораторија за молекуларну микробиологију (ЛММ)

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:    +381 64 8044096
Teл:    +381 11 3975960
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: natasag@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

1999 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
("Анализа регулације протеиназних гена природног изолата Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29")
1996 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
("Клонирање и анализа протеиназног региона природног изолата Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29")
1993 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2013 - научни саветник, ИМГГИ, УБ
2005 - 2012 - виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2000 - 2005 - научни сарадник, ИМГГИ, УБ
1996 - 2000 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
1994 - 1996 - истраживач приправник, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2008 - предавач на докторским студијама на Фармацеутском факултету, УБ, у оквиру студијског програма Фармацеутска микробиологија
2008 - 2011 - Представник руководства за квалитет у ИМГГИ
2007 - 2008 - заменик директора ИМГГИ
2002 - 2006 - предавач на последипломским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Молекуларна генетика и генетичко инжењерство

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2015 - Суоснивач Инветлаб д.о.о., прве spin-off компаније Института;
2016 - Руководилац Сектора за трансфер технологије;
2013 - делегат ИМГГИ у Скупштини Заједнице института
1997 - члан Удружења микробиолога Србије (Federation of European Microbiological Societes)
2002 - члан Друштва генетичара Србије
2014 - члан Друштва прехрамбених технолога Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Област научног истраживања обухвата: анализу састава микробиоте у корелацији са различитим болестима људи и животиња, идентификацију нових микробиолошких маркера који су позитивно корелисани са добрим здравственим статусом људи и животиња, анализа пробиотичког потенцијала природних изолата бактерија, изучавање интеракције пробиотичких бактерија са домаћином, биохемијска карактеризација биоактивних једињења синтетисаних од стране пробиотичких бактерија. Текући пројекти се односе на карактеризацију гена и фактора одговорних за пробиотички потенцијал лактобацила (егзополисахариди, ГАБА, имуномодулатори, неуротрансмитери, индукција аутофагије). Осим тога, развој нових терапеутских стратегија за превенцију и третман различитих болести и формулација пробиотичких култура за људе и животиње.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 1. Golić N, Veljović K, Popović N, Djokić J, Strahinić I, Mrvaljević I, Terzić-Vidojević A. 2017. In vitro and in vivo antagonistic activity of new probiotic culture against Clostridium difficile and Clostridium perfringens. BMC Microbiology 17:108.
 2. Dinić M, Lukić J, Djokić J, Milenković M, Strahinić I, Golić N, Begović J. (2017) Lactobacillus fermentum postbiotic-induced autophagy as potential approach for treatment of acetaminophen hepatotoxicity. Front. Microbiol. 8: 594.
 3. Stanisavljevic, S., Lukic, J., Sokovic, S., Mihajlovic, S., Mostarica Stojkovic, M., Miljkovic, D., Golic, N. (2016) Correlation of gut microbiota composition with resistance to experimental autoimmune encephalomyelitis in rats. Front. Microbiol. 7: 2005.
 4. Živković M, Miljković M, Ruas-Madiedo P, Markelić M, Veljović K, Tolinački M, Soković S, Korać A, Golić N. (2016) EPS-SJ exopolisaccharide produced by the strain Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8 is involved in adhesion to epithelial intestinal cells and decrease on E. coli association to Caco-2 cells. Frontiers in Microbiology. 7: 286.
 5. Rajilić-Stojanović, M., Jonkers, D. M., Salonen, A., Hanevik, K., Raes, J., Jalanka, J., de Vos, W. M., Manichanh, C., Golic, N., Enck, P., Philippou, E., Iraqi, F. A., Clarke, G., Spiller, R. C., Penders, J. Intestinal microbiota and diet in IBS: causes, consequences or epiphenomena. Am. J. Gastroenterol. (2015) 110(2):278-87.
 6. Zivkovic M, Hidalgo-Cantabrana C, Kojic M, Gueimonde M, Golic N, Ruas-Madiedo P. Capability of exopolysaccharide-producing Lactobacillus paraplantarum BGCG11 and its non-producing isogenic strain NB1, to counteract the effect of enteropathogens upon the epithelial cell line HT29-MTX. Food Research International 74 (2015) 199–207.
 7. Zivkovic M, Miljkovic M, Ruas-Madiedo P, Strahinic I, Tolinacki M, Golic N, Kojic M. Exopolysaccharide production and ropy phenotype are determined by two gene clusters in putative probiotic strain Lactobacillus paraplantarum BGCG11. Appl Environ Microbiol. (2015) 81(4):1387-96.
 8. Terzic-Vidojevic A, Veljovic K, Begovic J, Filipic B, Popovic D, Tolinacki M, Miljkovic M, Kojic M and Golic N (2015) Diversity and antibiotic susceptibility of autochthonous dairy enterococci isolates: are they safe candidates for autochthonous starter cultures? Front. Microbiol.6:954.
 9. Golic, N., Čadež, N., Terzic-Vidojevic, A.,  Šuranská, H., Beganović, J., Lozo, J.,  Kos, B., Šušković, J., Raspor, P., Topisirović, L.: Evaluation of microbial diversity in traditional white-pickled and fresh soft cheeses from mountain regions in Serbia and low laying regions in Croatia. Int. J. Food Microbiol. 166 (2013) 294-300.
 10. Lukic, J., Strahinic, I., Milenkovic, M., Golic, N., Kojic, M., Topisirovic, L., Begovic, J.: Interaction of Lactobacillus fermentum BGHI14 with rat colonic mucosa – implications for colitis induction. Appl. Environ. Microbiol. 79 (2013) (18):5735-44.
 11. Nikolic, M., López, P., Strahinic, I., Suárez, A., Kojic, M., Fernández-García, M., Topisirovic, L., Golic, N., Ruas-Madiedo, P.: Characterisation of the exopolysaccharide (EPS)-producing Lactobacillus paraplantarum BGCG11 and its non-EPS producing derivative strains as potential probiotics. Int J. Food Microbiol. 158 (2012) 155-162.
 12. Kozoderović, G., Velhner, M., Jelesić, Z., Golić, N., Lozo, J., Kehrenberg, C.: Prevalence of quinolone resistance and mutations in the topoisomerase genes in Salmonella Enteritidis isolates from Serbia Int. J. Antimicrob. Agents. 40 (2012) (5) 455-457.
 13. Strahinic, I., Busarcevic, M., Pavlica, D., Milasin, J., Golic, N., Topisirovic, L.: Molecular and biochemical characterization of human oral lactobacilli as putative probiotic candidates. Oral Microbiol. Immunol., 22 (2007) 111-117.
 14. Topisirovic, L., Kojic, M., Fira, D., Golic, N., Strahinic, I., Lozo J.: Potential of lactic acid bacteria isolated from specific natural niches in food production and preservation. Int. J. Food Microbiol., 112 (2006) 230-235.
 15. van Kranenburg, R., Golic, N., Bongers, R., Leer, R.J., de Vos, W.M., Siezen, R.J., Kleerebezem, M.: Functional analysis of three plasmids from Lactobacillus plantarum. Appl. Environ. Microbiol., 71 (2005) 1223-1230.    
 16. Golic, N., Schliekelmann, M., Fernández, M., Kleerebezem, M., van Kranenburg, R.: Molecular characterization of the CmbR activator-binding site in the metC-cysK promoter region in Lactococcus lactis. Microbiol., (UK) 151 (2005) 439-446.

Предавања по позиву

 1. Golic, N. Host microbe crosstalk in the human gut. (2014) COST GENIEUR Training School “Assessment of IBS in Clinical Practice & Research: An Introduction for Scientists”, Barcelona, Spain.
 2. Golic, N. Genetics of microorganisms. Detection and determination of microorganisms. 6th Congress of medical microbiology, Mikromed 2008. Invited lecture. Book of abstracts. 247, Belgrade, Serbia (2008).
 3. Golic, N., Strahinic, I., Begovic, J., Tolinacki, M., Nikolic, M., Kojic, M., Beganovic, J., Kos, B., Cadez, N., Suskovic, J., Raspor, P., Topisirovic, L. Molecular diversity among lactic acid bacteria isolated from traditional cheeses manufactured in Western Balkan. 6th Central European Congress on Food (CEFood 2012) VII Traditional food, food with appellation of origin, Keynote lecture, VII O 009, Book of Abstracts, p. 481, Novi Sad, Serbia (2012).
 4. Golić, N., Nikolić, M., Lukić, J., Filipić, B., Miljković, M., Tolinački, M., Terzić-Vidojević, A., Begović, J., Strahinić, I., Kojić, M. (2013) The role of microbes in immunomodulation, Invited lecture, Book of abstracts ISBN 978-86-914897-1-7, IX Congress of microbiologists of Serbia, Belgrade, Serbia.
 5. Golić, N. Nikolić, M., Lukić, J., Miljković, M., Filipić, B., Dinić, M., Vukotić G., and Kojić M. Molecular mechanisms involved in health promoting potential of lactic acid bacteria. 2014. Round table, V CONGRESS OF THE SERBIAN GENETIC SOCIETY, Belgrade.

Патенти

Golic N, Terzic-Vidojevic A, Veljovic K, Mrvaljevic I. "New probiotic starter cultures for human and animal use". Patent application submitted before Intellectual Property Office Republic of Serbia on 17.12.2015.

Please publish modules in offcanvas position.