Мирослав Динић

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну микробиологију (ЛММ),

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Teл:     +381 11 397 59 60
Факс:   +381 11 397 58 08
E-mail: mdinic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2018 -  доктор медицинских наука-фармација, Фармацеутски факултет (ФФ), (УБ)
(Теза: „Утицај биоактивних молекула лактобацила на процесе аутофагије и инфламације у in vitro и in vivo системима“)
2012 - магистар фармације, ФФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2019 - научни сарадник, ЛММ, ИМГГИ, УБ
2017-2019 - истраживач сарадник, ЛММ, ИМГГИ, УБ
2014-2017 - истраживач приправник, ЛММ, ИМГГИ, УБ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Молекуларни механизми у основи пробиотичке активности бактерија млечне киселине
  • Интеракције бактерија/микробиоте са домаћином
  • Цревна микробиота и старење (Caenorhabditis elegans као модел систем)
  • Биоактивни молекули бактерија као модулатори аутофагије и имунског одговора

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2018 - члан Српског друштва за молекуларну биологију
2014 - члан Удружења микробиолога Србије

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Sokovic Bajic S, Djokic J, Dinic M, Veljovic K, Golic N, Mihajlovic S, Tolinacki M. (2019). GABA-producing natural dairy isolate from artisanal Zlatar cheese attenuates gut inflammation and strengthens gut epithelial barrier in vitro. Front Microbiol. 10:527. doi: 10.3389/fmicb.2019.00527 

Popovic N, Djokic J, Brdaric E, Dinic M, Terzic-Vidojevic A, Golic N, Veljovic K. (2019). The influence of heat-killed Enterococcus faecium BGPAS1-3 on the tight junction protein expression and immune function in differentiated Caco-2 Cells infected with Listeria monocytogenes ATCC 19111. Front Microbiol. 10:412. doi: 10.3389/fmicb.2019.00412 

Novovic K, Mihajlovic S, Dinic M, Malesevic M, Miljkovic M, Kojic M, Jovcic B. (2018). Acinetobacter spp. porin Omp33-36: Classification and transcriptional response to carbapenems and host cells. PLoS ONE 13(8): e0201608. doi.org/10.1371/journal.pone.0201608

Dinic M, Pecikoza U, Djokic J, Stepanovic-Petrovic R, Milenkovic M, Stevanovic M, Filipovic N, Begovic J, Golic N, Lukic J. (2018). Exopolysaccharide produced by probiotic strain Lactobacillus paraplantarum BGCG11 reduces inflammatory hyperalgesia in rats. Front Pharmacol. 9:1. doi: 10.3389/fphar.2018.00001

Stanisavljevic S, Dinic M, Jevtic B, Djedovic N, Momcilovic M, Djokic J, Golic N, Mostaric Stojkovic M, Miljkovic Dj. (2018). Gut microbiota confers resistance of Albino Oxford rats to the induction of experimental autoimmune encephalomyelitis. Front. Immunol. 9:942. doi: 10.3389/fimmu.2018.00942

Popovic N, Dinic M, Tolinacki M, Mihajlovic S, Terzic-Vidojevic A, Bojic S, Djokic J, Golic N, Veljovic K. (2018). New insight into biofilm formation ability, the presence of virulence genes and probiotic potential of Enterococcus sp. dairy isolates. Front Microbiol. 9:78. doi: 10.3389/fmicb.2018.00078 

Dinic M, Lukic J, Djokic J, Milenkovic M, Strahinic I, Golic N, Begovic J. (2017). Lactobacillus fermentum postbiotic-induced autophagy as potential approach for treatment of acetaminophen hepatotoxicity. Front. Microbiol. 8:594. doi: 10.3389/fmicb.2017.00594

Veljovic K, Dinic M, Lukic J, Mihajlovic S, Tolinacki M, Zivkovic M, Begovic J, Mrvaljevic I, Golic N, Terzic-Vidojevic A. (2017). Promotion of early gut colonization by probiotic intervention on microbiota diversity in pregnant sows. Front. Microbiol. 8:2028. doi: 10.3389/fmicb.2017.02028

Lukic J, Dinic M, Marcetic M, Milenkovic M, Begovic J, Strahinic I. (2016). Effects of soybean carbohydrates and Lactobacillus helveticus BGRA43 on metabolic processes in rat colon. Genetika. 48(3), 903-921. doi: 10.2298/GENSR1603903L

Please publish modules in offcanvas position.