Милица Живковић

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну микробиологију

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:   +381 64  8044082
Тел:    +381 11 397 57 44
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: milicanikolic@imgge.bg.ac.rs                            

ОБРАЗОВАЊЕ

2012 - доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ)
2006 - магистар биолошких наука, БФ, УБ
2004 - дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2013 - научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2008 - 2013 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2004 - 2008 - истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2006 - 2013 - члан Удрузења микробиолога Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Молекуларна карактеризација пробиотских карактеристика микроорганизама изолованих из домаћих сирева. Истраживање лактобацила који продукују егзополисахариде (ЕПС); клонирање и функционална карактеризација ЕПС оперона. Проућавање интеракција лактобацила са ћелијским линијама епителијалног колоректалног царцинома (Caco-2, HT29 и HT29-MTX) као и интеракција са лимфоцитима из периферне крви. Тестирање Lactobacillus paraplantarum BGCG11, ЕПС продуцента за који је показано да повећава однос супресивних и имуномодулторних цитокина као и Th17 одговор, у превенцији и третману дијабетеса тип 1."

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Lukic, J., Strahinic, I., Milenkovic, M., Nikolic, M., Tolinacki, M., Kojic, M., Begovic, J.: Aggregation factor as a setback for bacterial binding to gut mucosa. Microbial Ecology 68(3):633-644.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24823989

Uroić, K., Nikolić, M., Kos, B., Leboš Pavunc, A., Beganović, J., Lukić, J., Jovčić, B., Filipić, B., Miljković, M., Golić, N., Topisirović, L., Čadež, N., Raspor, P., Šušković, J.: Functional probiotic properties of lactic acid bacteria isolated from croatian fresh soft cheese and serbian white pickled cheese. Food Technol. Biotechnol. 52(2) (2014): 232–241. http://www.ftb.com.hr/images/pdfarticles/2014/April-June/ftb_52-2_232-241.pdf

Hidalgo-Cantabrana, C, M. Nikolic, P. López, M. Miljkovic, A. Suárez, M. Kojic, A. Margolles, N. Golic, P. Ruas-Madiedo. Exopolysaccharide-producing Bifidobacterium animalis subsp. lactis strains and their polymers elicit different responses on immune cells from blood and gut associated lymphoid tissue. Anaerobe 26C (2014): 24-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24445155

Terzic-Vidojevic, A., Tolinacki, M., Nikolic, M., Veljovic, K., Jovanovic, S., Macej, O., Topisirovic, L.: Artisanal Vlasina raw goats milk cheese: evaluation and selection of autochthonous lactic acid bacteria as starter cultures. Food Tech. Biotech. 51(4) (2014): 554-563. http://www.ftb.com.hr/images/pdfarticles/2013/October-december/ftb_51-4_554-563.pdf

Terzic-Vidojevic, A., Mihajlovic, S., Uzelac, G., Veljovic, K., Tolinacki, M., Nikolic, M., Topisirovic, L., Kojic, M.: Characterization of lactic acid bacteria isolated from artisanal Travnik young cheeses, sweet creams and sweet kajmaks over four seasons. Food Microbiol. 39 (2014): 27-38. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24387849

Nikolic, M., López, P., Strahinic, I., Suárez, A., Kojic, M., Fernández-García, M., Topisirovic, L., Golic, N., Ruas-Madiedo, P.: Characterisation of the exopolysaccharide (EPS)-producing Lactobacillus paraplantarum BGCG11 and its non-EPS producing derivative strains as potential probiotics. Int J. Food Microbiol. 158(2) (2012) 155-162. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858135

Golic, N., Strahinic, I., Terzic-Vidojevic, A., Begovic, J., Nikolic, M., Tolinacki, M., Topisirovic, L.: Molecular diversity among natural populations of Lactobacillus paracasei and Lactobacillus plantarum/paraplantarum strains isolated from autochthonous dairy products. Europ. Food Res. Tech., 234 (2012) 627-638. http://link.springer.com/article/10.1007/s00217-012-1670-6/fulltext.html

Nikolic, M., Jovcic, B., Kojic, M., Topisirovic, L.: Surface properties of Lactobacillus and Leuconostoc isolates from homemade cheeses showing auto-aggregation ability. Europ. Food Res. Tech., 231 (2010) 925-931. http://link.springer.com/article/10.1007/s00217-010-1344-1/fulltext.html

Terzic-Vidojevic, A., Nikolic, M., Veljovic, K., Tolinacki, M., Busarcevic, M. and Topisirovic, L.: Analysis of lactic acid bacteria microflora in traditional Caucasus cow`s milk cheeses. Arch. Biol. Sci., 61 (2009) 395-407. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2009/0354-46640903395T.pdf

Terzic-Vidojevic, A., Tolinacki, M., Nikolic, M., Lozo, J., Begovic, J., Gurban oglu Gulahmadov, S., Alekperovich Kuliev, A., Dalgalarrondo, M., Chobert, J-M., Haertlé, T., Topisirovic, L.: Phenotypic and genotypic characterization of lactic acid bacteria isolated from Azerbaijani traditional dairy products. Afr. J. Biotech., 8 (2009) 2576-2588. http://www.ajol.info/index.php/ajb/article/viewFile/60776/48998

Terzic-Vidojevic, A., Veljovic, K., Tolinacki, M., Nikolic, M., Ostojic, M., Topisirovic, L.: Characterization of lactic acid bacteria isolated from artisanal Zlatar cheeses produced at two different geographical location. Genetika, 41 (2009) 117-136. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0534-0012/2009/0534-00120901117T.pdf

Jokovic, N., Nikolic, M., Begovic, J., Jovcic, B., Savic, D., Topisirovic, L.: A survey of the lactic acid bacteria isolated from Serbian artisanal dairy product kajmak. Int. J. Food Microbiol., 127 (2008) 305-311. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18775578

Nikolic, M., Terzic-Vidojevic, A., Jovcic, B., Begovic, J., Golic, N., Topisirovic, L.: Characterization of lactic acid bacteria isolated from Bukuljac, a homemade goat's milk cheese. Int. J. Food Microbiol., 122 (2008) 162-170. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18177967

Please publish modules in offcanvas position.