Академик Милена Стевановић

Академик, научни саветник, редовни професор
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду (УБ)

В. Степе 444а,11010 Београд, Србија
Моб:   +381 64 8044085
Тел:    +381 11 397 62 12
Фаx:    +381 11 397 58 08
Е-маил: milenastevanovic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

1990 - доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(ТЕЗА: Структурна анализа три хаплотипа β фамилије гена за глобинске ланце хемоглобина пацова Rattus Norvegicus)
1987 -  магистар биолошких наука, БФ, УБ
1983 - дипломирани молекуларни биолог, БФ, УБ 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2000 - научни саветник, ИМГГИ, УБ
1996 - 2000 - виши научни сарадник, ИМГГИ
1991 - 1996  - научни сарадник, ИМГГИ
1988 - 1991 - истраживач сарадник, ИМГГИ
1986 - 1988  - истраживач приправник, ИМГГИ, УБ 

РАДНО ИСКУСТВО

2017 - редовни професор, Биолошки факултет, УБ
2007 - предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Молекуларна биологија
1999 - 2017 - предавач на основним академским студијама на Биолошком факултету, УБ, предмет Основи манипулисања генима
1994 - руководилац Лабораторије за хуману молекуларну генетику, ИМГГЕ, УБ
1992 - 1994 - пост-док,  Департман за генетику, Универзитет у Кембриџу, Велика Британија
1991 - 1992 - пост-док, Краљевски институт за испитивање канцера, Лондон, Велика Британија
1986 - 1991 - Лабораторија за проучавање структуре генома, ИМГГЕ 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ           

2017 - члан Националног савета за научни и технолошки развој
2016 - члан Управног одбора Српског друштва за молекуларну биологију
2015 - редовни члан Српске академије наука и уметности
2009 - 2015 - дописни члан Српске академије наука и уметности
2007 - 2016  - члан Матичног научног одбора за биологију Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
2005 - 2014 - члан Управног одбора Српског биолошког друштва
2004 - 2006  - члан Савета УБ
2003 -  члан Националног комитета за биоетику Србије УНЕСЦО комисије
2001 - 2007  - члан Комисије за биологију, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
2001 - 2006 - председник Научног већа ИМГГИ, УБ
1999 – 2011 - председник Управног одбора (УО) ИМГГИ
1993 - 2010  - члан УО ИМГГИ 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА 

Хумана молекуларна генетика, генетичко инжењерство, молекуларна филогенетика и молекуларна цитогенетика. Ужи научни интерес: Проучавање структуре и регулације експресије  хуманих SOX гена: идентификација контролних елемената укључених у транскрипциону регулацију експресије и проучавање улоге Wnt и Sonic hedgehog (SHH) сигналних путева у контроли експресију ових гена;  Проучавање утицаја епигенетичких механизама на контролу експресије SOX гена; Истраживање улоге SOX гена у одржавању плурипотентности, одређивању судбине и диференцијацији ћелија; Проучавање улоге SOX гена у онкогенези; Филогенетска анализа варијација на нивоу митохондријалне ДНК у савременој популацији; Примена флуоресцентне in situ хибридизације  у детекцији микроделеционих синдрома.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Please publish modules in offcanvas position.