Академик Милена Стевановић

Академик, научни саветник, редовни професор

Редовни члан Српске академије наука и уметности
Редовни професор, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Научни саветник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду (УБ)

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Моб:   +381 64 8044085
Тел:    +381 11 397 62 12
Фаx:    +381 11 397 58 08
Е-маил: milenastevanovic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

1990 - доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(ТЕЗА: Структурна анализа три хаплотипа β фамилије гена за глобинске ланце хемоглобина пацова Rattus Norvegicus)
1987 -  магистар биолошких наука, БФ, УБ
1983 - дипломирани молекуларни биолог, БФ, УБ 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2000 - научни саветник, ИМГГИ, УБ
1996 - 2000 - виши научни сарадник, ИМГГИ
1991 - 1996  - научни сарадник, ИМГГИ
1988 - 1991 - истраживач сарадник, ИМГГИ
1986 - 1988  - истраживач приправник, ИМГГИ, УБ 

РАДНО ИСКУСТВО

2017 - редовни професор, Биолошки факултет, УБ
2007 - предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Молекуларна биологија
1999 - 2017 - предавач на основним академским студијама на Биолошком факултету, УБ, предмет Основи манипулисања генима
1994 - руководилац Лабораторије за хуману молекуларну генетику, ИМГГЕ, УБ
1992 - 1994 - пост-док,  Департман за генетику, Универзитет у Кембриџу, Велика Британија
1991 - 1992 - пост-док, Краљевски институт за испитивање канцера, Лондон, Велика Британија
1986 - 1991 - Лабораторија за проучавање структуре генома, ИМГГЕ 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ           

2017 - члан Националног савета за научни и технолошки развој
2016 - члан Управног одбора Српског друштва за молекуларну биологију
2015 - редовни члан Српске академије наука и уметности
2009 - 2015 - дописни члан Српске академије наука и уметности
2007 - 2016  - члан Матичног научног одбора за биологију Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
2005 - 2014 - члан Управног одбора Српског биолошког друштва
2004 - 2006  - члан Савета УБ
2003 -  члан Националног комитета за биоетику Србије УНЕСЦО комисије
2001 - 2007  - члан Комисије за биологију, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
2001 - 2006 - председник Научног већа ИМГГИ, УБ
1999 – 2011 - председник Управног одбора (УО) ИМГГИ
1993 - 2010  - члан УО ИМГГИ 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА 

Хумана молекуларна генетика, генетичко инжењерство, молекуларна филогенетика и молекуларна цитогенетика. Ужи научни интерес: Проучавање структуре и регулације експресије  хуманих SOX гена: идентификација контролних елемената укључених у транскрипциону регулацију експресије и проучавање улоге Wnt и Sonic hedgehog (SHH) сигналних путева у контроли експресију ових гена;  Проучавање утицаја епигенетичких механизама на контролу експресије SOX гена; Истраживање улоге SOX гена у одржавању плурипотентности, одређивању судбине и диференцијацији ћелија; Проучавање улоге SOX гена у онкогенези; Филогенетска анализа варијација на нивоу митохондријалне ДНК у савременој популацији; Примена флуоресцентне in situ хибридизације  у детекцији микроделеционих синдрома.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Popovic J., Klajn A., Paunesku T., Ma Q., Chen S., Lai B., Stevanovic M., Woloschak G. Neuroprotective Role of Selected Antioxidant Agents in Preventing Cisplatin-Induced Damage of Human Neurons In Vitro. Cell Mol Neurobiol. 2019. 39(5):619-636.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30874981

Marjanovic Vicentic J, Drakulic D, Garcia I, Vukovic V, Aldaz P, Puskas N, Nikolic I, Tasic G, Raicevic S, Garros-Regulez L, Sampron N, Atkinson MJ, Anastasov N, Matheu A, Stevanovic M. SOX3 can promote the malignant behavior of glioblastoma cells. Cell Oncol (Dordr). 2018. 42(1):41-54.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30209685

Zaletel I, Schwirtlich M, Perović M, Jovanović M, Stevanović M, Kanazir S, Puškaš N. Early Impairments of Hippocampal Neurogenesis in 5xFAD Mouse Model of Alzheimer's Disease Are Associated with Altered Expression of SOXB Transcription Factors. J Alzheimers Dis. 2018. 65(3):963-976.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103323

Videnović M, Mojsin M, Stevanović M, Opsenica I, Srdić-Rajić T, Šolaja B. Benzothiazole carbamates and amides as antiproliferative species. Eur J Med Chem. 2018. 157:1096-1114.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30179747

Tosic N., Petrovic I., Grujicic N.K., Davidovic S., Virijevic M., Vukovic NS., Pavlovic S., Stevanovic M. Prognostic significance of SOX2, SOX3, SOX11, SOX14 and SOX18 gene expression in adult de novo acute myeloid leukemia. Leuk Res. 2018. 67:32-38.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29428447

Stanisavljevic D., Petrovic I., Vukovic V., Schwirtlich M., Gredic M., Stevanovic M., Popovic J. SOX14 activates the p53 signaling pathway and induces apoptosis in a cervical carcinoma cell line. PLoS One. 2017. 12(9):e0184686.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28926586

Topalovic V., Krstic A., Schwirtlich M., Dolfini D., Mantovani R., Stevanovic M., Mojsin M. Epigenetic regulation of human SOX3 gene expression during early phases of neural differentiation of NT2/D1 cells. PLoS One. 2017 12(9):e0184099.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28886103

Garcia I., Aldaregia J., Marjanovic Vicentic J., Aldaz P., Moreno-Cugnon L., Torres-Bayona S., Carrasco-Garcia E., Garros-Regulez L., Egaña L,. Rubio A., Pollard S., Stevanovic M., Sampron N., Matheu A. Oncogenic activity of SOX1 in glioblastoma. Sci Rep. 2017. 7:46575.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28425506

Rakonjac M., Cuturilo G., Stevanovic M., Jelicic L., Subotic M., Jovanovic I., Drakulic D. Differences in speech and language abilities between children with 22q11.2 deletion syndrome and children with phenotypic features of 22q11.2 deletion syndrome but without microdeletion. Res Dev Disabil. 2016. 55: 322-329.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27235769

Davidovic S., Malyarchuk B., Aleksic J.M., Derenko M., Topalovic V., Litvinov A., Stevanovic M., Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial DNA perspective of Serbian genetic diversity. Am J Phys Anthropol 2015. 156:449-465.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25418795

Petrovic I., Milivojevic M., Popovic J., Schwirtlich M., Rankovic B., Stevanovic M. SOX18 Is a Novel Target Gene of Hedgehog Signaling in Cervical Carcinoma Cell Lines. PLoS One. 2015. 10(11):e0143591.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26588701

Popovic J., Stanisavljevic D., Schwirtlich M., Klajn A., Marjanovic J., Stevanovic M. Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells. 2014. PLoS One, 9:e91852.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637840

Popovic J., Klajn A., Petrovic I., Stevanovic M.Tissue-specific Forkhead protein FOXA2 up-regulates SOX14 gene expression. 2010. Biochim Biophys Acta: Gene Regulatory Mechanisms, 1799: 411–418.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074681

Mojsin M., Stevanovic M. PBX1 and MEIS1 up-regulate SOX3 gene expression by direct interaction with a consensus binding site within the basal promoter region. 2010. Biochem J, 425:107-16.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19799567

Nikčević G., Savić T., Kovačević-Grujičić N., Stevanović M. Up-regulation of the SOX3gene expression by retinoic acid: characterization of the novel promoter-response element and the retinoid receptors involved. 2008. J Neurochem, 107: 1206-15.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18786169

Stevanovic M. Modulation of SOX2 and SOX3 gene expression during differentiation of human neuronal precursor cell line NTERA2. 2003. Mol Biol Rep, 30: 127-132.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12841584

Stevanović M., Zuffardi O., Collignone J., Lovell-Badge R., and Goodfellow P. The cDNA sequence and chromosomal location of the human SOX2 gene. 1994. Mamm Genome, 5: 640-642.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7849401

Foster J.W., Dominguez-Steglich M.A., Guioli S., Kwok C., Weller P.A., Stevanović M., Weissenbach J., Mansour S., Young I.D., Goodfellow P.N., Brook J.D., Schafer A.J. Campomelic dysplasia and autosomal sex reversal caused by mutation in an Sry-related gene. 1994. Nature, 372: 525-530.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7990924

Stevanović M., Lovell-Badge R., Collignone J., Goodfellow, P. SOX3 is an X-linked gene related to SRY. 1993. Hum Mol Genet, 2: 2013-2018.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8111369

Farr C.J., Stevanović M., Thomson E.J., Goodfellow P., Cooke, H.J. Telomere-associated chromosome fragmentation: applications in genome manipulation and analysis. 1992. Nat Genet, 2: 275-282.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1303279

Please publish modules in offcanvas position.