Милена Миливојевић

Научни сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:   +381 65 3976212
Teл:    +381 11 3976212
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: milenamilivojevic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2014 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(Улога Sonic hedgehog сигналног пута у регулацији експресије SOX18 гена у HеLа ћелијама, као модел систему карцинома грлића материце)
2005 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2015 - научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2010 - 2015
- истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2006 - 2010 - истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2017 - члан Српског друштва за молекуларну биологију

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Разумевање молекуларних механизама који регулишу настанак и развој тумора су од кључне важности за развој бољих терапеутских приступа у лечењу. Последњих година многобројни литературни подаци показују да промена у регулацији Sonic hedgehog (SHH) сигналног пута доводи до настанка и прогресије различитих врста тумора код човека. Такође, све је већи број радова који говори о улози SOX гене у различитим фазама развоја малигних тумора. Основна област научног истраживања је анализа функционалних веза Sonic hedgehog (SHH) сигналног пута и хуманих SOX гена у различитим туморским линијама.

Увођење и примена флуоресцентне in situ хибридизације (FISH) у детекцији нумеричких и структурних аберација хромозома код човека.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

  1. Cuturilo G, Drakulic D, Jovanovic I, Krstic A, Djukic M, Skoric D, Mijovic M, Stefanovic I, Milivojevic M, Stevanovic M. Improving the Diagnosis of Children with 22q11.2 Deletion Syndrome: A Single-center Experience from Serbia. Indian Pediatr 2016. 53(9): 786-789 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27771646
  2. Petrovic I, Milivojevic M., Popovic J., Schwirtlich M., Rankovic B., Stevanovic M. SOX18 Is a Novel Target Gene of Hedgehog Signaling in Cervical Carcinoma Cell Lines.PLoS One. 2015. 10(11):e0143591. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26588701
  3. Milivojevic M, Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Popovic J, Mojsin M, Stevanovic M. Construction and functional analysis of novel dominant-negative mutant of human SOX18 protein. Biochemistry (Mosc). 2013. 78(11):1287-92. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24460943
  4. Cuturilo G, Drakulic D, Krstic A, Gradinac M, Ilisic T, Parezanovic V, Milivojevic M, Stevanovic M, Jovanovic I.The role of modern imaging techniques in the diagnosis of malposition of the branch pulmonary arteries and possible association with microdeletion 22q11.2.Cardiol Young. 2013. 23(2):181-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22717372
  5. Mojsin M, Kovacevic-Grujicic N, Krstic A, Popovic J, Milivojevic M, Stevanovic M. Comparative analysis of SOX3 protein orthologs: Expansion of homopolymeric amino acid tracts during vertebrate evolution. Biochem Genet. 2010. 48(7-8):612-23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495863
  6. Milivojević M, Nikčević G, Kovačević-Grujičić N, Krstić A, Mojsin M, Drakulić D, Stevanović M. Involvement of ubiquitous and TALE transcription factors, as well as liganded RXR in the regulation of human SOX2 gene expression in NT2/D1 embryonal carcinoma cell line. Archives of Biological Science. 2010. 62:199-210.

Please publish modules in offcanvas position.