Маја Стојиљковић

Виши научни сарадник
Лабораторија за молекуларну биомедицину

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444а, 11010 Београд, Србија
Моб:   +381 64 397 64 45
Тел:     +381 11 397 64 45
Фаx:    +381 11 397 58 08
Е-маил: maja.stojiljkovic@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊE

2009 - Доктор биолошких наука – молекуларна биологија, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ), 
(Наслов тезе: Полиморфизми у гену за фенилаланин хидроксилазу човека као регулатори генске експресије, 
модулатори фенотипа и популационо-генетички маркери)
2004 - Дипломирани молекуларни биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2015 - виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2010 - 2015
- научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2007 - 2010 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2006 - 2007 - истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2013 - руководилац потпројекта „Dissemination and promotion“ у оквиру европског пројекта „Strengthening the Research Potential of IMGGE through Reinforcement of Biomedical Science of Rare Diseases in Serbia – en route for innovation, SERBORDISinn“ (EU-FP7-REGPOT, 316088, 2013-2016)
2012 - 2013 - руководилац пројекта „Молекуларна основа органских ацидурија у Србији и примена нових терапеутских стратегија базираних на генотипу“ (билатералног пројекта између Републике Србије и Краљевине Шпаније, 451-03-02635/2011-14/14, 2012-2013)..
2011 - руководилац потпројекта „Утицај гена- узрочника и гена- модификатора на варијабилност клиничке слике и индивидуализацију терапије код пацијената оболелих од наследних ретких болести“ у оквиру националног пројекта „Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти“ (МПНТР, ИИИ 41004, 2011-2014)
2010 - заменик шефа Лабораторије за молекуларну биомедицину
2010 - предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма молекуларна биологија (предмети „Молекуларна генетика у дијагностици, превенцији и терапији болести човека“ и „Персонализована медицина и фармакогенетика“     
2010 - асистент координатора за Србију за ORPHANET Званични европски портал за ретке болести, www.orpha.net)

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ               

2014 - члан председништва ICORD-a (International Conference on Rare Disease and Orphan Drugs, www.icord.se)
2010 - члан Стручног савета НОРБС-а ((Национална организација за ретке болести Србије, www.norbs.rs)

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Истраживања у области молекуларне биомедицине са фокусом на ретке болести. До сада, изучавала је генетичку основу неколико ретких болести у српској популацији, оптимизујући методе за детекцију мутација и стварајући основу за молекуларну дијагностику (фенилкетонурија, тетрахидробиоптерин дефицијенције, органске ацидурије, таласемије конгенитална адренална хиперплазија итд). Посебну пажњу посвећује функционалној карактеризацији новооткривених генетичких варијанти (студије транскрипционе експресије и студије протеинске стабилности и активности) ради што потпунијег разумевања корелације генотипа и фенотипа одређених ретких болести, предикције тежине болести и предикције ефикасности специфичних лекова на основу генотипа оболелог (нпр. примена лека „Куван“ код пацијената са фенилкетонуријом).

OДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Stojiljkovic M, Klaassen K, Pavlovic S. Molecular characteristics, phenotypic diversity and genotype-estimated therapeutic responsiveness of Serbian patients with phenylketonuria. J Med Biochem 2014; 33: 97-107. Review article

Pavlovic S, Zukic B, Stojiljkovic M.  Molecular genetic markers as a basis for personalized medicine. J Med Biochem 2014; 33: 8-21. Review article

Klaassen K, Djordjevic M, Stojiljkovic M, Pavlovic S. Association of mitochondrial DNA variants and cognitive impairment of PKU patients. J Med Biochem 32: 337–343, 2013.

Tafrali C, Paizi A, Borg J, Radmilovic M, Bartsakoulia M, Giannopoulou E, Giannakopoulou O, Stojiljkovic M, Zukic B, Poulas K, Stavrou EF, Lambropoulou P, Kourakli A, Felice AE, Papachatzopoulou A, Philipsen S, Pavlovic S, Georgitsi M, Patrinos GP. Genomic variations in the MAP3K5 gene is associated with beta-thalassemia disease severity and hydroxyurea treatment efficacy. Pharmacogenomics 2013; 14(5): 469-83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23556445

Radmilovic M, Zukic B, Stojiljkovic M, Bartsakoulia M, Stankovic B, Kotur N, Dokmanovic L, Georgitsi M, Patrinos G, Pavlovic S. Functional analysis of a novel KLF1 gene promoter variation associated with hereditary persistence of fetal hemoglobin. Annals of Hematology 2013; 92(1): 53-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23161389

Spasovski V, Tosic N, Nikcevic G, Stojiljkovic M, Zukic B, Radmilovic M, Karan – Djurasevic T, Srzentic S, Colovic M, Pavlovic S. The influence of novel transcriptional regulatory element in intron 14 on expression of Janus kinase 2 gene in myeloproliferative neoplasms. J Appl Genet 2013; 54(1): 21-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23188718

Djordjevic M, Klaassen K, Sarajlija A, Tosic N, Zukic B, Kecman B, Ugrin M, Spasovski V, Pavlovic S, Stojiljkovic M. Molecular genetics and genotype based estimation of BH4-responsiveness in Serbian PKU patients: spotlight on phenotypic implications of p.L48S. J Inherit Metab Dis Reports 2013; 9: 49-58. doi: 10.1007/8904_2012_178. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23430547

Kotur N, Stankovic B, Kassela K, Georgitsi M, Vicha A, Dokmanovic L, Janic D, Krstovski N, Klaassen K, Radmilovic M, Stojiljkovic M, Nikcevic G, Simeonidis A, Sivolapenko G, Pavlovic S, Patrinos GP, Zukic B. Six-mercaptopurine influences TPMT gene transcription in a TPMT gene promoter variable number of tandem repeats-dependent manner. Pharmacogenomics 2012: 13(3):283-95. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22304581

Stojiljkovic M, Fazlagic A, Krivokapic-Dokmanovic L, Nikcevic G, Patrinos GP, Pavlovic S, Zukic B. 6th Golden Helix Pharmacogenomics Day: pharmacogenomics and individualized therapy. Hum Genomics. 2012; 6(1): 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23157848

Stojiljkovic M, Patrinos G, Pavlovic S. Clinical Applicability of Sequence Variations in Genes Related to Drug Metabolism. Curr Drug Metab 2011: 12 (5): 445-454. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21453274

Giardine B, Borg J, Higgs D, Peterson K, Philipsen S, Maglott D, Singleton B, Anstee D, Basak AN, Clark B, Costa F, Faustino P, Fedosyuk H, Felice A, Francina A, Galanello R, Gallivan M, Georgitsi M, Gibbons R, Giordano P, Harteveld C, Hoyer J, Jarvis M, Joly P, Kanavakis E, Kollia P, Menzel S, Miller W, Moradkhani K, Old J, Papachatzopoulou A, Papadakis M, Papadopoulos P, Pavlovic S, Perseu L, Radmilovic M, Riemer C, Satta S, Schrijver I, Stojiljkovic M, Thein SL, Traeger-Synodinos J, Tully R, Wada T, Waye J, Wiemann C, Zukic B, Chui D, Wajcman H, Hardison R, Patrinos P. Systematic documentation and analysis of human genetic variation in hemoglobinopathies using the microattribution approach. Nat Genet 2011: 43(4): 295-301. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21423179

Stojiljkovic M, Zukic B, Tosic N, Karan Djurasevic T, Spasovski V, Nikcevic G, Pavlovic S. Novel transcriptional regulatory element in the phenylalanine hydroxylase gene intron 8. Mol Genet Metab 2010: 101: 81-83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20599406

Zukic B, Radmilovic M, Stojiljkovic M, Tosic N, Pourfarzad F, Dokmanovic L, Janic D, Colovic N, Philipsen S, Patrinos G, Pavlovic S. Functional analysis of the role of the TPMT gene promoter VNTR polymorphism in TPMT gene transcription. Pharmacogenomics 2010: 11: 547-557. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20350137

Radmilovic M, Zukic B, Stankovic B, Karan-Djurasevic T, Stojiljkovic M, Spasovski V, Tosic N, Dokmanovic L, Janic D, Pavlovic S. Thalassemia Syndromes in Serbia: An update. Hemoglobin 2010: 34 (5): 477-85. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20854122

Pavlovic S, Stojiljkovic M. Molecular Diagnosis of Phenylketonuria: From Defective Protein to Disease-Causing Gene Mutation. J Med Biochem 2009: 28 (4): 262-287.

Tosic N, Stojiljkovic M, Colovic N, Colovic M, Pavlovic S. Acute Myeloid Leukemia with NUP98-HOXC13 Fusion and FLT3-ITD Mutation: Case Report and Review of the Literature. Cancer Genet Cytogenet 2009: 193 (2): 98-103. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19665070

Stojiljkovic M, Perez B, Desviat LR, Aguado C, Ugarte M, Pavlovic S. The Missense p.S231F Phenylalanine Hydroxylase Gene Mutation Causes Complete Loss of Enzymatic Activity In Vitro. Protein J: 2009 28: 294. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19629656

Stojiljkovic M, Stevanovic A, Djordjevic M, Petrucev B, Tosic N, Karan Djurasevic T, Aveic S, Radmilovic M, Pavlović S. Mutations in the PAH gene: a tool for population genetic study. Arch Biol Sci 2007: 59 (3): 161-167.

Stojiljkovic M, Jovanovic J, Djordjevic M, Grkovic S, Cvorkov Drazic M, Petrucev B, Tosic N, Karan Djurasevic T, Stojanov Lj, Pavlovic S. Molecular and phenotypic characteristics of phenylketonuria patients in Serbia and Montenegro. Clin Genet 2006: 70: 151-155. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16879198

Please publish modules in offcanvas position.