Лидија Ђокић

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама (ЛМГЕМ)

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду (УБ),

Војводе Степе 444a, П. Факс 23, 11010 Београд, Србија
Moб:  +381 65 397 60 34
Тел:  +381 11 397 60 34
Факс:     +381 11 397 58 08
E-mail: lidijadjokic@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2010 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
(Теза: Метагеномски приступ анализи микробиолошког диверзитета ризосфера ендемореликтних биљака и изолација бактерија које разграђују фенол)
2004 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Биолошки факултет, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2011 - Научни сарадник,Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама, ИМГГИ, УБ
2010 - 2011 - Истраживач сарадник, ЛМГЕМ, ИМГГИ, УБ
2006 - 2010 - Истраживач приправник, ЛМГЕМ, ИМГГИ, УБ
2004 - 2006 - Стипендиста Министарства за науку, ЛМГЕМ, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2008 - 2012 - Демонстратор на докторским студијама, Биолошки факултет, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

  • Ноћ истразивача - Ресеарчерс' Нигхт “СЦИМФОНИЦОМ” (ЕУ, ХОРИЗОН 20-20, Марие Цурие Ацтион, 2014)
  • Ноћ истраживача - Ресеарчерс' Нигхт Февер "РЕНИФЕВЕР" (ЕУ, ЦСА-СА, ФП7-ПЕОПЛЕ-2011-НИГХТ- 287432, 2011)
  • Мала школа ДНКлогије (МНТРС, 2010)
  • Мала школа ДНКлогије (МНТРС, 2009)

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Биодеградација (изолација и карактеризација бактерија које разграђују ароматична једињења, путеви разградње ароматичних једињења, биоремедијација);
  • Метагеномика (изучавање диверзитета без култивације бактерија);
  • Биокатализа (експресија протеина таутомеразе, биотрансформације, развој и оптимизација биокаталитичких процеса, имобилизација биокатализатора).

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Jovanovic, P., Jeremic, S., Djokic, L., Savic, V., Radivojevic, J., Maslak, V., Ivkovic, B., Vasiljevic, B., Nikodinovic-Runic, J. Chemoselectivebiocatalytic reduction of conjugated nitroalkenes: New application for an Escherichia coli BL21(DE3) expression strain. Enz Microb Technol (2014) 60C, 16-23.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24835095

Djokic, L., Narancic, T., Biocanin, M., Saljnikov, E., Casey, E., Vasiljevic, B., Nikodinovic-Runic, J. Phenol removal from four different natural soil types byBacillussp.PS11.Applied Soil Ecology (2013)70, 1-8. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313000966

Bajkić, S., Narančić, T., Đokić, L., Đorđević, D., Nikodinović-Runić, J., Morić, I.,Vasiljević, B. Microbial diversity and isolation of multiple metal-tolerant bacteria from surface and underground pits within the copper mining and smelting complex Bor. Arch.  Biol. Sci.(2013) 65, 375-386. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=035446641301375B#.VE5TI2fZtSo

Narancic, T., Kenny, S.T., Djokic, L., Vasiljevic, B., O'Connor, K.E.,Nikodinovic-Runic, J.Medium chain length polyhydroxyalkanoate production by newly isolated Pseudomonas sp. TN301 from a wide range of poly- and monoaromatic hydrocarbons. J Appl Microbiol (2012)113, 508-520.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22642403

Narancic, T., Djokic, L., Kenny, S.T., O'Connor, K.E., Radulovic, V., Nikodinovic-Runic, J., Vasiljevic, B. Metabolic versatility of Gram-positive microbial isolates from contaminated river sediments. J. Hazard. Mater. (2012) 215-216, 243-51.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22421345

Gojgic-Cvijovic, G. D.; Milic, J. S.; Solevic, T. M.; Beskoski, V. P.; Ilic, M. V.; Djokic, L. S.; Narancic, T. M.; Vrvic, M. M. Biodegradation of petroleum sludge and petroleum polluted soil by a bacterial consortium: a laboratory study. Biodegradation (2012) 23, 1-14.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21604191

Djokic, L., Narancic, T., Nikodinovic-Runic, J., Savic, M., Vasiljevic, B. Isolation and characterization of four novel Gram-positive bacteria associated with the rhizosphere of two endemorelict plants capable of degrading a broad range of aromatic substrates, ApplMicrobiolBiotechnol (2011) 91, 1227-1238.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21706169

Djokic, L., Narancic, T., Nikodinovic-Runic, J., Bajkic, S., Vasiljevic, B. Four Bacillus sp. soil isolates capable of degrading phenol, toluene, biphenyl, naphthalene, and other aromatic compounds exhibit different aromatic catabolic potentials, Arch. Biol. Sci. (2011) 63, 1057-1067. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0354-46641104057D#.VE5UZ2fZtSo

Stodulkova, E., Kuzma, M., Hench, I. B., Cerny, J., Kralova, J., Novak, P., Chudickova, M., Savic, M., Djokic, L., Vasiljevic, B., Flieger, M. New polyene macrolide family produced by submerged culture of Streptomyces durmitorensis. J Antibiot (Tokyo) (2011) 64, 717-22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21915134

Đokić, L., Savić, M., Narančić, T., Vasiljević, B. Metagenomic analysis of soil microbial communities. Arch. Biol. Sci. (2010) 62, 559-564. http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-46641003559D

Please publish modules in offcanvas position.