Катарина Вељовић, рођена Крстић

Виши научни сарадник
Лабораторија за молекуларну микробиологију (ЛММ)

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:    +381 11 397 59 60
Teл:     +381 11 397 59 60
Факс:   +381 11 397 58 08
E-mail: katarinav@imgge.bg.ac.rs 

ОБРАЗОВАЊЕ

2011 - доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду (УБ),
(ТЕЗА: Антимикробна активност ентерокока изолованих из ферментисаних производа и клонирање гена за синтезу и имуност одабраног ентероцина)
2006 - магистар биолошких наука, БФ, УБ
2002 - дипломирани биолог, ПМФ, Универзитет у Крагујевцу

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2017 - виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2012 - 2017 - научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2007 - 2012 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2004 - 2007 - истраживач приправник, ИМГГИ, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2004 - Друштво микробиолога Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Изолација, фенотипска и генотипска карактеризација ентерокока, изолованих из различитих еколошких ниша
  • Испитивања пробиотских карактеристика ентерокока и других сојева бактерија млечне киселине, у циљу дизајнирања нових пробиотичких и пребиотичких препарата, као и карактеризација молекуларних механизама у основи пробиотичких активности природних изолата бактерија млечне киселине
  • Испитивања пробиотских карактеристика ентерокока и других сојева бактерија млечне киселине, у циљу дизајнирања нових пробиотичких и пребиотичких препарата, као и карактеризација молекуларних механизама у основи пробиотичких активности природних изолата бактерија млечне киселине
  • Производња иновативног пробиотичког ферментисаног напитка за домаће животиње
  • Микробиолошка контрола пробиотичких лиофилизованих, таблетираних и капсулираних препарата

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Veljovic, K., Dinic, M., Lukic, J., Mihajlovic, S., Tolinacku, M., Živkovic, M., Begovic, J., Mrvaljevic, I., Golic, N., Terzić-Vidojević, A. (2017) Promotion of early gut colonization by probiotic intervention on microbiota diversity in pregnant sows. Front. Microbiol. 8:2028. doi: 10.3389/fmicb.2017.02028. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Promotion+of+early+gut+colonization+by+probiotic+intervention+on+microbiota+diversity+in+pregnant+sows 

Veljovic, K., Popovic, N., Miljković, M., Tolinacki, M., Terzić-Vidojević, A., Kojic, M. (2017) Novel aggregation promoting factor AggE contributes to the probiotic properties of Enterococcus faecium BGGO9-28. Front. Microbiol. 8:1843. doi: 10.3389/fmicb.2017.01843 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Novel+aggregation+promoting+factor+AggE+contributes+to+the+probiotic+properties+of+Enterococcus+faecium+BGGO9-28

Golić, N., Veljović, K., Popović, N., Djokić, J., Strahinić, I., Mrvaljević, I., Terzić-Vidojević, A. (2017) In vitro and in vivo antagonistic activity of new probiotic culture against Clostridium difficile and Clostridium perfringens. BMC Microbiology 17: 108, DOI 10.1186/s12866-017-1015-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=In+vitro+and+in+vivo+antagonistic+activity+of+new+probiotic+culture+against+Clostridium+difficile+and+Clostridium+perfringens

Zivković, M., Miljković, M., Ruas-Madiedo, P., Markelić, M B., Veljović, K., Tolinački, M., Soković, S., Korać, A., and Golić N. (2016). EPS-SJ exopolisaccharide produced by the strain Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8 is involved in adhesion to epithelial intestinal cells and decrease on E. coli association to Caco-2 cells. Front. Microbiol. Manuscript ID: 171457 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=EPSSJ+exopolisaccharide+produced+by+the+strain+Lactobacillus+paracasei+subsp.+paracasei+BGSJ28+is+involved+in+adhesion+to+epithelial+intestinal+cells+and+decrease+on+E.+coli+association+to+Caco-2+cells.

Terzić-Vidojević, A., Veljović, K., Begović, J., Filipić, B., Popović, D., Tolinački, M., Miljković, M., Kojić, M. and Golić N. (2015). Diversity and antibiotic susceptibility of autochthonous dairy enterococci isolates: are they safe candidates for autochthonous starter cultures? Front. Microbiol. 9; 6: 954. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diversity+and+antibiotic+susceptibility+of+autochthonous+dairy+enterococci+isolates%3A+are+they+safe+candidates+for+autochthonous+starter+cultures%3F 

Veljović, K., Popović, N., Terzić Vidojević, A., Tolinački, M., Mihajlović, S., Jovčić, B., Kojić, M. (2015). Environmental waters as a source of antibiotic resistant Enterococcus species in Belgrade, Serbia. Environ. Monit. Assess. 187: 599. DOI 10.1007/s10661-015-4814-x https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Environmental+waters+as+a+source+of+antibiotic+resistant+Enterococcus+species+in+Belgrade%2C+Serbia 

Novovic, K., Filipic, B., Veljovic, K., Begovic, J., Mirkovic, N., Jovcic, B. Environmental waters and blaNDM-1 in Belgrade, Serbia: endemicity questioned. Science of the Total Environment, 511C (2015): 393-398 http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.12.072 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Environmental+waters+and+blaNDM1+in+Belgrade%2C+Serbia%3A+endemicity+questioned 

Terzić-Vidojević, A., Tonković, K., Leboš Pavunc, A., Beganović, J., Strahinić, I., Kojić, M., Veljović, K., Golić, N., Kos, K., Čadež, N., Gregurek, Lj., Šušković, J., Raspor, P., Topisirović, L. Evaluation of autochthonous lactic acid bacteria as starter cultures for production of white pickled and fresh soft cheeses. (2015) LWT - Food Sci. Tech. doi:10.1016/j.lwt.2015.03.050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evaluation+of+autochthonous+lactic+acid+bacteria+as+starter+cultures+for+production+of+white+pickled+and+fresh+soft+cheeses

Veljović, K., Terzić-Vidojević, A., Tolinački, M., Mihajlović, S., Vukotić, G., Golić, N., Kojić, M.: Molecular characterization of natural dairy isolates of Enterococcus faecalis and evaluation of their antimicrobial potential. In Enterococcus faecalis: Molecular Characteristics, Role in Nosocomial Infections and Antibacterial Effects, pp 123-136, ISBN: 978-1-63321-049-3, Nova Publisher. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=49992 

Terzic-Vidojevic, A., Tolinacki, M., Nikolic, M., Veljovic, K., Jovanovic, S., Macej, O., Topisirovic, L.: Artisanal Vlasina raw goat's milk cheese: evaluation and selection of autochthonous lactic acid bacteria as starter cultures. Food Tech. Biotech. 51(4)(2014): 554-563.  http://www.ftb.com.hr/index.php/current-issue/136-volume-51-issue-no-4/1172artisanal-vlasina-raw-goats-milk-cheese-evaluation-and-selection-of-autochthonous-lactic-acid-bacteria-as-starter-cultures 

Terzic-Vidojevic, A., Mihajlovic, S., Uzelac, G., Veljovic, K., Tolinacki, M., Nikolic, M., Topisirovic, L., Kojic, M.: Characterization of lactic acid bacteria isolated from artisanal Travnik young cheeses, sweet creams and sweet kajmaks over four seasons. Food Microbiol. 39 (2014): 27-38. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Characterization+of+lactic+acid+bacteria+isolated+from+artisanal+Travnik+young+cheeses%2C+sweet+creams+and+sweet+kajmaks+over+four+seasons 

Veljović, K., Terzić-Vidojević, A., Tolinački, M., Kojić, M., Topisirović, L. Molecular analysis of enterolysin A and entl gene cluster from natural isolate Enterococcus faecalis BGPT1-10P. Genetika 45 (2013): 479-492.  http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=053400121302479V&AspxAutoDetectCookieSupport=1#.VE5BPyLF-Nc 

Begovic, J., Jovcic, B., Papic-Obradovic, M., Veljovic, K., Lukic, J., Kojic, M., Topisirovic, L.: Genotypic diversity and virulent factors of Staphylococcus epidermidis isolated from human breast milk. 168 (2013) (2) 77-83. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Genotypic+diversity+and+virulent+factors+of+Staphylococcus+epidermidis+isolated+from+human+breast+milk 

Kojic, M., Jovcic, B., Strahinic, I., Begovic, J., Lozo, J., Veljovic, K., Topisirovic, L.: Cloning and expression of novel lactococcal aggregation factor from Lactococcus lactis subsp. lactis BGKP1. BMC Microbiol. 11 (2011) 265. doi:10.1186/1471-2180-11-265.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22182285 

Begovic, J., Brandsma, J. B., Jovcic, B., Tolinacki, M., Veljovic, K., Meijer, W. C., Topisirovic, L.: Analysis of dominant lactic acid bacteria from artisanal raw milk cheeses on the mountain Stara planina, Serbia. 63 (1) (2011) 11-20.  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2011/0354-46641101011B.pdf 

Danilović, B., Joković, N., Petrović, L., Veljović, K., Tolinački, M., Savić, D.: The characterisation of lactic acid bacteria during the fermentation of an artisan Serbian sausage (Petrovská Klobása). Meat Science, 88 (2011) 668-674.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+characterisation+of+lactic+acid+bacteria+during+the+fermentation+of+an+artisan+Serbian+sausage+(Petrovsk%C3%A1+Klob%C3%A1sa) 

Veljovic, K., Fira, D., Terzic-Vidojevic, A., Abriouel, H., Galvez, A., Topisirovic, L.: Evaluation of antimicrobial and proteolytic activity of enterococci isolated from fermented products. 230 (2009) 63-70. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00217-009-1137-6#page-1 

Terzic-Vidojevic, A., Veljovic, K., Tolinacki, M., Nikolic, M., Ostojic, M., Topisirovic, L.: Characterization of lactic acid bacteria isolated from artisanal Zlatar cheeses produced at two different geographical locations. Genetika 41 (2009) 117-136.  http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0534-00120901117T#.VE5DUSLF-Nc 

Valenzuela, A. S., ben Omar, N., Abriouel, H., López, R. L., Veljovic, K., Caňamero, M. M., Kojic, M., Topisirovic, L., Gálvez, A.: Virulence factors, antibiotic resistance, and bacteriocins in enterococci from artisan foods of animal origin. Food Control, 20 (2009) 381-385. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713508001710 

Topisirovic, L., Veljovic, K.,Terzic Vidojevic, A., Strahinic, I., Kojic, M.: Comparative analysis of antimicrobial and proteolytic activity of lactic acid bacteria isolated from Zlatar cheese. Genetika 39 (2007) 125-138. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0534-0012/2007/0534-00120702125T.pdf 

Veljovic, K., Terzic-Vidojevic, A., Vukasinovic, M., Strahinic, I., Begovic, J., Lozo, J., Ostojic, M., Topisirovic, L.: Preliminary characterization of lactic acid bacteria isolated from Zlatar cheese. J. Appl. Microbiol. 103 (2007) 2142-2152.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Preliminary+characterization+of+lactic+acid+bacteria+isolated+from+Zlatar+cheese

Terzic-Vidojevic, A., Vukasinovic, M., Veljovic, K., Ostojic, M., Topisirovic, L.: Characterization of Microflora in Homemade Semi-hard White Zlatar Cheese. Int. J. Food Microbiol.114 (2007) 36-42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Characterization+of+Microflora+in+Homemade+Semi-hard+White+Zlatar+Cheese

ПАТЕНТИ

Голић Н., Терзић-Видојевић А., Вељовић К., Мрваљевић И.: "Нова пробиотичка стартер култура за хуману и анималну примену", национална и међународна (ПЦТ) пријава патента код Завода за интелектуалну својину Републике Србије. Објављен патент 22.06.2017.

Please publish modules in offcanvas position.