Проучавање сигналних путева и епигенетичких механизама укључених у контролу експресије хуманих SOX гена: даље расветљавање њихове улоге у одређивању судбине и диференцијације ћелија

Руководилац: Др Милена Стевановић

SOX протеини чине многобројну фамилију транскрипционих фактора укључених у контролу разних процеса током развића. У току развића нервног система, SOXB1 протеини (SОX1-3) контролишу одржавање плурипотентности, одређивање судбине ћелија и терминалну диференцијацију. У адултном мозгу ови гени настављају да одржавају неуралне прогениторе и контролишу адултну неурогенезу. SОX18 протеин (члан SОXF групе) важан je регулаторни фактор у развићу крвних судова, одговоран за специјализацију ендотелијалних ћелија, диференцијацију, нормалну и туморску ангиогенезу. Планирано је проучавање ефеката Wnt и Sonic Hedgehog (SH) сигналних путева на експресију одабраних SОX гена и њихов утицај на неуралну диференцијацију, као и на ангиогени потенцијал ендотелијалних ћелија. Такође, предложена је анализа утицаја епигенетичких механизама, као што су ДНК метилација, хистонске модификације и утишавање експресије гена помоћу микроРНК, на експресију SОX гена. Планирано је и проучавање ефеката промена у експресији SОX гена на одређивање судбине и диференцијацију ћелија. Предложени пројекат ће објединити различите приступе у изучавању механизама који контролишу експресију хуманих SОX гена. Боље разумевање транскрипционе и епигенетичке регулације експресије SОX гена, удружено са резултатима добијеним изучавањем ефеката повећане експресије и нарушавања функције, допринеће расветљавању улоге ових гена у контроли диференцијације као и у бројним физиолошким процесима.

Please publish modules in offcanvas position.