Избори у звања

Избор у звање – др Бранка Зукић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Бранке Зукић у научно звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Павловић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, Проф. др Светлана Радовић, редовни професор Биолошког факултета, Универзитет у Београду, члан Комисије и др Гордана Никчевић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 09. јула 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности. 

Избор у звање – др Јелена Ђокић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Јелене Ђокић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Наташа Голић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Маја Толиначки, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и академик Миодраг Чолић, Институт за примену нуклеарне енергије (ИНЕП), члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 09. јула 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – Душан Радојевић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор кандидата Душана Радојевића у истраживачко звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јелена Ђокић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије,  др Наташа Голић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Мирослав Динић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидата у истраживачко звање, се од 24.јуна 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Алексић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство – Универзитет у Београду је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Јелене Алексић у научно звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Ивана Страхинић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, Академик Милена Стевановић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан Комисије и Проф. др Светлана Радовић, редовни професор Биолошког факултета, Универзитет у Београду, члан Комисије, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 04. јуна 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Сања Шкаро Богојевић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор кандидаткиње др Сање Шкаро Богојевић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Сандра Војновић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и Проф. др Веселин Маслак, ванредни професор, Хемијског факултета Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 13. маја 2020. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Please publish modules in offcanvas position.