Избори у звања

Избор у звање – др Ивана Алексић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Иване Алексић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Лидија Шенеровић, виши научни сарадник, ИМГГИ, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Ивана Морић, виши научни сарадник, ИМГГИ, Универзитет у Београду, члан и Проф. др Славиша Станковић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 15. новембра 2019. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Светлана Соковић Бајић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Светлане Соковић Бајић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Маја Толиначки, виши научни сарадник, ИМГГИ, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Јелена Ђокић, научни сарадник, ИМГГИ, Универзитет у Београду, члан и др Бранко Јовчић, ванредни професор Универзитет у Београду – Биолошки факултет, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 14. новембра 2019. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Валентина Ђорђевић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Валентине Ђорђевић у научно звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Драгица Радојковић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, Проф. др Ивана Новаковић, редовни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду, члан и др Снежана Којић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 07. новембра 2019. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Исидора Петровић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Исидоре Петровић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Наташа Ковачевић Грујичић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, академик Милена Стевановић, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и Проф. др Светлана Радовић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 07. новембра 2019. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Маја Стојиљковић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Маје Стојиљковић у научно звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Павловић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Светлана Радовић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан и др Гордана Никчевић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 10. октобра 2019. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Ива Прунер

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Иве Прунер у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранко Томић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Бранко Јовчић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан и др Валентина Ђорђевић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 10. октобра 2019. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Бојан Павловић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Бојана Павловића у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ивана Страхинић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Јелена Беговић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Сергеј Томић, научни сарадник, ИНЕП, члан, као и пропратни материјал за избор кандидата у научно звање, се од 10. октобра 2019. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Никола Поповић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Николе Поповића у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Катарина Вељовић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду, председник Комисије, др Јелена Ђокић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду, члан и др Бранко Јовчић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидата у научно звање, се од 12. септембра 2019. године налази у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Анита Скакић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Аните Скакић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Павловић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду, председник Комисије, др Светлана Радовић, редовни професор, Биолошки факултет Универзитета у Београду, члан и др Маја Стојиљковић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 06. августа 2019. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Владимир Гашић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Владимира Гашић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Никола Котур, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду, председник Комисије, др Светлана Радовић, редовни професор, Биолошки факултет Универзитета у Београду, члан и др Бранка Зукић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидата у научно звање, се од 06. августа 2019. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Марјановић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Јелене Марјановић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Данијела Дракулић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду, председник Комисије, академик Милена Стевановић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду,члан и др Горан Брајушковић, редовни професор, Биолошки факултет Универзитета у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 06. августа 2019. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Please publish modules in offcanvas position.