Избори у звања

Избор у научно звање – др Мирослав Динић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Мирослава Динића у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јованка Лукић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Јелена Ђокић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Марина Миленковић, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидата у научно звање, се од 05. јула 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Реизбор у истраживачко звање – Анита Скакић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за реизбор Аните Скакић у истраживачко звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Павловић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Наташа Тошић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Весна Спасовски, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за реизбор кандидаткиње у истраживачко звање, се од 05. јула 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у истраживачко звање – Ивана Николић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор Иване Николић у истраживачко звање истраживач приправник. Извештај Комисије у саставу: др Гордана Тимотијевић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Јелена Самарџић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Јованка Миљуш-Ђукић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у истраживачко звање, се од 05. јула 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у истраживачко звање – Јелена Петковић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор Јелене Петковић у истраживачко звање истраживач приправник. Извештај Комисије у саставу: др Мира Милисављевић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Милорад Којић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Јелена Самарџић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у истраживачко звање, се од 05. јула 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Реизбор у научно звање – др Весна Спасовски

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за реизбор др Весне Спасовски у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Павловић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Наташа Тошић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Светлана Радовић, редовни професор Биолошког факултета, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за реизбор кандидаткиње у научно звање, се од 07. јуна 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

  Избор у научно звање – др Сандра Драгичевић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Сандре Драгичевић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Александра Николић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Душанка Савић-Павићевић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан и др Драгица Радојковић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 07. јуна 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

  Избор у научно звање – др Данијела Станисављевић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Данијеле Станисављевић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Марија Швиртлих, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, Академик Милена Стевановић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Душанка Савић-Павићевић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 07. јуна 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

  Избор у научно звање – др Јованка Лукић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Јованке Лукић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Наташа Голић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Амарела Терзић-Видојевић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Јелена Лозо, ванредни професор Биолошког факултета, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 09. маја 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

  Избор у научно звање – др Мира Милисављевић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Мире Милисављевић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Милорад Којић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Ђорђе Фира, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан и др Јованка Миљуш-Ђукић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 09. маја 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Please publish modules in offcanvas position.