Ивана Алексић

Истраживач сарадник
Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444а, 11010 Београд, Србија
Моб: +381 65 39 76 034
Тел: +381 11 39 76 034
Фаkс: +381 11 39 75 808
Е-маил: ivana_aleksic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2015 - Студент докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у Београду
2015 - Мастер Биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2014 - Дипломирани биолог, Биолошки факутет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2016 - истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ), Универзитет у Београду

РАДНО ИСКУСТВО

2016 - истраживач приправник у лабораторији за молекуларну генетику и екологију микроорганизама,
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду
2013-2016 - Волонтер у лабораторији за молекуларну генетику и екологију микроорганизама,
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Секундарни метаболити земљишних бактерија
  • Бактеријски биофилмови
  • Quorum sensing

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2017 - Члан Друштва генетичара Србије
2017 - Члан Српског друштва за молекуларну биологију
2015 - Члан Удружења микробиолога Србије

ОДАБРАНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

  • Aleksic I, Petkovic M, Jovanovic M, Milivojevic D, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J, Senerovic L. (2017) Anti-biofilm properties of bacterial Di-Rhamnolipids and their semi-synthetic amide derivatives. Front. Microbiol. doi: 10.3389/fmicb.2017.02454
  • Aleksic I, Segan S, Andric F, Zlatovic M, Moric I, Opsenica D, Senerovic L, (2017) Long-Chain 4-Aminoquinolinesas Quorum sensing inhibitors in Serratia marcescens and Pseudomonas aeruginosa. ACS Chem. Biol. 12(5), 1425-1434 
  • Glisic B, Aleksic I, Comba P, Wadepohl H, Ilic-Tomic T, Nikodinovic-Runic J, and Djuran M. (2016) Copper(II) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles as effective inhibitors of quorum sensing activity in Pseudomonas aeruginosa. RSCAdv.DOI: 10.1039/C6RA19902J
  • Pekmezovic M, Aleksic I, Barac A, Arsic-Arsnijevic V, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J, and Senerovic L. (2016) Prevention of polymicrobial biofilms composed of Pseudomonas aeruginosa and pathogenic fungi by essential oils from selected Citrus species. Pathog.Dis. DOI: 10.1093/femspd/ftw102

Please publish modules in offcanvas position.