Душан Миливојевић

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:    +381 65 397 60 34
Teл:      +381 11 39 76 034
Факс:    +381 11 39 75 808
E-mail: dusan.milivojevic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2018 - Доктор медицинских наука – ветерина, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду
2014 - доктор ветеринарске медицине, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2019 - Научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), Универзитет у Београду
2016 - 2019 Истраживач сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), Универзитет у Београду
2014 – 2016 истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), Универзитет у Београду

РАДНО ИСКУСТВО

2014 - сарадник у Лабораторији за молекуларну генетику и екологију микроорганизама, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Бактеријски биофилмови
  • Qуорум сенсинг
  • Хост-патоген интеракције
  • Примена молекуларних метода у дијагностици инфективних болести животиња

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2014 - члан Удружења микробиолога Србије
2005 - 2011 - члан Волонтерског сервиса Србије (Млади истраживачи Србије)

ОДАБРАНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Aleksic I, Jeremic J, Milivojevic D, Ilic-Tomic T, Segan S, Zlatovic M, Opsenica D, Senerovic L. N-benzyl derivatives of long-chained-4-amino-7-chloro-quinolines as inhibitors of pyocyanin production in Pseudomonas aeruginosa. ACS Chem. Biol. (2019) DOI: 10.1021/acschembio.9b00682

Milivojevic D, Šumonja N, Medic S, Pavic A, Moric I, Vasiljevic B, Senerovic L, Nikodinovic-Runic J (2018). Biofilm forming ability and infection potential of  Pseudomonas aeruginosa strains isolated from animals and humans. Pathog Dis DOI: 10.1093/femspd/fty041

Aleksic I, Petkovic M, Jovanovic M, Milivojevic D, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J,Senerovic L (2017). Anti-biofilm properties of bacterial Di-Rhamnolipids and their semisynthetic amide derivatives. Front Microbiol DOI: 10.3389/fmicb.2017.02454  

Glisic B, Senerovic L,  Comba P, Wadepohl H, Veselinovic A, Milivojevic D, Djuran M, Nikodinovic-Runic J. Silver(I) complexes with phthalazine and quinazoline as effective agents against pathogenic Pseudomonas aeruginosa strains. J Inorg Biochem  (2016) 155, 115 – 128. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013415301276

Savic N, Milivojevic  D, Glisic  B, Ilic-Tomic T,  Veselinovic J, Pavic A, Vasiljevic B,   Nikodinovic-Runic J, Djurana M (2016).  A comparative antimicrobial and toxicological study of gold(III) and silver(I) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles: synergistic activity and improved selectivity index of Au(III)/Ag(I) complexes mixture. RSC Adv 6, 13193-13206

Aksentijevic K, Asanin J, Milivojevic D, Colovic S, Buturac A, Cindric M, Misic D  (2016). Differentiation between Pseudomonas and Stenotrophomonas species isolated from fish using molecular and maldi-tof method. Acta Vet-Beograd  66, 304 - 316

Please publish modules in offcanvas position.