Данијела Станисављевић

Истраживач сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 65 3976212
Teл:    +381 11 3976212
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: danijelastanisavljevic@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2011 - Студент докторских студија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2004-2011 - Дипломирани биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2013 - Истраживач сарадник, Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ
2011 - 2013 - Истраживач приправник, Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2011 - Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Анализа експресије SОXB гена током in vitro неуралне диференцијације ембрионалних карциномских ћелија.
  • Анализа молекуларних механизама који укључују хумане SОXB гене током ин витро процеса неурогенезе и онкогене трансформације ћелија.
  • Карактеризација функције хуманог SОX14 гена.
  • Увођење и примена флуоресцентне ин ситу хибридизације (FISH) за детекцију нумеричких и структурних аберација код човека.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Stanisavljevic D, Petrovic I, Vukovic V, Schwirtlich M, Gredic M, Stevanovic M, Popovic J. 2017. SOX14 activates the p53 signaling pathway and induces apoptosis in a cervical carcinoma cell line. PLoS One. Sep 19;12(9):e0184686. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184686

Popovic J.,Stanisavljevic D.,Schwirtlich M.,Klajn A.,Marjanovic J.,Stevanovic M. Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells. 2014. PloS One.Mar 17;9(3) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637840

Mojsin M, Topalovic V, Vicentic JM, Schwirtlich M, Stanisavljevic D, Drakulic D,   Stevanovic M. 2015. Crosstalk between SOXB1 proteins and WNT/β-catenin signaling in NT2/D1 cells.Histochem Cell Biol. 144(5):429-41. https://link.springer.com/article/10.1007/s00418-015-1352-0

Smiljkovic M, Stanisavljevic D, Stojkovic D, Petrovic I, Marjanovic Vicentic J, Popovic J, Golic Grdadolnik S, Markovic D, Sankovic-Babice S, Glamoclija J, Stevanovic M, Sokovic M. 2017. Apigenin-7-O-glucoside versus apigenin: Insight into the modes of anticandidal and cytotoxic actions. EXCLI J. May 23;16:795-807.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5547395/

Spasojevic N., Jovanovic P., Stanisavljevic D., Stefanovic B., Dronjak S. Hypothalamic noradrenaline synthesis, uptake and storage in rats during adaptation to long-term individual housing. 2013. Neurochemical Journal, 7 (2), 139-143. http://link.springer.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/article/10.1134/S1819712413020050

Spasojevic N., Stanisavljevic D., Gavrilovic L., Jovanovic P., Cucakovic A., Dronjak S.  Hippocampal asymmetry in expression of catecholamine synthesizing enzyme and transporters in socially isolated rats. 2012. Neuroendocrinology Letters, 33, 631-635. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23160224

Stanisavljevic D, Petrovic I, Vukovic V, Schwirtlich M, Gredic M, Stevanovic M, Popovic J. 2017. SOX14 activates the p53 signaling pathway and induces apoptosis in a cervical carcinoma cell line. PLoS One. Sep 19;12(9):e0184686. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184686

Popovic J.,Stanisavljevic D.,Schwirtlich M.,Klajn A.,Marjanovic J.,Stevanovic M. Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells. 2014. PloS One.Mar 17;9(3) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637840

Mojsin M, Topalovic V, Vicentic JM, Schwirtlich M, Stanisavljevic D, Drakulic D,   Stevanovic M. 2015. Crosstalk between SOXB1 proteins and WNT/β-catenin signaling in NT2/D1 cells.Histochem Cell Biol. 144(5):429-41. https://link.springer.com/article/10.1007/s00418-015-1352-0

Smiljkovic M, Stanisavljevic D, Stojkovic D, Petrovic I, Marjanovic Vicentic J, Popovic J, Golic Grdadolnik S, Markovic D, Sankovic-Babice S, Glamoclija J, Stevanovic M, Sokovic M. 2017. Apigenin-7-O-glucoside versus apigenin: Insight into the modes of anticandidal and cytotoxic actions. EXCLI J. May 23;16:795-807.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5547395/

Spasojevic N., Jovanovic P., Stanisavljevic D., Stefanovic B., Dronjak S. Hypothalamic noradrenaline synthesis, uptake and storage in rats during adaptation to long-term individual housing. 2013. Neurochemical Journal, 7 (2), 139-143. http://link.springer.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/article/10.1134/S1819712413020050

Spasojevic N., Stanisavljevic D., Gavrilovic L., Jovanovic P., Cucakovic A., Dronjak S.  Hippocampal asymmetry in expression of catecholamine synthesizing enzyme and transporters in socially isolated rats. 2012. Neuroendocrinology Letters, 33, 631-635. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23160224

Main Menu

Please publish modules in offcanvas position.