Гордана Никчевић

Научни саветник
Лабораторија за молекуларну биомедицину

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444а, 11010 Београд, Србија
Моб: +381 64 208 49 06
Тел:  +381 11 397 64 45
Фаx: +381 11 397 58 08
Е-маил: gordnik@imgge.bg.ac.rs                                   

OБРАЗОВАЊЕ

1998 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(наслов тезе: "Утицај експресије каталитичког домена киназе лаког ланца миозина на контрактилна својства не-мишићних ћелија")
1988 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
1984 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВO

2016 - научни саветник, ИМГГИ, УБ
2006 - 2016 - виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2000 - 2006 - научни сарадник, ИМГГИ, УБ
1993 - 2000 - гостујући истраживач, Универзитет у Илиноису, Чикаго, САД 
1988 - 1993 - истраживач сарадник, ИМГГИ
1986 - 1988 - истраживач приправник, Центар за генетичко инжењерство, Београд

РАДНО ИСКУСТВО

2014 - предавач на докторским студијама на Биолошком факултету (БФ), УБ, у оквиру студијског програма: Персонализована медицина и фармакогеномика
2008 - предавач на докторским студијама на БФ, УБ, у оквиру студијског програма: Методолошки приступи у молекуларној биологији
2007 - предавач на докторским студијама на БФ, УБ, у оквиру студијског програма: Молекуларна биологија гена

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

2013 - председник Научног већа ИМГГИ, УБ
2010 - заменик председника Управног одбора ИМГГИ, УБ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Изучавање молекуларних механизама укључених у регулацију експресије одабраних еукариотских гена. Истраживање молекуларне основе различитих ретких болести, анализа генетичких полиморфизама који су значајни за оптимизацију фармако-терапије инфламаторних болести. Примена анималних мезенхималних матичних ћелија адипозног ткива у регенеративној медицини и ткивном инжењерству. Изучавање приступа за повећање терапеутског капацитета ових ћелија генетичким модификацијама - експримирањем специфичних трансгена чији продукти би поспешили ремоделовање коштаног и хрскавичавог ткива.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 1. Stanković B, Radlović N, Leković Z, Ristić D, Radlović V, Nikčević G, Kotur N, Vučićević K, Kostić T, Pavlović S, Zukic B. HLAgenotyping inpediatric celiacdiseasepatients. Bosn J Basic Med Sci 2014: 14, 171-176. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25172978
 2. Srzentić S, Spasovski V, Spasovski D, Zivković Z, Matanović D, Bascarević Z, Supić ZT, Stojiljković M, Karan-Djurasević T, Stanković B, Pavlović S, Nikcević G, Vukasinović Z. Association of gene variants in TLR4 and IL-6 genes with Perthes disease. Srp Arh Celok Lek 2014: 142, 450-456. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25233690
 3. SpasovskiV, TosicN, NikcevicG, StojiljkovicM, ZukicB, RadmilovicM, Karan – DjurasevicT, SrzenticS, ColovicM, PavlovicS. The influence of novel transcriptional regulatory element in intron 14 on expression of Janus kinase 2 gene in myeloproliferative neoplasms. J Appl Genet 2013: 54, 21-26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23188718
 4. Kotur N, Stankovic B, Kassela K, Georgitsi M, Vicha A, Dokmanovic L, Janic D, Krstovski N, Klaassen K, Radmilovic M, Stojiljkovic M, Nikcevic G, Simeonidis A, Sivolapenko G, Pavlovic S, Patrinos GP, Zukic B. Six-mercaptopurine influences TPMT gene transcription in a TPMT gene promoter variable number of tandem repeats-dependent manner. Pharmacogenomics 2012: 13, 283-295. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22304581
 5. Nikčević G., Kovačević-Grujičić N.,  Mojsin M., Krstić A., Savić T., and Stevanović M. Regulation of the SOX3 Gene Expression by Retinoid Receptors. Physiol Res 2011: 60, S83-S91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21777018
 6. Stojiljkovic M., Zukic B., Tosic N., Karan-Djurasevic T., Spasovski V., Nikcevic G. and Pavlovic S. Noveltranscriptionalregulatoryelementinthephenylalaninehydroxylasegeneintron 8. Mol Genet Metab 2010: 101, 81-83. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20599406
 7. Nikčević G, Savić T, Kovačević-Grujičić N. and Stevanović M, Up-regulation of the SOX3 gene expression by retinoic acid: characterization of the novel promoter-response element and the retinoid receptors involved. J Neurochem 2008: 107, 1206-1215. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18786169
 8. Mojsin M, Grujicic KN, Nikcevic G, Krstic A, Savic T, Stevanovic M. Mapping of the RXRalpha binding elements involved in retinoic acid induced transcriptional activation of the human SOX3 gene. Neurosci Res 2006: 56, 409-418. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17005281
 9. Nikčević, G., Kovačević-Grujičić, N. and Stevanović, M. Improved transfection efficiency of cultured human cells. Cell Biol Int  2003: 27, 735-737. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12972278
 10. Nikčević, G., Perhonen, M., Boateng, S. and Russell, B. Translation is regulated via the 3’ untranslated region of a-myosin heavy chain mRNA by calcium but not by its localization. J Muscle Res Cell M  2000: 21, 599-607. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11206137
 11. Nikčević, G., Heidkamp, M., Perhonen, M. and Russell, B. Mechanical activity in heart regulates translation of a-myosin heavy chain mRNA but not its localization. Am J Physiol-Heart Circ 1999: 276, H2013-H2019. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10362682
 12. Hecht, G.A., Pestić, L., Nikčević, G., Koutsouris, A., Tripuraneni, J., Lorimer, D., Nowak, G., Guerriero, V., Elson, E. and de Lanerolle, P. Expression of the catalytic domain of myosin light chain kinase increases paracellular permeability. Am J Physiol-Cell Physiol 1996: 271, C1678‑C1684. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8944652
 13. Obara, K., Nikčević, G., Pestić, L., Nowak, G., Guerriero, V., Paul, R.J., Elson, E.L. and de Lanerolle, P. Fibroblast contractility without an increase in basal myosin light chain phosphorylation in wild type cells and cells expressing the catalytic domain of myosin light chain kinase. J Biol Chem 1995: 270, 18734‑18737. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7642521
 14. Marjanović, J., Savković, S., Nikčević, G., Glišin, V., Ivanović, Z., Milenković, P. and Popović, Z.  The disbalance of a‑ and b‑globins in anemic Belgrade rat red blood cells.Biochem Bioph Res Co 1994: 201, 115‑122. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8198563
 15. Knežić, Z., Nikčević, G., Marjanović, J., Glišin, V. and Popović, Z.  Constitutive interferon expression from retroviral vector. Antivir Res 1993: 22, 215‑221. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8279813
 

Please publish modules in offcanvas position.