Бранко Томић

Виши научни сарадник
Лабораторија за молекуларну биологију

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:   +381 64 3976658
Teл:     +381 11 3976658
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: kobran@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2012 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(Структура тополошки затворене ори секвенце дихидрофолатредуктазног локуса у интеракцији са иницијационим протеином ОРЦ)
2005 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2018 - Виши научни сарадник,ИМГГИ, УБ
2013-2018 - Научни сарадник,ИМГГИ, УБ
2007-2013 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2005-2007 - истраживач приправник, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2016 - Руководилац Сектора за лабораторијска испитивања ИМГГИ
2013
- предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Молекуларна биологија

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

обрада 3' краја гена за протромбин и регулација експресије гена за протромбин
протеин-ДНК интеракције,функционална анализа генских варијанти 3' краја гена за протромбин, 3' крај гена за протромбин у етиологији тромбофилије, канцера и инфламације,
дефинисање нових тромбофилних маркера наследна тромбофилија

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Determination of transgene copy number in stably transfected mammalian cells by PCR-capillary electrophoresis assay. Pruner I, Djordjevic V, Gvozdenov M, Tomic B, Radojkovic D. Biochem Genet. 2014 Apr;52(3-4):159-65. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24292648]

The 3'end prothrombin gene variants in patients with different thrombotic events. Djordjevic V, Pruner I, Tomic B, Nestorovic A, Gvozdenov M, Kovac M, Radojkovic D. Lab Med. 2014 Fall;45(4):309-14 [ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25316662]

Human initiation protein Orc4 prefers triple stranded DNA. Kusic J, Tomic B, Divac A, Kojic S.

Mol Biol Rep. 2010 Jun;37(5):2317-22.[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19690980]

Novel ORC4L gene mutation in B-cell lymphoproliferative disorders. Radojkovic M, Ristic S, Divac A, Tomic B, Nestorovic A, Radojkovic D.Am J Med Sci. 2009 Dec;338(6):527-9.[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010161]

Formation of noncanonical DNA structures mediated by human ORC4, a protein component of the origin recognition complex. Stefanovic D, Kusic J, Divac A, Tomic B. Biochemistry. 2008 Aug 19;47(33):8760-7.[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18652488]

Analysis of common CFTR polymorphisms 5T, M470V and R75Q in healthy Serbian population. Nikolic A, Divac A, Stankovic M, Dinic J, Tomic B, Ljujic M. Genetika. 2006 Jul;42(7):996-8.[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16915933

Please publish modules in offcanvas position.