Бранка Васиљевић

Научни саветник
Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама (ЛМГЕМ)

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:   +381 64 8044087
Teл:     +381 11 3976034
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: brankav@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

1988 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ)
1980 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
1977 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2005 - Научни саветник, ИМГГИ, УБ
1994 – 1998 - Виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ
1989 – 1994 - Научни сарадник, ИМГГИ, УБ
1980 – 1986 - Истраживач сарадник, Лабораторија за молекуларну биологију, Институт за нуклеарне науке "Винча", УБ
1977 – 1980 - Истраживач асистент, Лабораторија за молекуларну биологију, Институт за нуклеарне науке "Винча", УБ  

РАДНО ИСКУСТВО

1998 - Руководилац лабораторије, Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама, ИМГГИ, УБ
1999 – 2011
- Директор, ИМГГИ
1999 – 2011 - Liaison officer ICGEB
1998 – 2003 - Ванредни професор, Мол. ген., Биолошки факултет, Универзитет у Београду
1997 - 1999 - Заменик директора, ИМГГИ
1997 – 1999 - Предавач, Молекуларна генетика, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
1991 – 1998 - Доцент, Молекуларна генетика, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
1989 – 1991 - Предавач, Молекуларна биологија, ПМФ, Универзитет у Новом Саду

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2014 – Председник Друштва генетичара Србије
2012 - Делегат Удружења микробиолога Србије у FEMS-у
2012 – 2015 Члан Савета Универзитета у Београду
2009 – 2014 Члан Националне комисије за сарадњу са UNESCOm
2007 – 2010 - Члан Сената Универзитета у Београду
2006 -2010 - Заменик председника Већа института Универзитета у Београду
2003 - Председник Управног одбора Фондације “Горан Љубијанкић”
2002 - Члан Савета Биолошког факултета, Универзитета у Београду
1991 - Post-doctoral Research Fellow, Department of Biochemistry, University of Leicester, UK
1990 – 1997 - Заменик председника Научног већа, ИМГГИ
1988 – 1989 - Post-doctoral Research Fellow, Department of Biochemistry, University of Leicester, UK
1982 – 1983 - Research Fellow, Lehrstuhl für Microbiologie der Universität Munchen, Germany

ЧЛАНСТВА

ASM – American Society for Microbiology
Удружење микробиолога Србије – Члан Председништва и делегат у ФЕМСу
Друштво генетичара Србије – Председник и члан уређивачког одбора часописа Генетика
Српско биолошко друштво
Српско друштво за молекуларну биологију

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Молекуларна генетика

  • Молекуларна генетика актиномицета;
  • Механизми резистенције на аминогликозидне антибиотике;
  • Експресија и регулација гена;
  • Микробиолошки диверзитет и екологија
  • Изучавање микробиолошког диверзитета различитих срединских узорака коришчењем метагеномског и традиционалног приступа;
  • Микробиолошки диверзитет као извор нових гена и метаболита;
  • Колекција микроорганизама, филогенетска анализа и изучавање секундарних метаболита.
  • Молекуларна биотехнологија
  • Изолација интересантних микроорганизама, ензима и метаболита са потенцијалном применом у биоремедијацији и биотехнологији.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Aleksic I., Petkovic M., Jovanovic M., Milivojevic D., Vasiljevic B., Nikodinovic-Runic J.  and  Senerovic L. (2017). Anti-biofilm properties of bacterial di-rhamnolipids and their semi-synthetic amide derivatives. Front Microbiol, Vol. 8, Article number 2454 doi.org/10.3389/fmicb.2017.02454 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29276509

Pekmezovic M, Aleksic I, Barac A, Arsic-Arsnijevic V, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J, and Senerovic L. (2016) Prevention of polymicrobial biofilms composed of Pseudomonas aeruginosa and pathogenic fungi by essential oils from selected Citrus species. Pathog. Dis. DOI: 10.1093/femspd/ftw102  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27702795

Savic N, Milivojevic D, Glisic B, Ilic-Tomic T, Veselinovic J, Pavic A, Vasiljevic B,   Nikodinovic-Runic J, Djurana M. (2016)  A comparative antimicrobial and toxicological study of gold(III) and silver(I) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles: synergistic activity and improved selectivity index of Au(III)/Ag(I) complexes mixture. RSC Adv. 6, 13193-13206

Djokic L, Spasic J, Jeremic S, Vasiljevic B, Prodanovic O, Prodanovic R, Nikodinovic-Runic J. (2015) Immobilization of Escherichia coli cells expressing 4-oxalocrotonate tautomerase for improved biotransformation of β-nitrostyrene. Bioprocess Biosyst. Eng. 38(12), 2389-2395. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26410191

Ilic-Tomic T, Gencic M, Zivkovic M, Vasiljevic B, Djokic L, Nikodinovic-Runic J, Radulovic N.    (2015) Structural diversity and possible functional roles of free fatty acids of the novel soil isolate Streptomyces sp. NP10. Appl. Microbiol. Biotechnol. 99(11), 4815-4833. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25636833

Pavic A, Ilic-Tomic T, Pacevski A, Nedeljkovic T, Vasiljevic B, Moric I. (2015) Diversity and biodeteriorative potential of bacterial isolates from deteriorated modern combined-technique canvas painting. Int. Biodeter. Biodeg. 97, 40-50.

Stankovic N, Senerovic L, Ilic-Tomic T, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J. Properties and applications of undecylprodigiosin and other bacterial prodigiosins. Appl Microbiol Biotechnol (2014) 98, 3841-3858. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 24562326 

Nikodinovic-Runic J, Mojic M, Kang Y, Maksimovic-Ivanic D, Mijatovic S, Vasiljevic B, Stamenkovic V, Senerovic L. Undecylprodigiosin conjugated monodisperse gold nanoparticles efficiently cause apoptosis in colon cancer cells in vitro. J Mater Chem B (2014) 2 (21), 3271 - 3281.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 24562326 

Stankovic, N., Senerovic, L., Bojic-Trbojevic, Z., Vuckovic, I., Vicovac, Lj., Vasiljevic, B., Nikodinovic-Runic, J. Didehydroroflamycoin (DDHR) pentaene macrolide family from Streptomyces durmitorensis MS405T: Production optimization and antimicrobial activity. J Appl Microbiol (2013) 115(6):1297-306. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 23941529

Djokic, L., Narancic, T., Biocanin, M., Saljnikov, E., Casey, E., Vasiljevic, B., Nikodinovic-Runic, J. Phenol removal from four different natural soil types by Bacillus sp.PS11.Applied Soil Ecology (2013) 70, 1-8. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313000966

Stankovic, N., Radulovic, V., Petkovic, M., Vuckovic, I., Jadranin, M., Vasiljevic, B., Nikodinovic-Runic, J. Streptomyces sp. JS520 produces exceptionally high quantities of undecylprodigiosin with antibacterial, antioxidative, and UV-protective properties. Appl Microbiol Biotechnol (2012) 96, 1217-31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 22767180

Narancic, T., Djokic, L., Kenny, S.T., O'Connor, K.E., Radulovic, V., Nikodinovic-Runic, J., Vasiljevic, B. Metabolic versatility of Gram-positive microbial isolates from contaminated river sediments. J. Hazard. Mater. (2012) 215-216, 243-51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 22421345

Djokic, L., Narancic, T., Nikodinovic-Runic, J., Savic, M., Vasiljevic, B. Isolation and characterization of four novel Gram-positive bacteria associated with the rhizosphere of two endemorelict plants capable of degrading a broad range of aromatic substrates, Appl Microbiol Biotechnol (2011) 91, 1227-1238. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 21706169

Stodulkova, E., Kuzma, M., Hench, I. B., Cerny, J., Kralova, J., Novak, P., Chudickova, M., Savic, M., Djokic, L., Vasiljevic, B., Flieger, M. New polyene macrolide family produced by submerged culture of Streptomyces durmitorensis. J Antibiot (Tokyo) (2011) 64, 717-22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 21915134

Đokić, L., Savić, M., Narančić, T., Vasiljević, B. Metagenomic analysis of soil microbial communities. Arch. Biol. Sci. (2010) 62, 559-564. http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-46641003559D

Vojnović, S., Ilić-Tomić, T., Savić, M., Bajkić, S., I. Morić, B. Vasiljević: Comparative analysis of 16S rRNAmethyltransferases conferring resistance to amynoglycoside antibiotics in producing strains, in: Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology Vol. 1 (Ed. A. M. Vilas), Formatex Research Center, Spain, 2010, pp. 501-508. http://www.formatex.org/microbiology2

Savic, M., Lovric, J., Tomic, T. I., Vasiljevic, B., Conn, G. L. Determination of the target nucleosides for members of two families of 16S rRNA methyltransferases that confer resistance to partially overlapping groups of aminoglycoside antibiotics. Nucleic Acids Res (2009) 37, 5420-31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 19589804

Ilić – Tomić, T., Morić, I., Conn, G. L., Vasiljević, B. Aminoglycoside resistance genes sgm and kgmB protect bacterial but not yeast small ribosomal subunits in vitro despite high conservation of the rRNA site. Res. in Microbiol. (2008) 159, 658–662. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 18930134

Savić, M., Ilić – Tomić, T., Macmaster, R., Vasiljević, B., Conn, G. L. Critical Residues for Cofactor Binding and Catalytic Activity in the Aminoglycoside Resistance Methyltransferase Sgm. J. Bacteriol. (2008) 190, 5855–5861. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 18586937

Savić, M., Bratić I., Vasiljević, B. Streptomyces durmitorensis sp. nov., a producer of an FK506-like immunosuppressant. Int J Syst Evol Microbiol. (2007) 57, 2119-2124. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17766883

Please publish modules in offcanvas position.