Бојана Бановић Ђери

Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну биологију биљака

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:    +381 64 184 88 8
Teл:     +381 11 397 64 14
Факс:   +381 11 397 64 14
E-mail: bojanabanovic@imgge.bg.ac.rs  

ОБРАЗОВАЊЕ

2013 - доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
("Молекуларна основа ауто-инкомпатибилног система хељде (Fagopyrum esculentum Moench)")
2005 - дипломирани молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014 - данас - научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ), УБ
2009 - 2013 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2006 - 2008 - истраживач приправник, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2005 –данас - Лабораторија за молекуларну биологију биљака, ИМГГИ, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2017-2021 Представник Србије у COST акцији СА16120 „European Epitranscriptomics Network”

2017 Представник Србије у програму „Отворени свет” за размену стручњака са САД

2016-2017 Учесник ЦПН пројекта „Научна комби-нација” намењеним ђацима и наставницима у основним и средњим школама у Србији

2016-данас Члан Сектора за трансфер технологије, ИМГГИ, УБ

2015-2016 Програм усавршавања „TRAIN” за развој академских вештина, УБ у сарадњи са Фондацијом краља Бодуена

2015 Члан Организационог одбора Друге међународне конференције биологије биљака при Друштву за физиологију биљака Србије

2015 Стипендија COST акције BM1006 „SeqAhead” за учешће у биоинформатичкој радионици „Next Generation Sequencing data analysis”, Рига, Летонија

2015-2019 Представник Србије у COST акцији FA1407 „Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture”

2015-данас Потпредседник за науку „Belgrade International Molecular Life Science Conference for Students” (BIMLS)

2014-2015 Координатор ЕУ пројекта Ноћ истраживача „SCIMFONICOM 2014-15" H2020-MSCA-NIGHT-2014-633376

2014-данас Председник Комисије за Државно првенство истраживачких радова, Регионални центар за таленте Београд 2

2014 Стипендија EУ FP7 AllBio пројекта за учешће у биоинформатичкој радионици „ChIP- and DNase-seq data analysis workshop”, CSC-IT научни центар, Еспоо, Финска

2014 Члан Организационог одбора V међународног конгреса Друштва генетичара Србије 2014 Члан комисије за Биологију на Међународној конференцији младих научника „International Conference of Young Scientists” (ICYS)

2013 Учесник на ЕУ пројекту Ноћ истраживача SCIMFONICOM 2.013 FP7-PEOPLE-2013-NIGHT- 609724

2012-2015 Члан комисије за градско и регионално такмичење из области Биологије за средњошколце, Регионални центар за таленте Београд 2

2012–2013 Учесник на пројекту билатералне сарадње са Француском „Павле Савић" „Карактеризација генетичких ресурса боба (Vicia faba L.) у циљу повећања генетичке основе за оплемењивање ове ратарски значајне легуминозе” - „FABAGRALE”

2012 Учесник на ЕУ пројекту Ноћ истраживача SCIMFONICOM" FP7-PEOPLE-2012-NIGHT-316471

2010-2011 Учесник на пројекту билатералне сарадње са Француском „Павле Савић" „Озиме махунарке за повећану одрживост различитих агроекосистема” - „LEG-HIVER”

2007-2009 Координатор и ментор ИМГГИ летње школе Молекуларне биологије за стране студенте додипломских студија у сарадњи са „IAESTE”организацијом

Чланствa у Српском друштву за молекуларну биологију, Друштву генетичара Србије, Српском биолошком друштву, Друштву за физиологију биљака Србије, Биохемијском друштву Србије, „Legume Society” и „FESPB”.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Ауто-инкомпатибилност цветница; Транскриптомика у оплемењивању кукуруза; Епитранскриптомика у молекуларном памћењу биљака; Биоинформатика; Биодиверзитет и еволуција цветница

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Aleksić M.J., Banović B., Miljuš-Đukić J., Jovanović Ž., Mikić A., Ćupina B., Zlatković B., Anđelković S., Spanu I., Maksimović V. (2015) “A rapid and cost-effective procedure for delineation and utilization of genomic microsatellites for paralleled genotyping in Vicia faba”, Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 51(1):36–39 http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/147896.pdf

Aleksić J.M., Miljuš-Đukić J., Jovanović Ž., Tomić B., Banović B. (2014) “Molecular tools for utilization of mitochondrial diversity in faba bean (Vicia faba)”, Genetika 46(3): 745-762 http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0534-0012/2014/0534-00121403745A.pdf

Nikolić R., Zdravković-Korać S., Ninković S., Dragićević M.,  Miljuš-Đukić J., Banović B., Bohanec B., Savić J., Mitić N. (2013) “Fertile transgenic Lotus corniculatus resistant to the non-selective herbicide phosphinothricin”, Annals of Applied Biology 163(3):475-493 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aab.12071/abstract

Hafizi A., Shiran B., Maleki B., Imani A., Banović B. (2013)  “Identification of new S-RNase self-incompatibility alleles and characterization of natural mutations in Iranian almond cultivars“. Trees - Structure and Function 27(3):497-510 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00468-012-0803-7

Radović S., Miljuš-Djukić J., Samardžić J., Banović B., Nikolić D., Milisavljević M.,  Timotijević G. (2012) „Buckwheat as a Model Plant in Molecular Biology“. In: Dobranszki J, Gondola (Eds) Buckwheat 3 and Biology and Biotechnology, Health and Nutrition of Mills. Special Issue 2:11-16 http://www.globalsciencebooks.info/JournalsSup/12EJPSB_6_SI2.html

Aleksić J. M., Stojanović D., Banović B., Jančić R. (2012) „A Simple and Efficient DNA Isolation Method for Salvia officinalis“. Biochemical Genetics, 20 (11-12): 881-892 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22847363

Miljuš-Djukić J., Banović B., Ninković S., Radović S. (2010) „The Heteromorphic Sporophytic Self-Incompatibility System of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench)“. In: Dobranszki J, Gondola (Eds) Buckwheat 2. Special Issue 1:151-156 http://www.globalsciencebooks.info/JournalsSup/10EJPSB_4_SI1.html

Banović B., Miljuš-Djukić J., Konstantinović M., Maksimović V. (2010) „A search of Brassica's SI involved orthologs in buckwheat lead to novel buckwheat sequence identification: MLPK possibly involved in SI response”.  The Archives of Biological Sciences 62(2): 315-322http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-4664/2010/0354-46641002315B.pdf

Miljuš-Djukić J., Banović B., Jovanović Ž., Majić D., Milisavljević M., Samardžić J., Timotijević G. (2010) „ Abundance of soybean Roundup Ready modification in food and feed samples from Serbian retail markets”. Romanian Biotechnological Letters 15(1): 102-109http://www.rombio.eu/rbl1vol15Supplement/13%20Miljus%20Djukic%20J..pdf    

Banović B., Šurbanovski N., Konstantinović M., Maksimović V. (2009) „Basic RNases of wild almond (Prunus webbii): Cloning and characterization of six new S-RNase and one “non-SRNase” genes”. Journal of Plant Physiology 166(4):395-402 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18778875

Please publish modules in offcanvas position.