Андријана Клајн

Научни сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степe 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 65 397 62 12
Teл:    +381 11 397 62 12
Факс:   +381 11 397 58 08
E-mail: andrijanak@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2006 - Доктор биохемије, Факултет Медицине и хирургије, Универзитет у Милану, Италија
(ТЕЗА: "У потрази за мастер геном/генима који контролишу компетенцу за неуросекрецију")
2001 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2009 - научни сарадник, Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ
2002 – 2008 - студент на докторским студијама у Лабораторији за ћелијску и молекуларну неуробиологију, San Raffaele Scientific Institute, Милано, Италија

РАДНО ИСКУСТВО

2012 - предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Молекуларна биологија
2010-2011 - постдокторска специјализација у трајању од шест месеци на San Raffaele Scientific Institute, Милано, Италија као добитник стипендије Министарстава за науку и технолошки развој у оквиру VI конкурса за младе истраживаче постдокторанте ради усавршавања у престижним научноистраживачким организацијама у иностранству у 2010. години.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2013 - члан Друштва за неуронауке Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Основна област истраживања је ћелиска и молекуларна неуробиологија. Истраживачки рад у току докторских студија био је фокусиран на транскрипциони репресор REST/NRSF и његову улогу у стицању и одржавању компетенце за неуросекрецију. У даљим студијама проучавана је улога овог транскрипционог фактора и у другим фундаменталним ћелиским процесима као што је пролиферација и алтернативна обрада транскрипта. У скорашњем раду истраживачки интерес је усмерен на експресију и функцију хуманих SOX гена и њихову улогу у неуралној диференцијацији и онкогенеси.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells. Popovic J, Stanisavljevic D, Schwirtlich M, Klajn A, Marjanovic J, Stevanovic M.PLoS One. 2014 Mar 17;9(3):e91852.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637840

Dual REST-dependence of L1CAM: from gene expression to alternative splicing governed by Nova2 in neural cells. Mikulak J, Negrini S, Klajn A, D'Alessandro R, Mavilio D, Meldolesi J.J Neurochem. 2012 Mar;120(5):699-709. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22176577

A signaling loop of REST, TSC2 and β-catenin governs proliferation and function of PC12 neural cells. Tomasoni R, Negrini S, Fiordaliso S, Klajn A, Tkatch T, Mondino A, Meldolesi J, D'Alessandro R. J Cell Sci. 2011 Sep 15;124(Pt 18):3174-86.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21868364

Tissue-specific Forkhead protein FOXA2 up-regulates SOX14 gene expression. Popovic J, Klajn A, Petrovic I, Stevanovic M.Biochim Biophys Acta. 2010 May-Jun;1799(5-6):411-8.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074681

The rest repression of the neurosecretory phenotype is negatively modulated by BHC80, a protein of the BRAF/HDAC complex. Klajn A, Ferrai C, Stucchi L, Prada I, Podini P, Baba T, Rocchi M, Meldolesi J, D'Alessandro R. J Neurosci. 2009 May 13;29(19):6296-307 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19439607

Expression of dense-core vesicles and of their exocytosis are governed by the repressive transcription factor NRSF/REST. D'Alessandro R, Klajn A, Meldolesi J. Ann N Y Acad Sci. 2009 Jan;1152:194-200. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Expression of the neurosecretory process in PC12 cells is governed by REST.D'Alessandro R, Klajn A, Stucchi L, Podini P, Malosio ML, Meldolesi J. J Neurochem. 2008 May;105(4):1369-83. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18298477

Non-secretory exocytoses in the brain. Cocucci E, Lorusso A, Ongania GN, Klajn A, Meldolesi J.J Physiol Paris. 2006 Mar-May;99(2-3):140-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16426824

Please publish modules in offcanvas position.